ZACARIAS 8

1Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or weh: 2Re' i tinamit wilkeeb' Sión q'e' nim kiwach chi weh hin, ruum i re' ma' k'isiin ta xchalik nujosq'iil chikinaah inixowanik kiwach. 3Re' hin naa wo' chik wojiik chi wihik ar Jerusaleem, re' i tinamit re' re', korik wach ruk'ux naa kiq'orom reh. Eh re' naa ruwihiik wii' i nuloq'laj paat i hin santo laj yuuq' i naa kiq'orom reh, nim rajaawriik. 4Re' taqe mama' winaq, taqe i ati't ixoq naa wo' chik kitzunaam kiib' chupaam taqe i b'eeh reh i tinamit Jerusaleem. Re' keh xa ruuk' chik kikarote naakitoob'eem kiib', ruum korehtaal kiponik chi ma' naa ta chik kikuyum i b'ehik. 5Je' wo' taqe i kok' ak'un, i kok' xq'un, naa wo' kinujisam paam i b'eeh, eh naa kia'nam kik'onik ar. 6Eh na' ponoq i q'iij re' re', re' taq i hat nik' taq k'ihaal i naa taq ako'leem awiib' i hat taq nutinamiit, ma' k'isiin ta k'axkiil rub'aan taqe re' naa awilom. Xa re' la' chi nuwach i hin, i hin Dios nim wajaawriik, ma' k'axik ta noq naa nub'anam. 7Re' hin naa nuko'leem taqe i nutinamiit pan kiq'ab' i tinamit wilkeeb' reje parelb'aal q'iij, naa wo' nuko'leem pan kiq'ab' i nimaq tinamit wilkeeb' reje panrookb'aal q'iij. 8Eh naa wo' chik nuk'amam taqe chaloq chi patinik Jerusaleem, naa wo' chik kikahniik chi nutinamiit. Re' hin naa nukahniik chi ki Dios, eh re' rukorkiil, re' rub'ehel naa nub'anam kuuk', inki i QaJaaw Dios. 9Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or: Re' taq i hat chakowej taq awiib' chi ruyejeb'jiik i nupaat, chab'iraj taq chib'ih jariik i xiik' naah loq'il kiq'orom chaloq taqe i jalal nuq'oral xa re' wo' noq xtohq'ik cho rokiik i peet ab'aj reh raa' i nupaat. 10Eh noq majaa' inkitoq'aa' cho rukorb'eesjiik i nupaat, ma' intojarik ta naq kikamaj taqe i winaq. Ma' intojarik ta wo' naq i riij i kikamaj taqe i kawáyu. Re' taqe i tinamit ma' xta naq rusuqkiil kik'ux chikiwach, kuum taqe i nixowanik kiwach, xa re' la' re' wo' hin xin ye'wik q'ab' chi k'ul ma' nkaaj ta kiwach. 11Re' hin je' re' i xnub'an kuuk' i aj Israel noq xub'an, xa re' la' yu'naak ma' je' ta chik re' i naa nub'anam kuuk' nik' k'ihaal i koxikahnik, inki QaJaaw Dios nim wajaawriik. 12Re' hin naa nuye'em i suq kiil k'uxliis chi kixilak, re' i ki uuva naa ruwachiniik, naa ruwachiniik i chib'ih keh naakitikiim, naa nuye'em i jab' chinaah. Re' hin naa nuye'em keh chu'nchel i re' i ruqox i nutinamiit koxikahnik. 13Re' taq i hat aj Judá, i aj Israel, xkian taq ti' k'axik aweh, i nimaq tinamit. Eh re' hin naa taq kaat nuko'leem, eh awuum taq i hat naa nuye'em i wotob'il chikinaah i tokoom tinamit, mat yo'jik taq, cha chop taq ak'ux. 14Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or: Noq xkuksaj cho wach i nujosq'iil taq aamaam awati't najtir q'iij xnuq'or chi naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk, eh xnub'an wo' hoq ma' xnusutej ta chi riij i nuq'oral. 15Raaj i yu'naak xchalik panuk'ux chi naa nub'anam otob'il aweh taq i hat aj Judá, aj Jerusaleem, ruum aj re' mat yo'jik taq. 16Re' taq i hat je' wili i ruk'ul chi naa taq a'nam: Re' chi k'ul taq naa aq'orom i korik chawach, eh re' taqe i q'atal q'orik kiq'at i q'orik parub'ehel, ma' toq'aa' wo' taq peleto kuuk' taqe i q'atal q'orik pan kiye'aab'. 17Eh ma' ruk'ul taj chi awach taq aweh i neerukapaaj rujot'ariik i ras ruchaaq', eh ma' awach ta taq aweh i nee ruq'or i korik wila' ma' korik wo' hoq ruum re' taqe re' ma' imponik ta chi nuwach i hin, inki i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 18Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or weh: 19Re' taqe i tiij imb'aan rajlaal haab' chi ma' b'anooj ta wi'k haa', re' imb'aan chupaam i rukaaj poh, chupaam i roo' poh, eh chupaam i ruwuuq poh, chupaam i ru lajeeb' poh, naa rusutiniik chi jinaj rusuqkiil k'uxliis. Jinaj ninq'iij taq cha weh i hat taq aj Judá. Chak'ax taq i korik, i suq kiil k'uxliis, inki. 20Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or: Naa ruponiik i q'iij chi ma' k'isiin tokoom tinamit naa kichaliik ayu' chupaam taq aatinamiit. 21Re' taqe i tokoom tinamit k'ul naa kiq'orom chikiwach chi je' wili: Taq taq qapahqaaj i rotob'il i QaJaaw Dios nim rajaawriik, inko'q taqe. Eh re' taqe junch'uq je' wili i naa kiq'orom: Naa wo' rojiik qasik'im i hoj, inko'q taqe. 22Eh ma' k'isiin wo' taqe i naa kichaliik pankok' tinamit, pantaq nimaq tinamit, naa kichaliik ayu' Jerusaleem chupahqaljiik i wotob'il i hin. 23Chupaam taqe ponoq i q'iij re' re', laj taq chi winaq reh reh wach kitinamitaal naa kichopom chi ruso' jino'q i aj Judío, je' wili i naa kiq'orom: Re' hoj ma' k'isiin ta nqaaj ojik taq chawiij ruum xqib'iraj rib'iral chi ar wilik i k'achlik Dios, inko'q taqe, inki i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\