ZACARIAS 14

1Re' taq i hat aj Jerusaleem ponik reh i q'iij chuwach i QaJaaw Dios, chi panaq'awach taq i hat naa ruye'em keh i tokoom i chib'ih taq aweh. 2Re' i QaJaaw Dios naa ruk'amam taqe chaloq i tokoom tinamit chi peleto taq awuuk' i hat, hat taq aj Jerusaleem. Eh naa kichopom naah aatinamiit, naa kelq'aam taq paam apaat, eh naa kichopom taq awehk'een. Eh yejaal taq aatinamiit naa kik'amam reje pan tokoom tinamit, xa re' chik i ruqox naa kikanaam taq panatinamiit. 3Xa re' la' re' i QaJaaw Dios jumehq'iil naa rutoq'aam peleto kuuk' i tinamit re' re'. Naa rub'anam i je' rukab' i rub'an paruq'ijil i q'aq'inik. 4Eh chupaam i q'iij re' re', re' i QaJaaw Dios naa ruk'uliik qajoq chinaah i yuuq' olivo, re' i wilik reje parelb'aal q'iij chuk'ulwaach i Jerusaleem. Re' i yuuq' re' re', naa ruch'aqiik panyejaal, naa rutik'am cho chi korkiil ireelb'aalq'iij i naa ruponiik chi korkiil i rookb'aal q'iij. Eh jinaj i k'ixkaab' naa ruye'em riib' panyejaal, yejaal i yuuq' naa rojiik pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, yejaal i naa rojiik pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij. 5Eh re' taq i hat naa taq amolom chi elik wach i k'ixkaab' naa ruwihiik chi kixilak i kiib' chi yuuq', naa ruponiik kopan i ye'aab' Azal. Eh naa taq amolom chi elik, je' rukab' i xkian taq aamaam awati't, noq xub'an jinaj i yihk, noq xwihik cho chi reyil i Uzías Judá. Naa aj ruk'uliik iloq re' i waJaaw i nuDios, ruch'ihil taqe i rusantolaj ánjel. 6Eh chupaam i q'iij re' re', ma' naa ta chik rusihq'iniik i q'iij, ma' naa ta chik ruye'em i k'uxik. 7Eh ma' naa ta chik rusihq'iniik i q'iij, eh ma' naa ta chik rilariik wach i q'equm aq'ab', ruum noq ru orahiil naq chik i q'equm aq'ab' xasaqum wo' naa rukahniik. Eh xa re' wo' Dios i nab'inik reh nik' wach noq naa rub'anam i re'. 8Eh jinaj k'achlik rooq ha' naa ruwihiik Jerusaleem, naa rub'eeh rooq paruq'ijil jab', je' wo' pansiq'jil. Eh yejaal i rooq narojiik chupaam i kamnaq palaw, wilik reje pareelb'aal i q'iij. Eh yejaal i naa rojiik chupaam i palaw Mediterráneo, wilik reje parookb'aal q'iij. 9Eh chupaam i q'iij re' re', re' i QaJaaw Dios naa ruwihiik chi reyil chinaah chu'nchel i tinamit sut i wach ak'al. Xti xa re' wo' reh naa ruye'ariik runimaal wach i rub'ihnaal. 10Eh naa rukahniik chi xa k'ixkaab' chik i yuuq', naa rutohq'iik reje Geba, naa ruponiik Rimón wilik pansak'aaj reh i Jerusaleem. Re' i Jerusaleem naa ruwihiik chinaah i yuuq', naa ruwihiik runimaal wach, eh wilik inaakipatiniik ar. Ar naa rutohq'iik reje pan i ookb'al Benjamín rub'ihnaal, naa ruponiik pan i ookb'al wilik pantz'u'k, re' i xwihik cho wii' ookb'al reh najt naah tz'aq wilik Hananeel, naa ruponiik inyitz'arik wii' i ru-uuva i reey. 11Eh noq naa wo' chik kitoq'aam k'achariik i tinamit ar Jerusaleem ma' naa ta chik rusachariik kiwach kuum i aj ixowaal, ma' xta chik naa kuuchjiik. 12Re' i QaJaaw Dios naa ruye'em i ti' k'axik chikinaah chu'nchel i nimaq tinamit naa kichaliik chi peleto kuuk' i aj Jerusaleem. Atoob' ta kok'achalkeeb' wo' naq taqe i aj ixowaal re' re', naa ruq'ahiik i kiti'jolal, je' wo' naq' kiwach, je' wo' i kaaq'. 13Eh chupaam i q'iij re' re', re' i QaJaaw Dios naa ruye'em i runimaal yo'jik chikinaah, xama' keht'al ta chik i naa kianam, k'ul naa kitoq'aam peleto chikiwach. 14Re' taqe i aj Judá naakik'ulb'ilem taqe i aj ixowaal ar Jerusaleem, naa kiq'uchum chib'ih jariik i naa kik'amam chaloq i tinamit naa kichaliik chi kika'jaah naa kiq'uchum i ki plata, i ki oro, i kiholohaq so'. 15Eh re' ti' k'axik naa ruchaliik chikinaah i tinamit naa wo' ruchaliik chikinaah i kikawayu, i kib'uruux, i kicameyo. Eh naa wo' ruchaliik chikinaah i kichikoop naa rukamaniik keh panq'aq'inik i aj ixowaal. 16Eh nik' kik'ihaal i naakiko'leem kiib' panq'aq'inik kuuk' i aj Jerusaleem, rajlaal i haab' naa kojiik ar Jerusaleem chi looq'jiik i xti manlik Reey, re' wo' hoq i QaJaaw Dios nim rajaawriik. Ar naa rojiik kininq'ijeem i kok' perpat. 17Eh wila' wilik junch'uq-oq keh i tinamit re' re' ma' ta nakojiik Jerusaleem chi looq'jiik i QaJaaw Dios nim rajaawriik, re' xti manlik Reey, re' i QaJaaw Dios ma' naa ta chik ruye'em i jab' chinaah i kitik. 18Wila' ma' xiooj i aj Egipto Jerusaleem chi looq'jiik i QaJaaw Dios rajlaal i haab', ma' naa ta chik ruye'em chee jab' chikinaah, naa ruye'em i ti' k'axik chikinaah, je' rukab' naa ruye'em chikinaah i nimaq tinamit ma' naa ta rojiik kininq'ijeem i kok' perpat. 19Re' taqe i ti' k'axik wili naa ruchaliik chikinaah i aj Egipto, je' wo' chikinaah i nimaq tinamit ma' naa ta kojiik chuninq'ijiik i kok' perpat. 20Eh chupaam i q'iij re' re', re' taqe i kok' kampano chi kalaq i kawáyu je' wili i naa rutz'ihb'jiik chikiwach: Re' wili q'asamaj chik pan q'ab' i QaJaaw Dios inko'q. Eh q'asamaj wo' pan q'ab' i QaJaaw Dios i nimaq xun inkamanik parupaat i Dios. Je' wo' i nimaq kulk kikamanik wach artaal. 21Eh chu'nchel i nimaq xun wilkeeb' Jerusaleem, wilkeeb' Judá q'asamaj pan q'ab' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, reh chi chupaam taqe i xun re' re', naakichaq'sam taqe i chikop naa kik'amam cho chi mayiij i tinamit. Eh chupaam taqe i q'iij re' re', ma' naa ta chik rub'aan i k'aay chupaam i rupaat i QaJaaw Dios nim rajaawriik.


Copyright
Learn More

will be added

X\