ZACARIAS 11

1Re' taq i hat aj Líbano, cha yejaa' taq awiib' chuk'ulariik i ti' k'axik, je' rukab' noq ink'ahtik i chee' i chakaltee'. 2Ti oq'oq taq ruum sahchik kiwach taq i k'amal ab'eeh, je' rukab' noq insahchik kiwach i chee' sohchaj, i chee' chakaltee' q'e' holohaq. Tioq'oq taq i hat aj Basán ruum sahchik kiwach i k'amal taq ab'eeh, je' rukab' noq insahchik kiwach i nimaq taq tz'inuj, taqe i ch'ahn. 3Re' taqe i cha'jen tinamit inchol koq'iim, ruum xsacharik chik wach i kitinamiit. Re' keh naa koq'iim je' rukab' noq i ruk'er chii' i rak'uun i kaq b'ahlam, ruum re' rax chee' wilik chi chii' i nim ha' Jordán xsacharik chik wach. 4Re' i waJaaw i nuDios je' wili i xuq'or weh: Re' hat cha'jen reh i nutentzuun sik'ooj chik wach chi naa kikanteesjiik. 5Re' i kiloq'wik reh taqe i nutentzuun, kikansaj, eh inkikapaaj chi ma' xta kimahk. Eh re' taqe i kik'ayinik reh je' wili inkiq'or: Inqat'iosej reh i QaJaaw ruum k'ahchi' qab'ehomriik, inki taqe. Xanaah re', re' taqe i tentzun ni xata re' i cha'jen keh inketelinik kiwach. 6Re' hin ma' naa ta wo' nuketelaam kiwach i tinamit wilkeeb' ar. Naa la' nuye'em q'ab' chi naa rub'aan ti' k'axik keh, ruum i kas kichaaq', naa nuq'asam pan kiq'ab' i reey, korehtaal insacharik kiwach. Eh re' hin ma' naa ta taqe nuko'leem pan kiq'ab', inki i QaJaaw Dios. 7Re' hin, xtohq'ik nuye'em nuk'ux chi kicha'jaljiik i tentzuun sik'ooj kiwach chi naa kikanteesjiik, xnub'an wo' hoq je' rukab' i xuq'or weh. Eh ki'ib' i karote xnusik', re' jinaj wihik panotob'il i rub'ihnaal xnukoj, eh re' jinaj wihik pan jinaj wach k'uxliis i rub'ihnaal. 8Eh re' hin xachuwach ixib' poh xwisaj taqe reje ixib' chi aj cha'jen tentzun ruum xama' nukuy ta naq chik i kimahk inki a'n inkixow wo' nuwach i hin. 9Re' hin je' wili i xnuq'or keh i tentzun: Ma' jaruuj chik naa nukahniik chi cha'jen taq aweh. Awach i naa rukimiik kimoq. Awach i naa rukanteesjiik, kanteesjoq. Wila' wilik i xi kahnik chi k'achalkeeb' inchol kik'uxum kiib' chikiwach, kinki keh. 10Eh xnuchop i nukarote wihik panotob'il i rub'ihnaal nutoq panyejaal, rehtalil chi xyoj wach i ruyejaam cho wach i Dios chi naa rub'anam kuuk' chu'nchel i tinamit. 11Chupaam i q'iij re' re' xyoj wach aha' naq wilik i ruyejaam cho wach i Dios chi naa rub'anam kuuk' i tinamit, eh re' taqe i aj k'aay tentzun k'achi' kilwiik weh xkireq chi riij chi re' i nub'an re' i Dios inq'orik weh. 12Eh re' hin je' wili i xnuq'or keh: Wila' ruyeew riib' kinatoj taq, eh wila' ma' chih cha kanaa' taq chi je' re', kinki. Re' keh xinkitoj wo' hoq, lajeeb' ru ka'winaq chi tumiin re' ruuk' i plata xkiyeew weh. 13Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Chak'am reje i tumiin re' re', re' i ruk'ihaal tz'aaq' i xinkiloq' wii' hiy chayeew chupaam i kaxa molb'al tumiin, inki. Re' hin xnuk'am wo' reje i lajeeb' ru ka'winaq chi tumiin, xnuyeew chupaam i kaxa wilik parupaat i QaJaaw Dios. 14Eh xnutoq wo' chik i rukab' nukarote, re' i wihik pan jinaj wach k'uxliis i rub'ihnaal. Re' re' rehtalil chi ma' naa ta chik kiwihik pan jinaj wach k'uxliis i aj Judá kuuk' i aj Israel. 15Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Okeen wo' chik chi cha'jinik tentzun, xa re' la' ma' nee ta chik i nacha'jeej taqe chi korik. 16Re' hin naa nukojom jino'q cha'jen keh i tinamit wili, eh ma' naa ta kicha'jaljiik chi korik. Eh ni xata naa rumolom kiwach inutentzuun kitukem kiib'. Eh ma' naa ta riqomaam taqe ti' wilkeeb', ma' naa ta ruye'em kiwa' i kinuhmik. Naa la' rik'sam taqe chi ti' k'axik, naa rub'anam keh je' rukab' noq kik'uxarik i q'ina' laj tentzun. 17Eh q'e' ti' i naakik'ulum i ma' holohik ta rucha'jaljiik i nutentzuun inki a'n eh inkiq'eb' kahnoq. Eh noq naawisam i kajaawriik, naa nuyok'om iloq i rusak'aaj kiq'ab', naa nukanaam chi mutz'lik inaq' kiwach, eh xama' xta chik kikamaj naa nukanaam taqe, inki i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\