ZACARIAS 1

1Chupaam i ruwaxaaq poh ree rukab' haab' rokiik chi reyil ar Persia i Dario, xq'orob'jik ruum i Dios i Zacarías rak'uun i Berequías, eh riih i Iddo, eh je' wili i xq'orarik reh: 2Re' hin i Dios ma' k'isiin ta xchalik nujosq'iil chikinaah taq aamaam awati't. 3Je' wili cha q'or taq keh i tinamit: Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, je' wili xuq'or: chi kiyot' i kik'ux, kinkinimaj wo' chik ruka'peech, re' hin nee wo' chik i nutob'eej taqe, inki i Dios. 4Mo'-oq je' taq akab' aamaam awati't. Re' keh je' wo' naq wili i xq'orarik keh kuum taqe i jalal nuq'oral: Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i ruq'or, chajal taq wach ana'ojb'al cha kanaa' taq rub'aan chu'nchel i ma' holohik taj, inki. Eh re' keh xama' xkaaj ta wo' kib'iram i xnuq'or keh, inki i QaJaaw Dios. 5Eh re' taq aamaam awati't, ruch'ihil taqe i jalal nuq'oral wihinaq taqe chaloq re' re', xa xikimik wo' reje, ma' k'achalkeeb' ta chik yu'naak. 6Eh re' i nuk'uhb'aal i nuq'oral i xnuq'or keh taqe i waj kamanoom wihinaq taqe chaloq najtir, xkiq'or wo' cho keh taq aamaam awati't. Awach i xi k'amwik naah xintohq'ik wo' chik kinimam, ruum xkireq chi riij chi re' hin i Dios nim wajaawriik, eh xnuq'o'reej wo' taqe chi korik ruuk' inki a'n ruuk' inkiq'or, inki i QaJaaw Dios. 7Re' i Zacarías i jalal ruq'oral i Dios rak'uun i Berequías, riih i Iddo. Eh pan kijib' ru ka'winaq rub'eeh i rujunlaaj poh ree rukab' haab' rokiik chi reyil i Dario noq re' i QaJaaw Dios xuq'oreej parusaq wiriik i Zacarías. 8Eh re' Zacarías je' wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios xuk'uhtaaj weh panusaq wiriik, jinaj i winaq iqlik chi riij i kawáyu kaq riij, ar pa'lik wach k'ixkaab' chi kixilak i chee' wahut. Eh wilik taqe i kawáyu pa'alkeeb' cho chi riij, wilik i kaq kiij, wilik rep rep paam i kiij, eh wilik i saq kiij. 9Eh re' hin xnupaqaaj b'ila' chik reh i chi je' wili ánjel k'utaaj i rub'an wuuk': Jaaw ¿Chib'ih rub'anam taqe i k'ahchi' wilom kiwach wili? kinki. Eh re' ánjel je' wili i xuq'or weh: Re' hin neenuq'or aweh chib'ih rub'anam taqe i re', inki. 10Eh re' i winaq iqlik chi riij i kawáyu wilik chi kixilak i chee' wahut, je' wili i xuq'or cho weh: Re' taqe i k'ahchi' awilom kiwach wili re' i QaJaaw Dios xtaaq'anik cho keh, reh chi naa kib'ehum naah chu'nchel i wach ak'al. 11Chu'nchel i iqilkeeb' chi riij i kawáyu je' wili i xkiq'or cho reh i ánjel: Re' hoj xqab'ehuj chik cho naah chu'nchel i wach ak'al, eh chu'nchel i tinamit k'acharik inki a'n parukorkiil, pansuqkiil k'uxliis, inki taqe. 12Eh re' i ruánjel i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: QaJaaw Dios, re' hat lajeeb' ru kajwinaq haab' chik rutohq'iik cho aye'em aajosq'iil chikinaah i aj Jerusaleem, i aj Judá. ¿Kojaruuj i naawisaj aajosq'iil chikinaah, eh kojaruuj inaketelaaj cho kiwach? inki. 13Re' i QaJaaw Dios ruuk' holohik laj q'orik xuq'oreej i ánjel k'utaaj i rub'an wuuk', suuqb'ik ruk'ux ruuk' taqe i xuq'or i QaJaaw Dios. 14Chi riij i re' xuq'or weh i ánjel i hin chi naa nuq'orom rib'iral i xuq'or i Dios q'e' nim rajaawriik. Chaq'or keh chi je' wili i xuq'or i Dios: Re' hin ma' k'isiin ta nuk'ax taqe i aj Jerusaleem, je' wo' taqe i aj Sión, tiko'q keh, inki. 15Re' hin chikinaah chik i tokoom tinamit, ma' xinkinimaj taj yohb'aal wach i nujosq'iil, ruum noq xa k'isiin wo' naq i nujosq'iil chikinaah i nutinamiit. Re' chik i keh xiqopwik wach i nujosq'iil, ruuk' i kiyiib' wach na'ojb'al, inki. 16Je' aj re', noq re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin naa wo' chik nuketelaam kiwach i aj Jerusaleem, naa wo' nuye'em q'ab' chi naa rukorjiik i kitinamiit, eh chi naa rukorjiik aha' wilik taqe i yojinaq reh i nupaat, inki. 17Eh re' i ánjel je' wili i xuq'or weh: Re' hat cha q'or rib'iral i xuq'or i QaJaaw Dios chi je' wili: Re' hin naa wo' chik nuye'em chib'ih keh i nutinamiit. Eh naa wo' chik nuye'em rukowiil kik'ux i aj Sión, eh naa wo' chik nuq'orom chi re' taqe i aj Jerusaleem nusik'im cho kiwach chi nutinamiit taqe, inki 18Re' hin wilik wo' chik i xk'uhtjik weh panusaq wiriik, xwilow chik inche wach i kijib' chi ruk'aa' chikop. 19Re' hin xnupahqaaj b'ila' reh i ánjel k'utaaj i rub'an wuuk' chi je' wili: ¿Chib'ih rub'anam i kijib' chi uk'aa' re' re'? kinki reh. Eh je' wili i xuq'or weh: Re' taqe i kijib' chi uk'aa' re' re' kijalwaach i kijib' chi tinamit kow kiib'. Re' i xtukinik kiwach i rutinamiit i Dios, re' taqe i aj Judá, aj Israel, aj Jerusaleem, inki. 20Eh re' i QaJaaw Dios i kijib' chik aj sehk xuk'uhtaaj weh panusaq wiriik. 21Re' hin xnupahqaaj b'ila' reh i ánjel chi je' wili: ¿Chib'ih i xchalik kian i kijib' chi aj sehk re' re'? kinki reh. Eh je' wili i xuq'or weh: Re' kijib' chi uk'aa' xawilow kiwach kijal waach i kijib' chi tinamit xtukinik kiwach i nutinamiit korehtaal xkian reh. Eh re' taqe i kijib' chi aj sehk re' re', kijalwaach i naa ruchaliik chi kiyohb'eesjiik chi rusachariik kiwach i kijib' chi tinamit re' re', ruum re' keh je' naa ruuk' uk'aa' xkitukej wach i nutinamiit, Judá, inki i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\