CANTARES 2

1Re' hin je' nuholwochiil i rosa tikooj ar Sarón je' nuholwochiil i saq uhtz'ub' wilik wach k'ixkaab'. 2Re' ixoq q'e' nuk'ax wach, q'e' holohik chi kixilak, q'ahxoq, xa je' chik holwochiil i saq uhtz'ub' i chi kixilak i k'iix. 3Re' i winaq q'e' nuk'ax wach q'e' holohik chi kixilak i k'ijool, xa je' chik holwochiil i mansano chi kixilak i chee'. Xa suq chik i hi'lik chi ri'sil i rumuuj, eh ma' k'isiin ta ki'iil i ruwachuj. 4Eh xiruk'am reje chupaam i paat k'ahchi' wii' i ninq'iij, re' i nutz'ehtjiik i rub'an ink'utinik chi k'axb'al weh. 5Chayeew rukowiil nuk'ux ruuk' i chiq uuva. Eh kinak'uxlaaj ruuk' i mansano ruum xakimik chik weh reh i ruk'axariik awach. 6Eh nee ta rukoj chee rutz'eet q'ab' riij walaq, ruuk' ta naq i rusak'aaj q'ab' nee kiruq'ahcheej. 7Re' taq i hat ixoq aj Jerusaleem pankib'ihnaal ixoq keej, i kok' ixoq keej wilkeeb' pantaq ch'ahn, i nuq'or taq aweh chi maa wuksaj taq i koq paruwiriik ixoq q'e' nuk'ax konik' pa' neenwuktik paruk'ux i reh. 8Re' i winaq q'e' nuk'ax wach chi weh, xb'iraj chik i ruq'oral, xan pisk'anik chik xk'uloq chinaah i ch'ahn chinaah taqe i rub'ohl i yuuq'. 9Re' i winaq q'e' nuk'ax wach xa je' chik ink'uloq nimlaj keej oon k'isa keej k'ulik chik iloq wach paat xuk'uhtaaj chik riib' pan ventana tz'eht chik i rub'an cho pampaat. 10Re' winaq q'e' nuk'ax wach je' wili i xuq'or weh: Wukteen ixoq hat weh q'e' ti nuk'ax, taq reje k'een. 11Ruum re' i ruq'ijil i jab' xik'ik chik ma' naa ta chik rub'anam i jab'. 12Eh xipoq' chik chaloq i uhtz'ub' chinaah i wach ak'al, xponik chik i ruq'ijil chi naa rub'aan i tz'uuy. X-ib'irjik chik pan qa ye'aab' i kitz'uuy kok' mukur. 13Re' higo xwachinik chik, eh re' i wach i uuva xank'ohnik chik i ruxlaab'. Re' hat ixoq q'e' hat holohik q'e' ti nuk'ax chi weh kim wuuk'. 14Re' hat xa je' chik aholwochiil i paloma wilik rusuuq i rukeb'aa' riib' paruhopil i ab'aj. Re' hin inwaaj chi eliik neenak'uhtaaj weh awach, inwaaj chi nee kinaq'oreej, ruum q'e' suq i rub'an weh aq'oral, ruum q'e' hat holohik, inki. 15Chakansaj taq i nimaq yaak i kok' yaak i njot'wik qeh qakab'cheel je' rukab' noq inkisach wach i uuva, noq wachinik, noq ixmak'inik i rub'an. 16Re' winaq q'e' nuk'ax wach, re' reh inehchanik weh i hin. Eh i rub'esaj taqe i rutentzuun xilak taqe saq uhtz'ub'. 17Noq ik'ik chik i rub'an aq'ab', noq okik chik i rub'an chee saqum neerub'an chi nee ti chalik wuuk' i hat b'ahiil q'e' ti nuk'ax, je'-oq ti chalik nimlaj keej, k'isa keej kielik chaloq chinaah i yuuq' Beter.


Copyright
Learn More

will be added

X\