RUT 1

1Pan jinaj q'iij noq wilkeeb' chik chi taaq'anik taqe i q'atal q'orik ar Israel, xwihik jinaj i runimaal wi'jaleel ar. Eh jinaj i winaq aj Belén wilik paruyuq'ul i Judá, eh ruum i wi'jaleel xooj chi patinik chupaam i ye'aab' wilkeeb' Moab, ruch'ihil i rehk'een, ruch'ihil taqe i kiib' chi rak'uun. 2Re' i winaq re' re' Elimelec i rub'ihnaal, eh re' rehk'een Noemí i rub'ihnaal. Eh jinaj i rak'uun Mahlón rub'ihnaal, eh re' i jinaj Quelión rub'ihnaal re' taqe re' Efrateos taqe i wilkeeb' ar Belén wilik paruyuq'ul i Judá. Eh noq xi ponik chupaam taqe i ye'aab' wilkeeb' Moab, ar xi kahnik chi patinik. 3Eh ar chik wilkeeb' noq xkimik reje i Elimelec, re' rub'ahiil i Noemí. Re' rehk'een xkahnik chuwach i kiib' chi rak'uun. 4Re' taqe i kiib' chi rak'uun xkian kaxáro kuuk' ixoq aj Moab, re' rehk'een i jinaj Orpa i rub'ihnaal, eh re' rehk'een i jinaj Rut i rub'ihnaal. Eh xi patinik naa lajeeb'-oq haab' ar. 5Eh re' taqe i kiib' chi rak'uun i Noemí xikimik wo' reje, i Mahlón, i Quelión, eh kamnaq wo' chik i rub'ahiil kahnik chi rutkeel. 6Eh pan jinaj q'iij i Noemí xrib'iraj ar Moab chi re' i QaJaaw Dios xuketelaaj cho wach i rutinamiit chi xik'ik chik wi'jaleel ar Judá, wilik chik kiwa' kihaa'. 7Ruum re' i Noemí xelik wo' chik reje Moab ruch'ihil taqe i kiib' chi ril-iib'. Eh noq ojik chik inki a'n chupaam i tinamit Judá, 8Je' wili i xuq'or keh i kiib' chi ril-iib': Chakuy ti sutinoq taq reje parupaat taq aatuut cha ju'junaal. Eh re' ta naq i QaJaaw Dios neen ketelinik taq chawach, je' wo' rukab' i xa a'n taq i hat kuuk' i wak'uun xikimik reje, eh je' wo' rukab' i xa a'n taq wuuk' i hin. 9Eh nee ta naq i ruyeew taq q'ab' aweh i QaJaaw Dios chi nee wo' chik i na a'n taq kaxáro, chi nee wo' chik ti k'acharik taq panapaat chi suq taq ak'ux, inki. Eh re' i Noemí xutz'ub' taqe kahnoq kab'chel i ril-iib', xa re' la' re' keh xkimol chi oq'ik je' wili xkiq'or reh: 10Re' hoj ma' nee ta qoh sutinik reje naa la' qojiik chawiij panatinamiit, inki taqe. 11Eh re' Noemí je' wili i xuq'or keh: Hat taq wixq'uun cha kuy ti sutinoq taq reje kuuk' aatuut ¿Chib'ih chik jariik taq i neenooj a'an chi wiij? Re' hin ma' nee ta chik kiwihik wak'uun chi nee ta wo' chik inki a'n kaxáro taq awuuk'. 12Ruum aj re' ti sutinoq taq reje panapaat. Re' hin q'e' chik hin rijib' ma' nee ta chik i nub'an kaxáro ruka'peech. Eh koruyee ta wo' naq riib' chi neenub'an kaxáro qaq'or chi nee naq i nub'an kaxáro chupaam aq'ab' yu'naak nee ta kiwihik wak'uun. 13¿Mi konee naq taq i naawuy-eej re' chi nee kiwinaqb'iik'? ¿Mi nee naq taq ti kahnik chi ma' nee ta taq i na a'n kaxáro ruum i kuyub'jiik i keh? Hat taq wixq'uun, ma' ruk'ul ta chi nee taq i na a'n i je' re'. Korik noq re' i QaJaaw Dios xiik' naah i ti' xuyeew chi nunaah i hin, xa re' la' q'e' wo' chik neentib'ik nuk'ux i hin wila' xwilow chi k'ahchi' taq awik'iik chi ti' k'axik taq i hat, inki. 14Eh re' i kiib' chi ril-iib' xkimol wo' chik chi oq'ik, re' Orfa reh xutz'ub' kahnoq i rutuut i kamnaq rub'ahiil xsutinik reje parupaat. Eh re' i Rut reh xkahnik kahnoq ruuk' i rutuut i kamnaq rub'ahiil. 15Eh re' i Noemí je' wili i xuq'or reh i Rut: Re' awuch ilib'jeel xsutinik chik reje parutinamiit re' taqe wilkeeb' wii' i rudios, nee wo' rub'an chi nee ti sutinik reje chi riij i hat, inki. 16Re' Rut je' wili i chaq'wik xub'an: Maa pahqaaj aakuyariik weh re' hin ma' jaruuj nee tinukanaa' kahnoq, xa aha' pa' nee tiooj i hat, nee wo' kinooj chawiij, xa aha' pa' nee ti k'achariik i hat ar nee kink'acharik i hin. Eh re' aatinamiit re' wo' re' nutinamiit i hin, eh re' aaDios re' wo' re' nuDios i hin. 17Eh aha' pa' neetikimik i hat ar wo' neekinkimik i hin, eh ar wo' naa kinkimuq'aam. Je' ta naq re' i neerub'an cho wuuk' i QaJaaw Dios nee ta naq i ruyeew q'ab' weh chi kore' kimik neench'aqwik qawach qakab'cheel awuuk', inki. 18Eh noq xrilow i Noemí chi re' i Rut xtiruchopom ruk'ux chi ojik chi riij ma' kota chik xuq'or reh chi naa rusutiniik reje. 19Eh xiooj reje kikab'cheel korehtaal xi ponik Belén. Eh noq xi okik chupaam i tinamit re' re', chu'nchel xsahchik kik'ux noq xkilow wach, je' wili i xkiq'or chikiwach taqe i ixoq: ¿Mi ma' re', re' i wili i Noemí? inki taqe. 20Re' i Noemí je' wili xuq'or keh: Maa q'or taq chik Noemí weh, Mara i nub'ihnaal taq cha q'or ruum re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik xiik' naah i ti' k'axik xuyeew cho chi nunaah. 21Noq xinelik reje ayu' chu'nchel naq wilik weh, eh yu'naak xinsutinik chaloq chi ma' xta chik wilik weh q'e' ti' nuk'ux ruum je' re' xraaj i QaJaaw Dios: ¿Chib'ih reet noq inaq'or taq i Noemí weh, re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik xutib'isaj nuk'ux? inki. 22Je' aj re' noq xsutinik wo' chik reje parutinamiit i Noemí ruch'ihil i ril-iib' xuk'am cho paruyuq'ul i Moab. Eh noq xi ponik ar Belén re' noq k'ahchi' rumolariik i wach i cabada.


Copyright
Learn More

will be added

X\