SALMOS 78

1Hat taq nutinamiit chakoj taq rehtaal i nuk'uhb'aal. Eh chab'iraj taq i naa nuq'orom. 2Re' hin nuch'ob'om rub'ehel taq aweh taqe b'anooj chaloq najtir q'iij, re' taqe i ma' awach ta tehwenaq cho wach. 3Aha' wilik taqe i qib'iram i qeht'al, re' taqe i qamaam qati't xik'utjanik cho qeh. 4Eh ma' naa ta qakeb'aam chikiwach i qak'uun qixq'uun chikiwach taqe tinamit naa kiwihiik koq'uun. Naa la' qaq'orom rib'iral keh i ruloq'il i rajaawiik, i ma' ilooj taj i rub'an QaJaaw Dios. 5Eh xuq'or reh i Jacob chib'ih i naa rub'anam. Eh xuyeew keh i k'uhb'aal i quch aj Israel. Eh xuq'or cho keh i qamaam qati't chi naa kik'uhtaam reh i kiih kimaam. 6Reh chi naa kinab'eem taqe i naa kiwihiik koq'uun, je' wo' taqe i kak'uun kixq'uun konaa raasjiik. Eh re' keh naa wo' chik kik'utjaam reh i kak'uun kixq'uun. 7Reh chi naakiye'em kik'ux ruuk' i Dios, eh chi ma' naa ta rusahchiik pankik'ux taqe i rub'anam. Eh chi naa kimolom i ruk'uhb'aal. 8Reh chi ma' naa ta kikahniik chi je' kikab' taqe i kimaam kati't, ma' xinimanik taj, xa re' i xkaaj i keh xkian. Eh ma' xkiyeew taj i kánima, ma' xkian taj i korik chuwach i Dios. 9Re' taqe i rutinamiit i Efraín, re' i kiyejaam naq kiib' ruuk' kiflecha reh q'aq'inik, xkimol chi elik noq xponik i ruq'ijil i q'aq'inik. 10Ma' xkian taj i kiq'orom cho ree Dios. Eh ni xata xkaaj kik'amam naah i ruk'uhb'aal. 11Re' keh sahchik pankik'ux i rotob'il i Dios, je' wo' taqe i ma' ilooj taj rub'anam cho chikiwach. 12Re' QaJaaw Dios ma' k'isiin taj i ma' ilooj taj xub'an chaloq kuuk' i qamaam qati't paruyuq'ul i Zoán wilik ar Egipto. 13Xuch'aq panyejaal i palaw, eh k'ul xumol riib' i ha' pantaq kicheel, panchiqiij rik'saj taqe aj Israel ar 14Pan q'iij ruuk' rumuuj suutz' xub'esaj taqe chaloq. Eh chaq'ab' ruuk' i rusaqumaal i q'aaq' xub'esaj taqe chaloq. 15Eh chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xuch'aq i saq rehp ab'aj, xelik chaloq i ha', eh chi kunchelaal xkian kihaa' chi korik. 16Re' QaJaaw Dios ma' k'isa ha' i xresaj chaloq pansaq rep ab'aj, xa je' chik nimlaj raasb'al ha'. 17Xa re' la' re' keh xama' xkikanaa' ta wo' rub'aan i mahk chuwach i Dios wilik cho pan taxaaj. Eh xkiq'etwachej chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 18Xkaaj naq kipajam i QaJaaw Dios ar, xkipahqaaj kiwa' reh, je' rukab' inkaaj i keh. 19Ma' holohik ta xiq'orik chi riij i Dios je' wili xkiq'or: ¿Mi nee ruyeew qawa' re' Dios ayu' chupaam i ye'aab' chiq yuuq'? 20Korik noq re' Dios xuch'aq i saq rehp ab'aj, eh ar xelik chaloq i ha', xa je' chik nim ha', xib'oq taqe ak'al ruum. Xa re' la' ¿mi nee ta wo' ruyeew qakaxlanwi'k qatiib' i hoj, hoj rutinamiit? inki taqe. 21Eh noq xrib'iraj i Dios, chi je' re' xkiq'or, xa je' chik q'aaq' noq xqop i rujosq'iil chikinaah i aj Israel re' taqe i rak'uun rixq'uun i Jacob. 22Ruum re' keh ma' xkiyeew ta kik'ux ruuk' i Dios. Eh ma' xkinimaj taj chi re' reh xko'linik cho keh. 23Ma' re' ta nkiwii' chi je' re' xkian re' Dios xutaq'aaj chaloq taqe suutz' xuteh chee chii' i taxaaj. 24Yohb'aal wach i maná xujalk'iij cho chikinaah i rutinamiit, pan taxaaj xchalik i xkik'ux. 25Re' taqe i tinamit re' re', looq' laj kaxlanwi'k i xkik'ux korehtaal xinujik chi korik. Re' Dios xtaaq'anik cho reh. 26Re' Dios i xutaq'aaj chee teew pareelb'aal q'iij, je' wo' pansak'aaj ree rookb'aal i q'iij reh chi xhupinik chinaah i wach ak'al. 27Ruuk' i re' ma' k'isa chikop re' ruuk' i kirupinik xuqasaj cho chikinaah i rutinamiit. Xa je' chik kik'ihaal saniib' chi chii' i palaw. 28Eh ma' najt ta ruuk' i kiye'aab' xponik ruqasaj i ma' k'isa chikop re' re'. Ar chi junsuut taqe i ki-itz'ihy naah paat. 29Eh xkik'ux korehtaal xinujik chi korik. Re' Dios xuyeew cho keh aha' wilik i xkaaj i keh. 30Eh ni xata chi je' re' xik'ik i kinuhmiik, xakok'ahchi' wo' naq keeb' chi wi'k, 31noq xuyeew chaloq i rujosq'iil i Dios chikinaah, xukansaj taqe i winaq q'e' kow kiib'. Eh xukansaj wo' taqe i winaq nimaq wach kina'ojb'al chi kixilak i aj Israel. 32Eh noq xkilow taqe re', xama' xkikanaa' ta wo' mahk, xama' xkiyeew ta wo' rajaawriik i ma' ilooj taj xub'an i Dios. 33Ruum aj re', re' Dios wilik i xresaj kik'achariik chi jumehq'iil. Eh k'ih laj haab' xrik'saj taqe chi ti' k'axik panye'aab' chiq yuuq'. 34Eh noq re' Dios wilik i rukansaj, kora'j inkisik' re' reh, ma' kihi'lik ta chik chupahqaljiik kuyb'al kimahk. 35Kora'j ink'ulik cho pankik'ux re' i Dios wilik cho pan taxaaj, chi re' reh inko'linik keh, eh ineesanik keh panti' k'axik. 36Xa re' la' chik imb'anik keh ruuk' i kichii', ruuk' i kaaq' inkichuk i q'orik ree Dios. 37Re' keh xama' korik ta wo' wach i kánima chuwach i Dios. Eh ni xata xkian i kiq'orom cho reh chi naa kianam. 38Xa re' la' xuketelaaj wo' naq kiwach, i rukuy wo' naq i kimahk, ma' noq ta xusach kiwach. K'ihpech xukanaa' chi je' re', ma' noq ta xresaj cho wach i rujosq'iil. 39Eh xk'ulik paruk'ux chi xa tiwik wo' taqe. Eh chi xa je' kikab' i teew xa ik'ik i rub'an ma' insutinik ta chik chaloq. 40Ar chupaam i ye'aab' chiq yuuq', xata wo' jarpech xkiq'etwachej kiib' chuwach i Dios. Eh xkiyeew ruti'kiil ruk'ux. 41Xa re' la' re' taqe i aj Israel re' re', k'ih pech xkipaj i ki Dios wilik ruSantohiil eh xkitz'iraa' wach. 42Ma' xk'ulik ta pankik'ux chi pan jinaj cho q'iij ruuk' i rajaawriik i xiko'ljik cho pan kiq'ab' taqe i aj ixowaal. 43Re' noq xub'an i Dios taqe i ma' ilooj taj, taqe i sahchb'al k'uxliis, ar chupaam i ye'aab' i Zoán, wilik ar Egipto. 44Re' noq xusutej taqe chi kik' i rooq ha' ar Egipto, eh ma' xub'an ta chik chi x-uuk'jik. 45Xutaq'aaj cho chikinaah i ma' k'isa utz', ma' k'isa tuhtz' k'uxarik chu'nchel i chib'ih keh, eh xsacharik wach. 46Xuyeew chaloq i nimaq chili'l sachb'al i wach i kitik re' i kikamaneem wach. 47Eh re' taqe i ki higo, i wach i ki-uuva xusach cho wach ruuk' saqb'och, ruuk' jot'ik laj chaaj. 48Xikimik taqe i kiwakax taqe i kitentzuun ruum i saqb'och, ruum i ruch'aab' kahoq. 49Re' Dios yohb'aal wach noq xqop rujosq'iil. Eh xrik'saj rujosq'iil chikinaah xutib'isaj kik'ux. Xutaq'aaj taqe chaloq i ruánjel reh i rub'anariik keh i ti' k'axik. 50Re' Dios ma' xta chik xq'ilojik wii' i rujosq'iil. Ma' xuketelaaj ta chik kiwach, xuq'asaj taqe pankimik. 51Xukansaj chu'nchel i peet kak'uun i aj Egipto xusach wach i peet wach i kitik kimolom chupaam taqe i ruye'aab' i Cam rub'ihnaal. 52Eh xresaj cho ar taqe i rutinamiit, je' kib'ehtesjik cho tentzun xub'an, noq xrik'saj taqe cho chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 53Eh xucha'jeej taqe chi korik wach b'eeh, reh chi ma' xiyo'jik taj. Eh re' taqe i aj ixowaal xtahqinik cho keh xutz'ap kinaah chupaam i kaq palaw. 54Xuk'am taqe chaloq i rutinamiit chupaam i santo laj ye'aab'. Re' i ye'aab' xuko'leej riij ruuk' i rajaawriik. 55Eh xukaaj taqe reje ar i ma' re' ta taqe aj nimaneel, keh chik taqe i quch aj Israel xuch'aq i ye'aab' re' re'. Reh chi, chi kich'uhqaal xi patinik ar. 56Xa re' la' re' keh xkipaj, xkiq'etwachej wo' chik i Dios wilik cho pan taxaaj. Eh xama' xkian ta wo' hoq i ruq'or i ruk'uhb'aal. 57Eh xkian wo' chik keh je' rukab' i xkian i peet kituut kajaaw xkiq'eb' chi riij kik'ux i Dios. Ma' korik ta wach kik'ux, xkijal kib'eeh, je' rukab' i flecha ma' korik ta inkutwik. 58Ma' k'isiin ta xkiyeew rujosq'iil i Dios noq xkiyejaa' kiartaal loq'oomb'al reh i tiyoox. Eh ruuk' i re' xkiyoj ruk'ux. 59Re' i Dios xchalik rujosq'iil. Ruum i re' xuq'eb' taqe chi riij ruk'ux chi jumpech i quch aj Israel. 60Xuq'eb' wo' chi riij ruk'ux i rupaat wilik ar Silo, re' naq inlooq'jik wii' kuum taqe tinamit. 61Xuyeew wo' q'ab' i Dios keh i aj ixowaal chi xq'ucharik keh i quch aj Israel i loq'laj kaxa rehtalil i rajaawriik i ruloq'il i Dios. 62Eh ruum i rujosq'iil xuq'asaj i rutinamiit pan kiq'ab' i aj ixowaal, reh chi xikanteesjik ruuk' q'aslaj ch'ihch'. 63Re' taqe i k'ijolaq xkuxik kikimiik panq'aq'inik. Eh re' taqe q'ahxoq ma' xta chik ninq'iij xkian reh i kaxáro. 64Eh re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij xi kanteesjik ruuk' q'aslaj ch'ihch'. Eh ma' xuyeew ta chik riib' chi xi ooq'jik kuum i kehk'een. 65Eh re' i QaJaaw Dios xuko'leej wo' chik i rutinamiit, je' naa kore' xrik'raaj riib' paruwiriik. Je' rukab' noq i rik'raaj riib' i winaq uk'inik vino i rub'an. 66Re' Dios xub'an keh nixowanik kiwach i rutinamiit, xukaaj taqe reje, eh xuk'uhtaaj kik'ixb'ilaal. 67Eh xuq'eb' chi riij ruk'ux i rak'uun rixq'uun i José, ma' re' ta wo' hoq i tinamit Efraín xusik' wach. 68Re' la' tinamit Judá xusik' wach, re' wilik wii' i yuuq' Sión re' i q'e' ruk'ax. 69Ar xuyejaa' i ruloq'laj paat kopan ak'al xresaj johtoq najt najt naah q'e' holohik rub'aan, ma' xta naa rub'aniik reh chi jumpech. 70Eh xusik' wach i rumoso David, re' i cha'jen naq tentzun. 71Xresaj chi kicha'jaljiik i juntzuhb' chi tentzun, reh chi naa rucha'jaljiik i rutinamiit. Re' chik i reh xk'amwik kib'eeh i tinamit Israel. 72Je' re' noq re' i David xcha'jinik reh i rutinamiit i Dios. Eh xuk'am kib'eeh panotob'il, ruuk' rukorkiil wach ruk'ux.


Copyright
Learn More

will be added

X\