SALMOS 69

1QaJaaw Dios kinako'leej chupaam i ti' k'axik, ruum re' hin je' naa k'ahchi' nujutlujiik qohoq pantaq chaamlaj ha'. 2Eh k'ahchi' nujutlujiik qohoq pan chaamlaj muuq, xama' ha' ta chik i nureq ye'aab' ree wooq. Eh yohb'aal wach chamiil i ha' k'ahchi' kiin ruk'amam reje i rooq noq inwik'raaj. 3Re' hin xinq'uhtik, chiqik wach i walaq chaq'orob'jiik. Eh re' naq'nuwach ma' saqum ta chik inilwik, k'ahchi' wuy-eem chi naa kiin atoob'eem i hat, hat nuDios. 4Re' i ki-ixowanik nuwach inkaaj kisacham nuwach chi ma' xtarub'ehel, yohb'aal wach kik'ihaal ma' xata je' kik'ihaal i rismaal nunaah. Eh xakow chik inki a'n kiib', kow inkipahqaaj i jilow weh i ma' welq'aam ta wo' hoq. 5QaJaaw Dios, re' hat aweht'al ruyib'kiil wach i nuna'ojb'al. Eh chu'nchel i numahk pan saqum wilik chawach. 6QaJaaw Dios, nim awajaawriik, ma' ta naq neenuk'uhtaaj kik'ixb'ilaal taqe i kiye'em kik'ux awuuk'. Eh ma' ta naq neenuyoj kik'ux inkichop kik'ux chasik'ariik i hat QaJaaw Dios, hat qaDios i hoj, hoj aj Israel. 7Ruum animjiik k'ahchi' nuk'ulum i b'ajarik, eh k'ahchi' nuk'uhtaam nuk'ixb'ilaal ruuk' inki a'n weh. 8Re' taqe i jinaj qatuut qajaaw kuuk' xa je' chik ma' keht'al nuwach, xa je' kinilarik tokoom tinamit inki a'n weh. 9Re' hin q'e' nuk'ax aapaat, eh q'e' nyot'ik i wánima i rub'an noq inki a'n i re' ma' re' ar. Eh re' ab'ajariik inki a'n wach nunaah i hin inkahnik. 10Noq i nub'an nutiij ruuk' oq'ik chi ma' nub'anam ta nuwa' kinkikaqse'laaj. 11Eh noq i nukoj chi wiij inuq'eq so' rehtalil i ruti'kiil nuk'ux xa re' chik i re' inkik'utjaaj. 12Re' taqe i kitzuhnik chii' puerta xa re' chik i hin wilkiin pan kichii'. Eh re' taqe xohk'reel kinkib'aj pankitz'uuy. 13Eh re' hin QaJaaw Dios, chawach i hat i nub'an nutiij, kinatoob'eej tii cho ruuk' i runimaal ak'axb'al. Chayeew weh i nupahqaaj aweh, juneliik kinatoob'eej reh chi nee kinako'leej. 14Re' hin k'ahchi' nuk'ulum i ti' k'axik, k'ahchi' nujutlujiik qohoq pan ch'uwa'. Eh chupaam i chaamlaj ha' wilkiin, Jaaw kinako'leej pan kiq'ab' i ki-ixowanik nuwach. 15Maa yeew q'ab' chi nee kiruk'am reje i kowlaj rooq ha', chi nee kinooj qohoq chupaam i chaamlaj ha'. Eh chi naa rumuq'aam nunaah i chaamlaj jul. 16QaJaaw chayeew tii weh i nupahqaaj aweh, ruum re' hat q'e' hat atoob' hat aj k'axool. Ruuk' ta naq i runimaal awotob'il nee naketelaaj nuwach. 17QaJaaw Dios, re' hin, hin awaj kamanoom, makinakanaa' tii chi wutkeel. Kinatoob'eej la' ruum xiik' naah yohb'aliil wilkiin wii'. 18Neeta tii ti wihik wuuk' chi nutoob'jiik, reh chi nee kinako'leej pan kiq'ab' i ki-ixowanik nuwach. 19Re' hat aweht'al i nub'ajariik, i nukaqse'ljiik, i ruk'uhjiik nuk'ixb'ilaal inki a'n Eh aweht'al nik' k'ihaal i ki-ixowanik nuwach. 20Re' nub'ajariik inki a'n xponik kopan wánima. Xuyoj nuk'ux, ma' xta chik nukowiil inwik'raaj. Eh xnusik' naq awach naa ruye'wiik rusuqkiil nuk'ux xa re' la' ma' awach ta wo' xketeliin nuwach. 21Eh xkixilakeej i k'uxb'al nuwa' ruuk' iq'oom inkansanik, eh noq xwaaj nuhaa' ch'amlaj ha' i xkiyeew weh. 22Ruum aj re', re' taqe i ninq'ijinik inki a'n noq inkiket kiib' nee ta naq insutinik chi q'eb'al keh panti' k'axik. 23Eh nee ta naq inakanaa' taqe chi je' b'urlik naq' kiwach. Eh nee ta naq inakanaa' taqe chi xamb'arb'otik chik i pankaa'. 24Neeta naq i nayeew aajosq'iil chikinaah, nee ta naq inasach kiwach. 25Eh kahnoq chi ntz'irik paam i rupaat, ma' ta naq chik jino'q neenkahnik chupaam i ruye'aab'. 26Ruum re' keh xkixowaaj wach i xataq'aaj chaloq chi xtib'ik ruk'ux. Eh xkikaqse'laaj i xataq'aaj chaloq chi xuk'ul i ti' k'axik. 27QaJaaw Dios, cha a'n cho jilow keh i ma' holohik taj inki a'n maakuy kimahk. 28Chajux i kib'ihnaal chupaam i ruhujil i k'acharik. Maakoj i kib'ihnaal i wilik wii' i kib'ihnaal korik wach kik'ux. 29Re' i hin Jaaw, hat nuDios, q'e' ti' wilkiin, ti' nuk'ux chaketelaaj tii nuwach, kinawesaj chupaam, eh kinako'leej. 30Re' hin naa nuye'em ruloq'il ruuk' nutz'uuy i rub'ihnaal i nuDios, naa wo' nuye'em runimaal wach t'iosb'al reh i rotob'il. 31Ruuk' i re' neench'iklojik ruk'ux i QaJaaw Dios chuwach chi neenuk'at i b'oyax, chi nee nuk'at i q'ina' laj rak'uun wakax chi numayiij, wilik taqe ruk'aa', eh wilik taqe rixk'aq. 32Eh noq naakilom i naa rub'anam i Dios taqe i ti' kik'ux naa rusuqb'iik kik'ux. Eh naa ruye'ariik ruman i rukowiil kik'ux taqe i kisik'wik reh i Dios. 33Re' QaJaaw Dios i rib'iraj i kitiij taqe ti' wilkeeb'. Eh ma' rukanaa' ta taqe chi kutkeel i rak'uun rixq'uun wilkeeb' chi prexohjik. 34Neeta naq inye'arik ruloq'il i Dios ruum i taxaaj, ruum i wach ak'al, ruum i palaw, kuum chu'nchel i wilkeeb' chupaam taqe re'. 35Re' QaJaaw Dios naa ruko'leem i tinamit Sión. Eh naa wo' chik ruyejaam i tinamiit i Judá, ar wo' chik naakipatiniik, naa wo' chik kehchaam. 36Eh chu'nchel i kiih kimaam taqe raj kamanoom i Dios naakehchaam i ye'aab' re' re'. Chu'nchel i kik'axwik reh i Dios ar naakipatiniik.


Copyright
Learn More

will be added

X\