SALMOS 68

1Noq i ruk'uhtaaj i rajaawriik i Dios chi naa rub'anam keh i ki-ixowanik wach, re' keh inkitukej kiib'. Eh inkimol chi elik chuwach ruum kiyo'jiik. 2Eh naa rojiik sahchoq kiwach je' rukab' noq inooj sahchoq wach i sib' panteew. Re' taqe yiib' wach kina'ojb'al chuwach i Dios naa rojiik sahchoq kiwach je' rukab' noq inhaab'ik i kantela ruum i q'aaq'. 3Eh re' taqe i korik wach kik'ux keh, naa rusuuqb'iik kik'ux chuwach i Dios, naakipisk'aniik pankooq. 4Re' taq i hat cha tz'uyej taq wach i Dios. Cha a'n taq atz'uuy parub'ihnaal, chaloq'ej taq i wilik cho nah suutz'. Eh suuqb'oq taq ak'ux ruuk' i QaJaaw. Suuqb'oq taq ak'ux chuwach. 5Re' QaJaaw Dios wilik pan rusantolaj ye'aab', kajaaw taqe i ma' xta kituut kajaaw. Eh toob'en keh taqe ixoq kamnaq kib'ahiil. 6Re' QaJaaw Dios i ruyeew kipaat i ma' xta kipaat. Eh i resaj taqe panti' k'axik i wilkeeb' panti' k'axik, i ruyeew rusuqkiil kik'ux. Eh re' taqe i ma' kinimanik taj, naakikanab'jiik chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 7QaJaaw Dios, noq hat cho peet chikiwach taqe aatinamiit chupaam taqe ye'aab' chiq yuuq', 8re' ak'al xk'uyu'jik ruum awajaawriik. Eh xub'an wo' chaloq i jab', re' i ye'aab' Sinaí xk'uyu'jik ruum i runimaal awajaawriik i hat Dios, re' i qaDios i hoj, hoj Israel. 9QaJaaw Dios, re' hat xti xayeew chaloq i jab' chi korik re' xawaaj i hat chi xayeew cho ransil, eh xat'aqsaj taqe i ye'aab' chiq yuuq'. 10Re' taqe aatinamiit xakoj taqe chi patinik ar. QaJaaw Dios xa ruuk' aak'axb'al xayeew keh i neb'aa' i ajwaal wach chi keh. 11Eh xa ruuk' i ruq'oral i QaJaaw Dios xiyo'jik taqe i aj ixowaal. Eh ma' k'isiin taqe ixoq xiq'orik rib'iral chib'ih i xk'ularik je' wili xkiq'or: 12Re' taqe reey, taqe i ki soldado xkimol chi elik, inki taqe. Eh re' taqe ixoq k'ahchi' kich'aqam chikiwach pankipaat ixq'ucharik keh i aj ixowaal. 13Re' taq i hat ma' re' ta nkiwii' chi xakeb'aa' taq awiib' pampaat xa tiq'aa' taq awiib' chi korik. Je' taq akab' i paloma xa nworwotik chik i ruxiik', xa je' chik rukab' i plata. Eh re' riij xa je' chik rukab' i manlik oro. 14Re' QaJaaw Dios ruuk' i rajaawriik xukaaj taqe reje i reey ki-ixowanik wach i rutinamiit, je' rukab' noq i ruyeew chaloq i suutz' chinaah i yuuq' Salmón. 15Re' taqe yuuq' wilkeeb' chupaam i ye'aab' Basán, xiik' naah najtiil kinaah q'e' holohaq. 16Eh re' taq i hat i wilkaat taq chinaah i yuuq' najt naah ¿Chib'ih reet noq ma' suq ta taq rilariik i na a'n i yuuq' xuyejaa' wii' i rupaat i QaJaaw Dios? Xanaah re' ar naa ruwihiik i QaJaaw Dios chi juneliik. 17Re' QaJaaw Dios xiik' naah i rajaawriik yohb'aal wach k'ihaal i rukareta reh i q'aq'inik ruch'ihil noq xelik cho chupaam i ye'aab' Sinaí, noq xchalik chupaam i ye'aab' Sión. 18Jaaw re' hat xatjohtik chupaam aa ye'aab'. Wilik taqe i panti' k'axik wilkeeb' xak'am taqe johtoq chawiij, eh xkiyeew aloq'il taqe i winaq. Wilik wo' taqe i ma' kinimanik ta naq aweh xkiloch' kiib' chawach i hat. 19Loq'imaj ta naq i QaJaaw Dios, re' i qaj Ko'loom. Re' reh eqal eqal qohrutoob'eej ruuk' i qak'axkiil. 20Re' QaJaaw Dios jinaj Dios aj ko'loom, eh nee wo' qoh ruko'leej chuwach i kimik. 21Re' QaJaaw Dios naa rusacham kiwach taqe i ki-ixowanik wach, naa rupaxem kinaah, reh i rusachariik kiwach ruum ma' nkikanaa' ta rub'aan i mahk. 22Re' QaJaaw je' wili xuq'or: Naa wo' chik taq kaat wesam reje Basán, naa wo' chik taq kaat wik'sam reje chupaam i palaw. 23Re' hin naa nusacham, kiwach i ki-ixowanik taq awach. Eh naa taq awilom i kikik'eel chi wilik taq cha junsuut, eh re' taqe aatz'ii' naa rureqwiik reh, inki. 24QaJaaw Dios, hat nuDios, hat nureey, xk'utinik noq xakilok'ik chik aatinamiit noq xkik'am i koq chupaam aapaat i holohik laj kaxa molik wii' taqe aak'uhb'aal. 25Re' taqe aj tz'uuy wilik taqe i peet b'eeh, wilik taqe i xam b'eeh, eh panyejaal wilkeeb' i kok' q'ahxoq k'ahchi' kiq'ojem i kiq'ooj intzalajinik. 26Hat taq tinamit aj Israel chawunchelaal taq chayeew ruloq'il i QaJaaw Dios. Chayeew wo' taq ruloq'il noq amolom taq awiib'. 27Eh peet chikiwach taqe re' i aj Benjamín, eh ma' k'isiin taqe k'amal kib'eeh aj Judá. Re' wo' taqe haa' i ikik'amwik kib'eeh i aj Zabulón, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh i aj Neftalí. 28WaJaaw nuDios, cha k'uhtaaj cho qeh awajaawriik, cha a'n cho quuk' i a'nam cho quuk' noq xub'an. 29Re' taqe reey wilkeeb' chi taaq'anik, naa kik'amam chaloq i kimayiij chawach chupaam aapaat ar Jerusaleem. 30QaJaaw Dios chaq'il taqe i aj Egipto kimolom kiib' yohb'aal wach i kijosq'iil, je' taqe josq'laj chikop, je' taqe josq'laj wakax. Chawesaj i kajaawriik, korehtaal inkiq'asaj aweh i kib'ehomal. Jaaw chatukej kiwach i tinamit xa re' i Q'aq'inik imponik chikiwach. 31Wilik taqe i k'amal kib'eeh i aj Egipto, wilik taqe k'amal kib'eeh i aj Etiopía naa ruchaliik kipahqaam kitoob'jiik aweh. 32Re' taq i hat i wilkaat taq chi taaq'anik chikinaah i tinamit, cha tz'uyej taq wach i QaJaaw Dios. 33Re' wilik cho pan taxaaj, xa wilik wo' chaloq najtir q'iij. Chab'iraj taq xti ko ar naa ruq'oriik cho chi kow ruuk' i runimaal rajaawriik. 34Chayeew taq rajaawriik i QaJaaw Dios, re' wilik rajaawriik taq cha naah i hat, wuch aj Israel, xiik' naah i rajaawriik imponik kopan taxaaj. 35QaJaaw Dios re' hat sahchb'al k'uxliis i na a'n pan asantolaj ye'aab' ruum i nayeew rukowiil kik'ux aatinamiit Israel. Loq'imaj ta naq ab'ihnaal chi juneliik.


Copyright
Learn More

will be added

X\