SALMOS 44

1QaJaaw Dios, re' hoj kik'utjaam cho qeh i qamaam qati't, qib'iram cho ruuk' qaxikin nik' nimaal aawotob'il a'nam cho kuuk' najtir q'iij, eh nik' wach kitoob'jiik xa a'n taqe. 2Eh ruuk' b'ila' awajaawriik xawesaj taqe reje ar kiloq'inik reh taqe i tiyoox, eh xayeew taqe panti' k'axik. Re' b'ila' chik taqe i qamaam qati't xakoj chi patinik chupaam i ye'aab' re' re'. 3Eh noq xi okik ar, ma' ruum ta kajaawriik, ma' ruum ta chi wilik kiq'aslaj ch'ihch' xkiq'at wach taqe i aj ixowaal. Ruum la' awajaawriik i hat, xak'uhtaaj awotob'il keh ruum xaketelaaj kiwach. 4WaJaaw nuDios. Hat nureey. Qoh ako'leej wo' i hoj ruum hoj wo' cho riih rumaam i Jacob. 5Ruuk' wo' awajaawriik i hat naa qaq'atam kiwach i aj ixowaal i hoj, ma' xta tz'aaq noq naa qa'nam keh ruum re' hat naa atoob'iniik qeh. 6Re' hin ma' nutz'e'wacheej taj i nuflecha, i nuq'as laj ch'ihch'. 7Ruum re' hat naa ako'liniik qeh pan kiq'ab' i ki-ixowanik qawach. Eh xakanaa' chi xase'lb'al taqe i ma' qohponik ta pan naq' kiwach. 8QaJaaw Dios, re' hoj naaqaye'em runimaal awach chi juneliik, eh ma' naa ta qakanaam rulooq'jiik aab'ihnaal. 9Xa re' la' yu'naak, hoj akanaam chi qutkeel, xak'uhtaaj qak'ixb'ilaal, ma' qoh atoob'eej taj noq qoh-ooj chi kik'ulb'ejiik taqe i aj ixowaal. 10Eh xayeew q'ab' chi xqamol chi eliik chikiwach i ki-ixowanik qawach, eh xkelq'aaj i chib'ih qeh i ma' qohponik ta panaq' kiwach. 11Xoj aq'asaj pan kiq'ab', je' rukab' i tentzun noq kik'amarik reje pan kantesb'al. Eh chi xqapuhkaaj qiib' chi kixilak i ma' kinimanik taj. 12Xa ma' k'ih ta xoj ak'ayej wii' keh i ki-ixowanik qawach, xanaah re' xama' xta wo' xak'ax ruuk' i re'. 13Eh xak'uhtaaj qak'ixb'ilaal chikiwach taqe i tokoom tinamit. Eh chi qoh kikaqse'laaj qohkib'aj taqe i qaka'jaah qak'ulaa't. 14Xayeew wo' q'ab' chi xojkahnik chi xa je' hoj kik'o'naal taqe i tinamit kiloq'inik reh taqe i tiyoox. Eh inkik'uyu'saj i kinaah chi qakaqse'liij. 15Eh re' hin eqal eqal kink'ixik chikiwach, i nuqasaj qohoq i nunaah xama' nwaaj ta chik wilom taqe. 16Ma' k'isiin ta nchalik nuk'ixiik ruum i nub'ajariik, ruum inkiq'or chi wiij i ki-ixowanik nuwach. 17Je' re' taqe i ti' k'axik k'ahchi' qak'ulum, xa re' la' xama' xatsahchik ta wo' panqak'ux. Eh xama' qakanaam ta wo' runimjiik aak'uhb'aal. 18Re' hoj ma' nqakapaaj ta akanab'jiik. Eh ma' k'ahchi' ta wo' qakanaam rub'aan i xoj ak'uhb'alej cho wii'. 19QaJaaw Dios, re' hat xat ye'wik q'ab' chi xkian ti' k'axik qeh i ki-ixowanik qawach. Xoj ponik paruq'equmaal i kimik. 20Wi ta xatqaq'eb' chi riij qak'ux QaJaaw Dios, wi ta xqaloq'ej taqe i tiyoox chajilob'aal, 21jumehq'iil naq xanab'eej i hat. Ruum re' hat aweht'al chu'nchel i wilik cho panwánima ma' xtaj i panq'equm wilik chawach. 22Eh ruum animjiik i hat eliik qohkaaj kikansam, je' rukab' imb'aan keh i tentzun noq kik'amarik reje pankanteesb'al. 23QaJaaw Dios, qoh ab'iraj tii, ¿Chib'ih reet noq je' suq awiriik i na a'n awiib'? cha kuy chayeew tii qeh inqapahqaaj aweh, maaqoh aq'eb' chi riij ak'ux. 24¿Chib'ih reet noq je' cho ma' qoh ab'iraj i na a'n awiib' chi xoj sahchik panak'ux Eh ma' naaketelaaj ta qawach ruuk' i ti' k'axik k'ahchi' qak'ulum? 25Re' hoj xama' qakuy ta chik raansil i ti' k'axik, xa je' chik qeremaj wach ak'al i qati'jolal noq inqik'raaj. 26QaJaaw Dios, maa qoh akanaa' chi qutkeel, qoh atoob'eej la' qoh ako'leej chaketelaaj qawach.


Copyright
Learn More

will be added

X\