SALMOS 18

1WaJaaw nuDios, re' hin q'e' ti nuk'ax, ruum re' hat ti ye'wik rukowiil nuk'ux. 2Re' hat titoob'inik ti ko'linik, ti esanik weh panti' k'axik: Hat nuDios ye'el rukowiil nuk'ux hat saq rehp ab'aj, hat pulato ch'ihch' ko'lb'al iib' chi weh. Hat najt naah paat ko'lemb'al iib' chi weh. 3Ruum aj re', re' hat Jaaw, xti ruk'ul chi naa alooq'jiik. Eh noq tinuq'o'reej, kinako'leej chikiwach i ki-ixowanik nuwach. 4Re' keh xa kikotik naq chik chi wiij ree nukanteesjiik. Xchalik wo' naq nuyo'jiik, ruum i yohb'aal wach inkansanik. 5Re' aj kansaneel xa rukotem naq chik wiij. Xa ma' ha' ta naq chik inuko'leej wiib' chuwach i kimik. 6Eh noq wilkiin pan i ti' k'axik, xnuq'o'reej i QaJaaw Dios. Re' reh xirib'iraj wo' chupaam i rusantolaj Ye'aab' re' i xnupahqaaj reh xirib'iraj wo' hoq. 7Eh re' QaJaaw Dios ruum i rujosq'iil, je' naa jinaj kowlaj yihk i xuyeew chaloq. Eh je' naa xuk'u'yisaj aak'al, je' naa xrisaj taqe paruye'aab' i yuuq' k'ixkaab'. 8Re' reh je' naa xelik chaloq i sib' panju'. Je' naa xaq q'aaq'. Eh je' naa naq'wach q'aaq' i xelik cho panchii', sachb'al kiwach i yiib' wach kina'ojb'al. 9Re' QaJaaw Dios xchalik chi nutoob'jiik je' naax teh chii' i taxaaj. Je' naa q'eq suutz' i wilik ri'si rooq. 10Re' reh je' naa chinaah i ruxiik' i ánjel xuyeew cho riib'. Eh xqajik cho panteew chinaah i wach ak'al. 11Eh je' wo' namuqlik chupaam i q'equm paam suutz', re' ruuk' i q'eq suutz' jab' i ruk'am chaloq. 12Ruum i rusaqumaal chii' wach, re' je' q'eq suutz' xusutej chi saqb'och. Eh xusutej wo' chi je' naq'wach q'aaq' qoplik ruq'aq'al xuyeew chaloq. 13Re' QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj xub'an chaloq i je' kahoq. Eh xuyeew chaloq i je' saqb'och, je' naq'wach q'aaq' qoplik ruq'aq'al. 14Re' reh je' naa flecha, je' naa kahoq ixukut cho chikinaah i ki-ixowanik nuwach. Eh ruum i re' xkitukej kiib'. 15Re' i je' palaw wilik naq chi nujunsuut, je' naa xb'iq'arik qohoq ruum i ak'al, xa tehlik chik wach aak'al xkahnik. Je' re' xkahnik, ruum kow xq'orik chaloq i QaJaaw Dios ruum rujosq'iil, eh xuhupej taqe chaloq. 16Re' QaJaaw Dios kopan taxaaj xuyeew chaloq i q'ab' chi nunaah ree nuko'ljiik, paruchamiil palaw xink'ulik resaj. 17Xiruko'leej pan q'ab' inixowanik nuwach, je' wo' pan kiq'ab' chu'nchel i ki-ixowanik nuwach, atoob' ta q'e' wo' naq kow kiib' chi nuwach i hin. 18Eh noq wilkiin panti' k'axik, xinkaaj naq kinkikansam. Xa re' chik i QaJaaw Dios xko'linik weh. 19Xiresaj panti' k'axik wilkiin naq wii'. Eh xi ruko'leej, ruum q'e' kiruk'ax. 20Re' QaJaaw Dios je' re' nuk'axariik xub'an, ruum korik wach nuk'ux. Xuyeew jilow weh, ruum i rilow chi ma' xta ruch'uwa'iil wach i wánima. 21Ruum re' hin k'ahchi' nuk'amam chi korik i rub'eeh. Eh ma' k'ahchi' ta nuq'eb'em wiib' pamahk chuwach. 22Re' hin wilik pan wánima chu'nchel i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. Ma' nik' ta xnukanaa' rub'aan taqe i ruq'or. 23Re' hin korik wach nuk'ux chuwach nukanaam chik chu'nchel i yiib' wach chi b'anarik, 24je' re' noq, re' QaJaaw Dios xuyeew jilow weh i rukorkiil wach nuk'ux, ruum ma' xta ruch'uwa'iil wach i wánima chuwach. 25WaJaaw nuDios, re' hat q'e' naaketelaaj wach imb'anik ketelenik wachiis. Eh korik wach ak'ux ruuk' imb'anik reh i korik. 26Re' hat inatob'eej i korik wach ruk'ux. Eh i nayeew aajosq'iil chinaah i yiib' wach runa'ojb'al. 27Re' hat inako'leej i tinamit k'ahchi' rub'aan ti' k'axik keh. Eh inawesaj i kajaawriik i xa nimaq chik kiwach inki a'n kiib'. 28WaJaaw nuDios, re' hat xayeew chik cho weh i manlik saqum. Xinawesaj chik chaloq chupaam i q'equm. 29Eh naa kiin atoob'eem, reh chi neenuq'at kiwach i ki-ixowanik nuwach. Nik' ta naq wach i q'atb'al weh neenkikoj, neenub'an keh. 30Re' rub'eeh i QaJaaw Dios xti korik, re' i ruq'or rib'iral chi naa ruye'em qeh, nee wo' ruyeew. Eh i ruko'leej taqe awach i kiye'em kik'ux ruuk'. 31Je' re' noq, ma' jino'q chik Dios chi je' rukab' i qaDios, ruum ma' xta chik jino'q Dios neenko'linik qeh je' rukab' i qako'ljiik i rub'an i reh. 32Re' QaJaaw Dios inye'wik wajaawriik. Eh re' reh ink'amwik weh chupaam i korik laj b'eeh. 33Re' reh inye'wik nukowiil reh chi ma' xta neenuk'ul. Xa atoob' ta neenub'an weh ajiim ju' taq yuuq' je' rukab' i rub'an i keej, xama' xta wo' neenuk'ul. 34Re' reh inye'wik nuna'ojb'al chi q'aq'inik. Re' reh inye'wik waansil chi rukutariik i flecha q'an ch'ihch' ruyej-aal. 35WaJaaw nuDios, re' hat ticha'jinik ti ko'linik weh. Eh ruuk' awajaawriik kinatoob'eej chaloq, eh ruum aak'axb'al xinelik korik. 36Re' hat kinatoob'eej, xti xateh i nub'eeh chi korik. Eh ma' xta kinkalojik wii'. 37Re' hin xtohq'ik taqe nusik'im i ki-ixowanik nuwach, eh xnureq wo' taqe. Eh ma' xnukanaa' ta chik taqe korehtaal xnub'an keh. 38Noq xnub'an keh xiq'ehb'ik wach ak'al ma' kota chik xi wuktik, eh ma' xkikuy ta k'isinoq waansil. 39Re' hat xayeew wajaawriik chi naa nub'anam keh. Eh xawesaj i kajaawriik i ki-ixowanik nuwach, reh chi ma' xkikuy taj i waansil. 40Re' hat xaq'asaj taqe panuq'ab' i ki-ixowanik nuwach, korehtaal xnusach kiwach chi kunchelaal. 41Noq xkipahqaaj naq kitoob'jiik, ma' awach ta xtoob'inik keh. Eh noq xkipahqaaj naq kitoob'jiik reh i QaJaaw Dios, xama' xiko'ljik ta wo' hoq. 42Re' hin xnusach kiwach je' rukab' noq insahchik wach i pooq panteew. Eh xnuye'q'eb'eej taqe pan wooq je' rukab' imb'aan reh i ch'uwa' pamb'eeh. 43WaJaaw nuDios, re' hat xinako'leej pan kiq'ab' i tokoom tinamit ma' kinimanik taa weh. Eh xinakoj chi ajaab'esil chikinaah i tinamit. Eh xinkitob'eej i tinamit ma' weht'al ta naq kiwach. 44Noq inkib'iraj i nuq'or keh, inkinimaj wo' hoq. Re' taqe i tokoom tinamit xkaaj wo' hoq chi re' chik i hin xin taaq'anik keh. 45Re' keh xk'isimb'ik kik'ux. Eh xakib'arb'otik chik ruum kiyo'jiik, noq xi elik chaloq aha' kikeb'aam wii' kiib'. 46Xti k'achlik i QaJaaw Dios. Loq'imaj ta naq, ruum jinaj paat ab'aj ko'lemb'al iib' chi weh. Neeta naq inye'arik runimaal wach i nuDios waj Ko'loom. 47Re' reh i Dios, re' inq'ajwik wach imb'aan weh. Re' reh xkojwik weh chi ajaab'esil chikinaah i tinamit. 48Re' reh inko'linik weh pan kiq'ab' i ki-ixowanik nuwach, re' taqe i xti xkaaj naq kianam weh. Re' wo' xko'linik weh pan q'ab' i winaq xti wilik rajaawriik chi kansanik. 49Ruum aj re', re' hin naa kaat nuloq'em chi kixilak taqe i ma' re' ta aj Judío ruuk' i rutz'uuyjiik i runimaal awach. 50Eh re' i reh xye'wik rajaawriik i ru reey chi ma' xta x-uuchjik. Iruketelaaj wach, i rusik'im cho wach. Eh i ruketelaaj wach i David chi juneliik, je' wo' taqe riih rumaam.


Copyright
Learn More

will be added

X\