SALMOS 119

1Atoob' keh i re' korik inki a'n pan kik'achariik. Eh inkik'am naah i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. 2Atoob' keh inki a'n chu'nchel i ruq'or i ruk'uhb'aal. Eh inkisik' chu'nchel i kánima. 3Ma' nkian taj i yiib' wach na'ojb'al, inkik'am la' i rub'eeh i QaJaaw Dios. 4Re' hat QaJaaw Dios aq'orom chi ajwaal wach chi naa rub'aan taqe i ruq'or aak'uhb'aal. 5Re' hin holohik ta naq neekinb'anik reh chi neenub'an i taqe ruq'or aak'uhb'aal. 6Eh wila' xnub'an chu'nchel i ruq'or aak'uhb'aal ma' xta neekink'ixik wii'. 7Eh noq nureqem chik chi riij aak'uhb'aal, naa kaat nuloq'em ruuk' i rukorkiil wach i wánima. 8Re' hin neenub'an chu'nchel i ruq'or taqe aak'uhb'aal. Xa re' la' makinakanaa' chi wutkeel. 9¿Nik' wach noq nee rureq i saq wach k'acharik i k'ijool? Xa re' wo' chi neerub'an taqe i ruq'or aq'oral. 10Eh re' hin chu'nchel nuk'ux xatnusik' maayeew q'ab' chi neenukanaa' runimjiik taqe aak'uhb'aal. 11Re' hin numolom pan wánima taqe aq'oral reh chi ma' nee ta chik kimahkunik chawach. 12QaJaaw Dios, re' hat xiik' naah aaloq'il. Cha k'uhtaaj tii weh taqe aak'uhb'aal. 13Re' hin naa nuq'orom rib'iral chu'nchel aak'uhb'aal aq'orom chaloq. 14Re' hin insuuqb'ik nuk'ux chub'aan i ruq'or taqe aak'uhb'aal, ma' xata je' rukab' i ruyeew chu'nchel i b'ehomal. 15Eh naa nutijem riij chi korik aak'uhb'aal, eh naa nuk'amam naah ruuk' animjiik. 16Re' hin insuuqb'ik nuk'ux ruum taqe aak'uhb'aal eh ma' jaruuj naa rusahchiik panuk'ux aq'oral. 17Jaaw, chayeew pee nuk'achariik i hin, hin awaj kamanoom. Reh chi neenub'an taqe i ruq'or aak'uhb'aal. 18Eh cha teh inukapeb'aal reh chi neenureq chi riij chi re' aak'uhb'aal xiik' naah loq'il. 19Re' hin xa hin ik'al b'eeh ayu' wach ak'al, ruum aj re', maakeb'aa' tii chi nuwach taqe aak'uhb'aal. 20Re' hin chu'nchel q'iij inyot'ik i wánima chi rotoowjiik rureqariik chi riij chi korik, aak'uhb'aal. 21Re' hat xaq'il taqe inkinimb'isaj kiwach, re' taqe i kiq'eb'em kiib', eh kikanaam runimjiik aak'uhb'aal. 22Jaaw kinako'leej tii chuwach i kijosq'iil taqe i ki-ixowanik nuwach, ruum re' hin i nunimaj taqe aak'uhb'aal. 23Eh wilik taqe i nimaq wach kina'ojb'al inkaaj nujot'ariik. Xa re' la', re' hin, i hin awaj kamanoom re' taqe aak'uhb'aal naa nutijem riij. 24Re' hin q'e' nsuuqb'ik nuk'ux chi riij taqe aak'uhb'aal, ruum re' taqe re' inkojwik nuna'ojb'al. 25Q'e' ti' wilkiin, xanaa chik nukimiik noq i wik'raaj. Jaaw kinako'leej tii, je' rukab' aaq'orom weh. 26Eh nuq'or aweh nik' wach i nuna'ojb'al, eh re' hat xayeew weh i xnupahqaaj aweh. Eh cha k'uhtaaj weh taqe aak'uhb'aal. 27Chayeew nuna'ojb'al reh chi neenureq chi riij taqe aak'uhb'aal. Reh chi nutijem riij taqe i xiik' naah loq'il inak'uhtaaj. 28Re' hin xa re' chikoq'iki nub'an. Chayeew rukowiil nuk'ux, je' rukab' aaq'orom weh. 29Eh inwaaj chi neenawesaj chi nuwach taqe chukuj q'orik. Chaketelaaj nuwach kinatijej ruuk' taqe aak'uhb'aal. 30Re' hin xnusik' chik i korik laj b'eeh ruum aj re', xa re' chik i ruq'or taqe aak'uhb'aal i nub'an. 31QaJaaw Dios re' hin i nub'an taqe inaq'or. Ruum ma' nwaaj taj chi neenak'uhtaaj nuk'ixb'ilaal. 32Re' hin i nuyeew nuk'ux chub'aan taqe i ruq'or aak'uhb'aal, ruum q'e' insuuqb'ik i wánima. 33QaJaaw Dios cha k'uhtaaj weh i rukorkiil taqe aak'uhb'aal reh chi nee nunimaj korehtaal i weliik ayu' wach ak'al. 34Chayeew tii nuna'ojb'al reh chi nee nub'an chu'nchel nuk'ux taqe i ruq'or aak'uhb'aal. 35Chak'am nub'eeh ruuk' taqe aak'uhb'aal ruum xa ruuk' wo' re' neenureq rusuqkiil nuk'ux. 36Eh xa re' chik taqe aak'uhb'aal neenub'an. Ma' nee ta nuyeew nuk'ux chinaah i b'ehomal. 37Eh chawesaj i naq'nuwach chinaah i xama' xta ruk'am chaloq. Chayeew la' rukowiil nuk'ux reh chi neenuk'am aab'eeh. 38Chayeew wee hin, i hin awaj kamanoom i aq'orom cho chi naa aye'em keh i kiyohlinik aweh. 39Eh chawesaj chi nuwach i nub'ajariik inki a'n re' inchalik nuyo'jiik ruum. Re' taqe i ruq'or aak'uhb'aal korik. 40Re' hin xa nwotow chik rub'aan taqe i ruq'or aak'uhb'aal. Chayeew rukowiil nuk'ux, ruum re' hat korik wach ak'ux. 41QaJaaw Dios, chaketelaaj nuwach kinako'leej tii je' rukab' aaq'orom cho weh. 42Chi je' re' nee kinchol ruchaq'weesjiik imb'ajwik weh, ruum re' hin nuch'ikaam nuk'ux ruuk' aq'oral. 43Maayeew q'ab' chi neenukanaa' ruq'orariik i korik, ruum re' hin chinaah taqe aak'uhb'aal nuye'em nuk'ux. 44Re' hin inwaaj nub'anam panuk'achariik chi juneliik taqe i ruq'or aak'uhb'aal. 45Eh ma' xta neenq'ilwik weh, ruum k'ahchi' nuk'amam naah taqe aak'uhb'aal. 46Re' hin naa nuq'orom rib'iral aak'uhb'aal keh taqe i reey, ma' nee ta kink'ixik chuq'orariik. 47Eh re' hin q'e' nuk'ax taqe aak'uhb'aal, eh q'e' suq nuk'ux chi riij. 48Q'e' nuk'ax, eh inwootwaaj rub'anariik i ruq'or taqe aak'uhb'aal, eh xa re' chik i re' i nukapaaj riij. 49K'oloq panak'ux aaq'orom chaloq chi naa a'nam wuuk' i hin, i hin awaj kamanoom. Reh chi neenwuy-eej. 50Eh re' aq'orom cho weh chi naa a'nam wuuk' inye'wik rusuqkiil nuk'ux noq ti' nuk'ux. Ruuk' i re' i nayeew rukowiil nuk'ux. 51Re' taqe i nimaq kiwach inki a'n kiib' xak'ahchi' keeb' chi nub'ajariik. Xa re' la', re' hin ma' nukanaam ta runimjiik aak'uhb'aal. 52QaJaaw Dios, re' hin ink'ulik panuk'ux taqe aak'uhb'aal aq'orom cho najtir, ruuk' taqe re' insuuqb'ik nuk'ux. 53Ruum aj re', inchalik nuk'aah chikinaah i yiib' wach kina'ojb'al, ruum inkiq'eb' chi riij kik'ux taqe aak'uhb'aal. 54Re' hin inutz'uyej wach aak'uhb'aal noq wilkiin chupaam i ye'aab' wili i xa ik'ik weh chupaam. 55QaJaaw Dios re' hin tik'ulik panuk'ux pantaq chaq'ab', ruum aj re', inwaaj numolom aak'uhb'aal. 56Re' aawotob'il wili ruk'ul chi weh ruum k'ahchi' nunimam taqe aak'uhb'aal. 57QaJaaw Dios, xa re' wo' hat titoob'inik weh, ruum aj re', naa nub'anam i ruq'or aq'oral. 58Re' hin chu'nchel nuk'ux i nupahqaaj aawotob'il, chaketelaaj tii nuwach, je' rukab' aaq'orom weh. 59Eh xnukoj rehtaal chi ma' holohik taj i nuna'ojb'al, ruum i re', xnunimaj wo' chik taqe aak'uhb'aal. 60Atoob' naak ma' xnucham ta wiib', jumehq'iil wo' chik xtohq'ik nub'anam i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 61Eh re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al inkikotej wiij. Xa re' la', re' hin ma' nsahchik ta panuk'ux aak'uhb'aal. 62Eh yejal aq'ab' kinwuktik chi t'ioosjik aweh, ruum re' aak'uhb'aal xti korik. 63Re' hin i nub'an jinaj wach nuk'ux kuuk' i kiyohlinik aweh. Eh inki a'n taqe i ruq'or aak'uhb'aal. 64QaJaaw Dios re' ketelinik wachiis i na a'n ink'utinik chi junsuut i wach ak'al. Ruum aj re' cha k'uhtaaj weh taqe aak'uhb'aal. 65Jaaw re' hin, i hin awaj kamanoom eliik i na a'n otob'il weh, je' rukab' aq'orom weh. 66Eh chayeew tii nuna'ojb'al reh chi neenureq chi riij i holohik. Ruum re' hin, ch'iklik nuk'ux ruuk' taqe aak'uhb'aal. 67Korik, noq komajaa' inuk'ul i ti' k'axik xa chib'ih naq jariik kinq'ehb'ik wii'. Eh yu'naak i nunimaj chik aq'oral. 68Re' hat q'e' hat atoob', xa re' holohik i na a'n. Re' hin inwaaj chi nee nak'uhtaaj weh taqe aak'uhb'aal. 69Re' taqe nimaq kiwach inki a'n kiib' inkitz'aq wach numahk. Xa re' la' re' hin, chu'nchel nuk'ux k'ahchi' kiin i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 70Re' taqe re' tz'aplik i kikapeb'aal, raaj i hin q'e' nsuuqb'ik nuk'ux ruuk' aak'uhb'aal. 71Chi wee hin ma' xta reet chi xinayeew panti' k'axik. Ruum chi je' re' neenureq chi riij taqe aak'uhb'aal. 72Chi wee hin xiik' naah loq'il aak'uhb'aal xinatijej wii' chuwach i ruk'ihaal oro, i ruk'ihaal plata. 73Re' hat xatyej-anik weh, re' hat xat ye'wik nuk'achariik. Ruum aj re', inwaaj chi nee nayeew nuna'ojb'al reh chi neenutijej taqe aak'uhb'aal. 74Re' taqe i kiyohlinik aweh naa rusuuqb'iik kik'ux, noq naakiinkilom chi ruuk' aq'oral inuch'ikaa' nuk'ux. 75QaJaaw Dios, re' hin weht'al chi re' hat parub'ehel ti q'atwik q'orik. Ruum aj re', rub'ehel noq kow xinaq'il. 76Ruuk' i ruketeljiik nuwach xa a'n ma' k'isiin ta nsuuqb'ik nuk'ux. Je' rukab' aq'orom cho weh chi naa a'nam wuuk', i hin awaj kamanoom. 77Chak'uhtaaj tii weh aawotob'il reh chi konee kink'acharik. Ruum re' taqe aak'uhb'aal inye'wik rusuqkiil nuk'ux. 78Neeta naq inkik'uhtaaj kik'ixb'ilaal i nimaq kiwach. Ruum re' keh xa nkitz'aq wach i numahk, re' hin re' taqe aak'uhb'aal i nutijej riij. 79Eh jinaj ta naq wach kik'ux wuuk' i kiyohlinik aweh, ruum keht'al chib'ih ruq'or taqe aak'uhb'aal 80Eh korik ta naq wach i wánima chunimjiik taqe aak'uhb'aal reh chi ma' xta neekink'ixik wii'. 81Re' hin xanwaaj chik chi naakiin ako'leem. Ruum inuch'ikaam nuk'ux ruuk' aak'uhb'aal. 82Re' hin xa kinook chik iil reh taqe aq'orom rib'iral weh, je' wili i nuq'or: ¿Jaruuj i ruyeew rusuqkiil nuk'ux? kinki. 83Atoob' ta hin chik riji' winaq xama' xta chik kinokik wii', re' aak'uhb'aal ma' jaruuj insahchik panuk'ux. 84Jaaw ¿Ko nik' chik najtiil naawuy-eem? ¿Ko jaruuj i nayeew taqe chutojariik i kimahk i ki-ixowanik nuwach? 85Re' taqe i nimaq kiwach i ma' kinimanik ta reh aak'uhb'aal, inkisik' chi riij i nukanteesjiik. 86Jaaw kinatoob'eej tii ruum re' hin inkixowaaj nuwach chi ma' xta numahk. Weht'al i hin chi re' taqe aak'uhb'aal korik i ruq'or. 87Ach naq k'isiin ma' xinkesaj ayu' wach ak'al, xa re' la', re' hin xama' xnukanaa' ta wo' runimjiik taqe aak'uhb'aal. 88Chaketelaaj tii nuwach chayeew pee nuk'achariik. Chi je' re' ko neenub'an taqe aak'uhb'aal aq'orom ruuk' aachii'. 89QaJaaw Dios re' aq'oral wilik chi juneliik. Eh ar choplik cho chi korik pan taxaaj. 90Re' rukorkiil wach ak'ux wilik chi juneliik, re' hat xat ye'wik reh paruye'aab' i wach ak'al, eh xkahnik paruye'aab'. 91Chu'nchel i re' xa ko pan kiye'aab' wo' wilkeeb' yu'naak, je' rukab' i xaq'or keh. Eh chu'nchel i re' awaj kamanoom taqe. 92Wi ta ma' xuk'am cho rusuqkiil nuk'ux aak'uhb'aal, xin kimik naq chik chupaam i ruti'kiil nuk'ux. 93Re' hin ma' jaruuj neensahchik panuk'ux taqe aak'uhb'aal ruum ruuk' taqe re' xayeew nuk'achariik. 94Jaaw kinako'leej tii ruum re' hat ti ehchanik weh. Eh k'ahchi' nub'anam i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 95Re' i yiib' wach kina'ojb'al xa kuy-eem chik nik' naakiin kikansam. Eh re' hin, re' aak'uhb'aal wilik panuk'ux. 96Eh chu'nchel i xa chib'ih jariik insahchik kiwach. Eh re' taqe aak'uhb'aal i hat ma' jaruuj naa rusahchiik kiwach. 97Re' hin ma' k'isiin ta nuk'ax aak'uhb'aal, chu'nchel i q'iij inutijeej riij. 98Re' taqe aak'uhb'aal xuyeew nuna'ojb'al chi korik. Ruum aj re', q'e' chik wilik nuna'ojb'al chikiwach i ki-ixowanik nuwach. 99Eh q'e' chik wilik nuna'ojb'al chikiwach i kitijiniik weh ruum xa re' chik taqe aak'uhb'aal i nutijej riij. 100Eh q'e' wilik nuna'ojb'al chikiwach i mama' winaq. Ruum re' hin, i nunimaj i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 101Re' hin xnuq'eb' chi riij nuk'ux chu'nchel i yiib' wach b'eeh, reh chi naa nub'anam i ruq'or aq'oral. 102Eh ma' nukanaa' ta runimjiik taqe aak'uhb'aal ruum re' hat xatk'uhtanik weh. 103Re' aq'oral, ma' k'isiin ta suq kiil i ruq'or. Ma' xata je' ki'iil i riis kaab' chi wee hin. 104Re' hin re' taqe aak'uhb'aal xkojwik nuna'ojb'al, ruum aj re', q'e' inwixow wach chu'nchel i yiib' wach chi b'anarik. 105Eh jinaj saqum chi weh aq'oral ruum re' i re' ink'uhtanik weh chib'ih i naa nub'anam. 106Re' hin xnuq'or i korik chi naa nub'anam i ruq'or taqe aak'uhb'aal. Eh koruman chi naa nub'anam. 107QaJaaw Dios, re' hin q'e' ti' i nuk'ux. Chakuy chayeew tii nuk'achariik je' rukab' aaq'orom weh. 108QaJaaw Dios, chak'ul tii weh i numayiij i nuq'or aweh ruuk' nuchii'. Eh cha k'uhtaaj weh chi korik taqe aak'uhb'aal. 109Korik re' hin xa eliik wilkiin paruyohb'alil i kimik, xa re' la' re' hin, ma' sahchik ta panuk'ux aak'uhb'aal. 110Re' i yiib' wach kina'ojb'al xa nkisik' chik chi riij nukanteesjiik. Eh re' hin ma' nukanaa' ta taqe aak'uhb'aal. 111Re' aak'uhb'aal xnuk'ul chi je' jinaj nukooch reh juneliik, ruum re' i re' inye'wik rusuqkiil i wánima. 112Re' hin chu'nchel i wánima naa nub'anam i ruq'or taqe aak'uhb'aal, korehtaal i weliik ayu' wach ak'al. 113Eh ma' imponik ta chi nuwach taqe i xak'ul inki a'n kiwach. Eh re' aak'uhb'aal q'e' nuk'ax. 114Re' hat titoob'inik weh, re' hat ti ko'linik weh, eh ruuk' aq'oral nuch'ikaam i nuk'ux. 115Re' taq i hat yiib' taq wach ana'ojb'al cha kanaa' taq nujot'ariik ruum re' hin inwaaj nub'anam i ruq'or taqe i ruk'uhb'aal i nuDios. 116QaJaaw Dios chayeew nukowiil je' rukab' aaq'orom weh, reh chi konee kik'acharik. Eh ma' ta naq neenooj chi re' chi ma' re' i ch'iklik wii' nuk'ux. 117Kinatoob'eej reh chi nee nuko'leej wiib', chi je' re' neenub'an i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 118Re' hat ma' imponik ta chawach inkikanaa' taqe aak'uhb'aal. Ruum re' keh ma' xta kamaj i kikapeb'aal. 119Re' hat inasach kiwach i yiib' wach kina'ojb'al ruum xa je' taqe sohk' chawach, ruum aj re', re' hin q'e' nuk'ax taqe aak'uhb'aal. 120Re' hin xa kinb'arb'otik chik ruum nuyo'jiik chawach, ruum ma' k'isiin ta kinyo'jik ruum i q'ataj q'orik i na a'n. 121Eh juneliik re' i korik, re' i rub'ehel i nub'an, maa kinakanaa' pan kiq'ab' taqe i ki-ixowanik nuwach. 122Kinatoob'eej tii, reh chi ma' xta neenuk'ul i hin, hin awaj kamanoom. Eh maayeew q'ab' chi neenkian ti' k'axik weh i nimaq kiwach. 123Re' hin xakinokik chik iil chi naa kiin ako'leem. Eh chi naa kiin awesam chupaam i ti' k'axik, je' rukab' aq'orom weh. 124Chaketelaaj nuwach i hin, hin awaj kamanoom, cha k'uhtaaj weh chi korik taqe aak'uhb'aal. 125Re' hin, hin awaj kamanoom chayeew nuna'ojb'aal, ruum re' hin inwaaj nureqem chi riij i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 126QaJaaw Dios, ruq'ijil chik chi naa ak'uhtaam aajosq'iil, ruum ma' nkinimaj ta chik aak'uhb'aal. 127Ruum aj re', re' hin q'e' nuk'ax taqe aak'uhb'aal, ruum xiik' naah loq'il chuwach i manlik oro. 128Re' hin xnukoj rehtaal taqe aak'uhb'aal chi xa re' wo' re' i korik chikiwach taqe i xa chib'ih jariik. Ruum aj re', xnuq'eb' chi riij nuk'ux chu'nchel i ma' korik ta laj na'ojb'al. 129Re' taqe aak'uhb'aal chi wee hin xiik' naah holwochiil, ruum aj re', i nuyeew nuk'ux chunimjiik. 130Eh ruuk' i ruch'ob'ariik rub'ehel aq'oral i na a'n inasihq'eej kina'ojb'al, eh inatijej taqe i ma' xta kina'ojb'al. 131Re' hin xank'ahb'ik chik i nuchii', ruum xa nwotow chik rureqariik chi riij taqe aak'uhb'aal. 132QaJaaw Dios, kinatoob'eej tii, chaketelaaj nuwach, je' rukab' noq inaketelaaj kiwach i kik'axwik aweh. 133Chak'am nub'eeh ruuk' aq'oral, maayeew q'ab' chi nee ruq'at nuwach i yiib' wach na'ojb'al. 134Kinako'leej chupaam i ti' k'axik inki a'n weh i aj ixowaal, ruum re' hin inwaaj nub'anam i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 135Jaaw suq tii wilariik cha a'n i hin, hin awaj kamanoom. Eh cha k'uhtaaj weh chi korik taqe aak'uhb'aal. 136Re' hin ma' k'isiin oq'ik i nub'an, ruum ma' imponik ta panaq'kiwach aak'uhb'aal. 137QaJaaw Dios, re' hat korik wach ak'ux, je' wo' hoq aak'uhb'aal korik wo' hoq. 138Eh chu'nchel i ruq'or taqe aak'uhb'aal manlik wach, eh korik. 139Re' hin inchalik nuk'aah chikinaah taqe i ki-ixowanik nuwach, ruum xsahchik pankik'ux taqe aak'uhb'aal. 140Re' hin, i hin awaj kamanoom weht'al chi re' aq'oral saq wach ruum aj re' q'e' nuk'ax. 141Re' hin ma' re' ta nkiwii' chi xama' xta wajaawriik, eh chi ixowaal nuwach, ma' jaruuj insahchik panuk'ux taqe aak'uhb'aal. 142Re' rukorkiil wach ak'ux wilik chi juneliik, re' aak'uhb'aal xti korik. 143Re' hin ma' k'isiin taj i ti' inuk'ul, xa nyot'ik chik i wánima i rub'an, xa re' chik taqe aak'uhb'aal inye'wik rusuqkiil nuk'ux. 144Re' taqe aak'uhb'aal juneliik korik i ruq'or, chayeew la' nuna'ojb'al, reh chi nee nuk'achareej i ruq'or. 145QaJaaw Dios, chu'nchel nuk'ux i nupahqaaj awotob'il. Kinab'iraj tii, reh chi neenub'an i ruq'or taqe ak'uhb'aal. 146Re' hat tinuq'o'reej kinatoob'eej tii reh chi neenub'an i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 147Re' hin xakomajaa' wo' insaq'ik noq i nupahqaaj awotob'il. Ruum ch'iklik nuk'ux ruuk' aq'orom weh. 148Eh noq inwik'raaj wiib' panuwiriik chaq'ab' intohq'ik nutijem riij i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 149QaJaaw Dios, chab'iraj i nuq'oral chaketelaaj tii nuwach. Chayeew nuk'achariik ruuk' i rukorkiil wach ak'ux. 150Re' taqe i ki-ixowanik nuwach xa re' i yiib' wach inki a'n Eh ma' nkaaj ta runimjiik aak'uhb'aal. 151QaJaaw Dios re' hat ma' najt ta wilkaat quuk'. Eh chu'nchel taqe aak'uhb'aal korik. 152Re' hin xa najtir wo' intohq'ik cho nureqem chi riij i ruq'or taqe aak'uhb'aal. Eh weht'al chi re' hat xatyej-anik reh, eh reh juneliik. 153Jaaw chawil i ti' k'axik k'ahchi' wik'iik wii' kinawesaj chupaam. Ruum re' hin, ma' sahchik ta panuk'ux taqe aak'uhb'aal. 154Kinako'leej, kinawesaj chupaam i wilkiin wii'. Chayeew nuk'achariik, je' rukab' aaq'orom weh. 155Eh re' taqe yiib' wach kina'ojb'al xama' jaruuj ta wo' naa ako'leem taqe, ruum ma' inkinimaj taj i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 156QaJaaw Dios re' hat q'e' hat aj keteloom wachiis, Neeta tii nayeew nuk'achariik ruuk' i rukorkiil wach ak'ux. 157Re' hin ma' k'isiin i kib'anik ti' k'axik weh re' taqe i ki-ixowanik nuwach. Eh xama' nukanaam ta wo' rub'aan i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 158Re' hin xinq'uhtik chi kilariik i yiib' wach kina'ojb'al, ruum ma' inkinimaj ta taqe aak'uhb'aal. 159QaJaaw Dios, re' hat aweht'al chi q'e' i nuk'ax aak'uhb'aal. Eh nee ta tii nayeew nuk'achariik, ruum q'e' hat aj keteloom wachiis. 160Chu'nchel aq'oral tz'ihb'amaj pan santo laj huuj xti manlik wach, xti korik, naa ruwihiik chi juneliik. 161Re' taqe i wilik kina'ojb'al k'ahchi' kianam ti' k'axik weh chi xama' xta numahk. Eh re' hin inuyohleej wach aq'oral. 162Re' hin nsuuqb'ik nuk'ux ruuk' aq'oral, je' rukab' noq insuuqb'ik ruk'ux jino'q i ruk'ul k'ih hoq rukooch. 163Re' hin q'e' nuk'ax aak'uhb'aal, ma' imponik ta chi nuwach taqe i chukuj q'orik. 164Re' hin wuquub' pech tinuloq'ej chuwach i q'iij, ruum parub'ehel ti q'atwik q'orik. 165Eh re' taqe i kik'axwik reh aak'uhb'aal, xa eliik suq kik'ux, eh ma' awach ta neenq'eb'wik keh pamahk. 166QaJaaw Dios, re' hin k'ahchi' wuy-eem chi nee kinako'leej ruum re' hin k'ahchi' kiin i ruq'or taqe aak'uhb'aal. 167Re' hin i nunimaj i ruq'or taqe aak'uhb'aal, eh q'e' nuk'ax chu'nchel wánima. 168Korik chi nunimaj taqe aak'uhb'aal, eh i nuyeew nuk'ux chub'aan i taqe inaq'or. Eh re' hat aweht'al chu'nchel i nuna'ojb'al. 169QaJaaw Dios nee ta tii nayeew weh i nupahqaaj aweh. Chayeew nuna'ojb'al, je' rukab' inaq'or weh ruuk' aq'oral. 170Eh nee ta tii nab'iraj i nutiij. Eh kinako'leej je' rukab' aaq'orom weh. 171Re' hin juneliik naa kaat nuloq'em ruuk' nuchii', ruum xak'uhtaaj weh i rukorkiil taqe aak'uhb'aal. 172Eh naa nutz'uyem awach ye'b'al ruloq'il aak'uhb'aal ruum re' re' manlik wach, eh xti korik. 173Neeta naq kinatoob'eej ruuk' awajaawriik, ruum re' taqe aak'uhb'aal xnusik' wach chi naa nub'anam taqe i ruq'or. 174QaJaaw Dios, inwaaj i hin chi nee kinako'leej. Ruum re' aak'uhb'aal inye'wik rusuqkiil nuk'ux. 175Eh chayeew nuk'achariik, reh chi nee tinuloq'ej. Re' ta naq i rukorkiil wach ak'ux neentoob'inik weh. 176Re' hin ximahkunik chawach, xa je' naq hinsah cheel laj tentzun. Kinako'leej tii hin, hin awaj kamanoom, ruum ma' insahchik ta panuk'ux taqe aak'uhb'aal.


Copyright
Learn More

will be added

X\