SALMOS 106

1Loq'imaj ta naq i QaJaaw Dios. Chaloq'ej taq i QaJaaw Dios ruum re' reh q'e' atoob', eh juneliik wilik ketelinik wachiis ruuk'. 2¿Awach i neerub'an ruq'orariik taqe i ma' ilooj taj xub'an i QaJaaw Dios? ¿Awach neerub'an rulooq'jiik je' rukab' i ruk'ul chi reh? 3Atoob' keh inkitijej keh rub'aan i korik, eh eliik inki a'n i rub'ehel. 4QaJaaw Dios nee ta tii kink'ulik cho panak'ux i hin noq neena a'n otob'il keh aatinamiit. Eh nee ta wo' tii kinako'leej haa' i hin. 5Reh chi neenwilow i kik'axariik i na a'n taqe asik'im cho kiwach. Reh chi nee kimb'anik haa' i rusuqkiil kik'ux aaloq'il aatinamiit. 6Re' hoj xoj mahkunik je' rukab' noq ximahkunik chaloq i qamaam qati't, ma' k'isiin tee yiib' wach na'ojb'al inqa a'n. 7Chawil taqe i qamaam qati't noq xi wihik cho Egipto, ma' xkiyeew ta rajaawriik i taqe i ma' ilooj taj xa a'n. Eh sahchik pankik'ux i kik'axariik xa a'n, xkija'wachej kiib' chawach chi chii' kaq palaw. 8Xa re' la' re' QaJaaw Dios xuko'leej taqe k'uhtb'al reh i rajaawriik, ruuk' i ruk'axb'al. 9Noq xuq'il i palaw jumehq'iil xuchiqsaj, eh rik'saj taqe i aj Israel re' re' panyejaal i palaw chi xa je' panchiq yuuq'. 10Je' re' kiko'ljiik xub'an pan kiq'ab' i nixowanik kiwach xuko'leej wo' pan kiq'ab' i ma' najwaanta kiwach. 11Eh ruuk' i palaw, xutz'ap kinaah i nixowanik kiwach, ma' jino'q chik i xi kahnik. 12Kora'j xkinimaj re' i aj Israel q'orooj cho rib'iral keh ruum i QaJaaw Dios, eh kitz'uuyej wach. 13Xa re' la' chi jumehq'iil xsahchik pankik'ux i xub'an Dios kuuk'. Ma' xkuy-eej taj i ruyejaam naq wach chi keh. 14Noq wilkeeb' cho chupaam i ye'aab' chiq yuuq, noq ma' xta chik wilik keh xkipaj i Dios ruuk' i rupahqaljiik reh chi ye'aroq keh chib'ih inkaaj. 15Re' Dios xuyeew wo' keh i xkipahqaaj. Xa re' la' jinaj wo' hoq i runimaal yaab'ilaal xuyeew chikinaah. 16Chupaam i ye'aab' inkimol wii' kiib' xkixow wach i Moisés ruch'ihil i Aarón re' rusik'im cho wach i Dios. 17Eh ruum i re' xutar chee ak'al i Dios xub'iq' qohoq i winaq Datán rub'ihnaal. Eh xub'iq' wo' qohoq i juntuhb' xihuch'ihlinik reh i Abiram. 18Eh xqop jinaj i q'aaq' pan kiye'aab'. Ruuk' i xaq q'aaq' re' re' xik'ahtik chu'nchel i yiib' wach kina'ojb'al. 19Chupaam i ye'aab' Horeb xkiyejaa' jinaj i kitiyoox je' ruwii' k'isa imas wakax re' ruuk' i oro, eh xkixuk'aa' kiib' chulooq'jiik. 20Eh ma' re' ta chik i k'achlik Dios xkiloq'ej, re' la' chik xkiloq'ej i tiyoox je' ruwii' b'ooyax ink'uxwik ch'ahn. 21Re' keh xsahchik pankik'ux i ki Dios xko'linik cho keh, re' i xb'anik taqe i ma' ilooj taj kuuk' ar Egipto. 22Re' wo' reh xb'anik taqe sachb'al k'uxliis chupaam i ye'aab' Cam. Eh xub'an kuuk' i ma' ilooj taj noq xi-ik'ik chupaam i kaq palaw. 23Re' i Dios xraaj naq rusacham kiwach. Xchalik i Moisés i rusik'im cho wach i Dios, xupahqaaj chi marusach pee kiwach. Xa je' chik re' noq xik'ik ruk'aah i QaJaaw Dios. 24Re' taqe aj Israel ma' xkinimaj taj i xq'orarik keh ruum i Dios. Eh ma' xponik ta panaq'kiwach i ye'aab' q'e' holohik. 25Ma' holohik ta xiq'orik chi riij i QaJaaw chupaam i kitz'ihy naah paat, eh ma' xkinimaj taj i ruq'oral. 26Xrilow chi je' re' i QaJaaw Dios, kow xuq'or keh chi naa kikimiik chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 27Eh xuq'or chi naakikimiik i kiih kimaam. Eh chi naa rutukem kiwach i tinamit i ma' kinimanik ta ree Dios. 28Eh chupaam i ye'aab' Peor xkiloq'ej i tiyoox Baal. Eh xkik'ux keh i mayijimaj chikiwach i kamnaq tiyoox. 29Ruum i kiyiib' wach na'ojb'al xkiqop wach i rujosq'iil i QaJaaw Dios, eh xye'arik chikinaah i runimaal yab'ilaal. 30Eh re' i Finees koxub'an chik reh i k'amal kib'eeh i yiib' wach kina'ojb'al, kore' chik xikanab'jik ruum i runimaal yab'ilaal. 31Re' QaJaaw Dios xrilow otob'il xub'an i Finees, eh xuyeew cho runimaal wach chi riih chi rumaam. 32Eh xkiqop wo' chik wach i rujosq'iil i QaJaaw Dios ar Meriba re' i wilkeeb' wii' haa'. Kuum i keh xuk'ul i ti' k'axik i Moisés ar. 33Ma' k'isiin ta xkiyeew ruk'aah i Moisés ruum i re' xsahchik ruk'ux xama' rureq ta chik chi riij chib'ih taqe ruq'or. 34Re' taqe i aj Israel ma' xkisach ta wach i tinamit xq'orarik keh ruum i QaJaaw Dios. 35Xkian la' jinaj kiwach kuuk' taqe i kiloq'inik reh i tiyoox. Eh xkitijej keh inki a'n i keh. 36Eh ruum chi xkiloq'ej keh i kitiyoox xsacharik kiwach. 37Wilik i kak'uun kixq'uun xkiyeew chi kimayiij chikiwach i ma' tob'laj uxlab'al. 38Re' taqe kak'uun kixq'uun xkikansaj i ma' xta kimahk. Eh re' kikik'eel xkiyeew chi kimayiij chuwach taqe i tiyoox inkiloq'ej i aj Canaán. Ruuk' i xkian re' re' xkinih chu'nchel i wach ak'al. 39Eh je' wo' keh xkinih wo' kiib'. Je' naa jinaj runimaal k'oyomal i xkian, ruum xkiq'eb' i k'achlik Dios ruum i kiyiib' wach na'ojb'al. 40Eh re' i QaJaaw Dios ma' k'isiin ta noq chalik rujosq'iil chikinaah i rutinamiit, xuq'eb' taqe chi riij ruk'ux. 41Xuq'eb' taqe pan kiq'ab' i kiloq'inik reh i tiyoox. Eh xuyeew q'ab' chi xq'atarik kiwach kuum taqe i nixowanik kiwach. 42Re' taqe aj Israel xq'atarik kiwach kuum i aj ixowaal. Re' chik taqe i aj ixowaal xi kahnik chi taaq'anik chikinaah. 43Re' Dios k'ih pech xuko'leej taqe, eh re' keh ma' xkinimaj taj i xq'orarik keh. Re' chik xkichop kik'ux chub'aan i kiyiib' wach na'ojb'al i keh. 44Ma' re' ta nkiwii' chi je' re' i xkian, noq xrilow i Dios chi q'e' ti' wilkeeb', eh noq xrib'iraj i koq'iim. 45Re' reh xk'ulik cho paruk'ux i ruq'orom cho keh chi naa rub'anam kuuk' xujal wach i rukapeew ruum xiik' naah i ketelinik wachiis ruuk'. 46Eh xuch'ub'isaj i kánima taqe i nixowanik kiwach i rutinamiit. Reh chi ma' xta chik xi uchjik i keh. 47Jaaw hat qaDios, qoh ako'leej tii. Qoh awisaj cho chi kixilak i tinamit yiib' wach i kina'ojb'al reh chi neenqaloq'ej i santo laj ab'ihnaal. Reh chi suq qak'ux noq neetiqaloq'eej. 48Qayeew ta naq ruloq'il i QaJaaw Dios chi juneliik, re' qaDios i hoj, hoj aj Israel. Je' ta naq re' inko'q ta naq taqe i tinamit chi kunchelaal. Loq'imaj ta naq i QaJaaw.


Copyright
Learn More

will be added

X\