SALMOS 104

1QaJaaw Dios re' hin naa kaat nuloq'em chu'nchel i wánima. Jaaw, hat nuDios xiik' naah awajaawriik, xiik' naah nimaal awach, xiik' naah aaloq'il. 2Re' hat xiik' naah saqumaal aachii' awach, re' hat xatyej-anik reh i taxaaj. Xayeew chinaah i wach ak'al chi je' nimlaj itz'ihy. 3Re' hat xayejaa' aa ye'aab' chinaah i ha' ar pan taxaaj. Inakoj taqe chi je' aakareta b'ehtesb'al aweh i suutz'. Eh tib'ehik wo' hoq chupaam i teew. 4Re' hat inakoj taqe chi awaj taqareel kowlaj teew. Eh inakoj taqe chi awaj kamanoom i xaq q'aaq. 5Eh xach'ikaa' wo' chi korik i wach ak'al paruye'aab', reh chi ma' awach ta neenk'uyu'sanik reh. 6Re' palaw rub'urum naq naah i wach ak'al. Eh re' ha' rub'urum naq naah taqe inajt kinaah yuuq'. 7Eh noq xaq'or reh i ha', chi naa rumolom riib' xelik wo' chinaah i wach ak'al, noq xrib'iraj aq'oral xa je' chik inq'orik kahoq. 8Eh noq xawesaj chee ha' chinaah i nimaq yuuq' xumol riib' wach k'ixkaab'. Eh xataq'aaj reje chupaam i ye'aab' aq'orom chi ar naa ruwihiik. 9Aha' xaq'or reh chi naa ruwihiik xa ar wo' wilik, ma' xq'ahxik ta chik reje chi juntar, reh chi ma' xutz'ap ta chik naah i wach ak'al. 10Re' hat ti ye'wik reh i ha' inaasjik cho paraasb'al. Eh re' hat ti ye'wik reh taqe nim ha' kiqajik cho nah taq yuuq'. 11Eh re' taqe ha' re' re' inkuk'ej i josq'laj chikop. Ruuk' ha' re' re' inkik'saj i kichiqchi'iil i b'uurux wilkeeb' wa taq yuuq' k'ixkaab'. 12Chi chii' i ha' re' re' inkiyejaa' kisuuq' i kok' tz'ikin kirupinik pan taxaaj. Ar xasuq chik i ruq'or i tz'uuy inki a'n nah q'ab' chee'. 13Re' hat ti ye'wik cho kihaa' i yuuq' k'ixkaab' ko ar panaye'aab' pan taxaaj. Ruuk' i kowlaj jab' inajot'isaj i wach aak'al. 14Re' hat tik'isanik johtoq reh i ch'ahn inkik'ux i chikop. Re' hat tik'isanik reh i rutik i winaq, reh chi ruuk' i re' naa rub'anam ruwa' ruhaa'. 15Re' wi'k ha' re' re' inye'wik ransil, i nayeew reh i riis uuva chi ruk'ej. Eh i nayeew reh aseite reh chi nsuuqb'ik ruk'ux. 16Inayeew cho kihaa' taqe chee' ak'isam johtoq i hat, je' wo' taqe i chee' chakaltee' wilkeeb' ar Líbano. 17Eh chinaah taqe q'ab' i chee' re' re' inkiyejaa' kisuuq' kok' tz'ikin, eh inkiyejaa' wo' kisuuq' ar taqe i nimaq saq ikih. 18Re' taqe inajt kinaah yuuq' inkamanik chi kiye'aab' i keej re' ruuk' i kaqch'ul. Eh pantaq ruhopil ab'aj inkiyejaa' kisuuq' taqe imul. 19Eh re' hat QaJaaw Dios xayejaa' chee poh pajb'al reh i ju'jun chi q'iij. Eh aweht'al nik' i rumay i sihq'inik i q'iij. 20Eh noq re' hat i nayeew chee q'equm chinaah i wach ak'al inkahnik chi chaq'ab' chik, eh kielik taqe chaloq i chikop pantaq ch'ahn. 21Re' taqe kaq b'ahlam inkik'er kichii' chusik'ariik kitiib' inkipahqaaj aweh i hat i kiwa'. 22Eh noq i nelik chaloq i rusaqumaal i q'iij kiooj wo' chik, eh inooj kiyok'aa' kiib' pankijuul. 23Re' winaq noq insaq'ik inooj pan rukamaj. Eh noq inokik i q'iij insutinik wo' chik cho parupaat. 24QaJaaw Dios yohb'aal inche wach taqe i xayejaa'. Eh chu'nchel i re', xayejaa' ruuk' ana'ojb'al. Aha' ta chik yuuq' ma' nilarik wach taqe i xa tz'uhk'risaj chaloq. 25Hat xatyej-anik cho reh i palaw xiik' naah nimaal, eh xiik' naah k'ihaal chikop wilkeeb' chupaam ar, chi nimaq, chi kok' taq. 26Eh chinaah palaw re' re' kib'ehik i barco. Ar wilik i qamaan k’ap, reh chi chupaam i palaw i rub'an ruk'o'niik. 27Chu'nchel i chikop re' re', inkuy-eej chi re' hat naa aye'wiik kiwa' paruorahiil. 28Re' hat i nayeew keh, eh re' keh inkimol, noq i nayeew keh i inkik'ux i suq atoob' korehtaal kinujik. 29Wila' ma' xayeew chik cho kiwa' neenchalik kiyo'jiik. Eh wila' xawesaj i kuxlaab' nee kikimiik, nee wo' chik kisutinik chi pooq ak'al. 30Eh noq i nayeew chee aawuxlaab'al wilik wo' chik i ki-aasjik, eh i nujik wo' chik chi k'achareel wach ak'al. 31Neeta naq inye'arik ruloq'il i QaJaaw Dios chi juneliik. Eh suuqb'oq ta naq ruk'ux chi riij i rutz'uhkrisam chaloq. 32Eh ink'uyu'jik i wach ak'al noq inilarik cho ruum i Dios. Eh i nelik kisib'eel i yuuq' noq kitz'ajik ruum i Dios. 33Re' hin juneliik naa nutz'uyem wach i QaJaaw Dios nik' pa' chik najtiil i nuk'achariik ayu' wach ak'al. 34Neeta naq imponik chuwach i QaJaaw Dios taqe i nukapaaj. Re' hin ruuk' i reh inureq rusuqkiil nuk'ux. 35Neeta naq insahchik kiwach chinaah i wach ak'al aj mahk. Eh ma' ta naq chik neenilarik kiwach i yiib' wach i kina'ojb'al. Re' hin naa nuloq'em i QaJaaw Dios chu'nchel i wánima. Loq'imaj ta naq i QaJaaw.


Copyright
Learn More

will be added

X\