PROVERBIOS 8

1Re' holohik laj na'ojb'al kow k'ahchi' ruq'orariik. Re' holohik chi naab'jik kow wo' k'ahchi' ruq'orariik. 2Eh k'ahchi' ruq'orariik rib'iral chinaah taqe i nimaq taq yuuq', je' wo' hoq i ruk'ul taqe wii' riib' i b'eeh. 3Eh i nib'irjik wo' rib'iral pantaq ookb'al, je' wo' chi chii' taqe i ru puertahiil i tinamit. 4Eh re' i wilik runa'ojb'al je' wili i xuq'or: Hat taq tinamit, aweh taq i hat i nuq'or taqe q'orik wili. 5Re' taq i hat k'ijolaq ma' xta taq ana'ojb'al, kow taq aanaah. Wih-oq taq ana'ojb'al, chareq taq chi riij i naa a'nam. 6Kinab'iraj taq, ruum re' taqe naa nuq'orom q'e' looq'. Eh re' taqe i korik naa nuq'orom. 7Re' taqe naa nuq'orom, re' i korik, ruum re' hin ma' nuk'ax ta wach i chukuj q'orik. 8Chu'nchel taqe nuq'or, re' i rukorkiil ma' xta k'isinoq i ma' re' ta rukorkiil chi xilak. 9Re' taqe nuq'oral xti korik chi reh awach i rureq chi riij. Eh q'e' chihooj chi keh i wilik kina'ojb'al. 10Chanimaj taq i ti nutijej wii'. Eh cha sik' taq i holohik chi naab'jik, ruum re' taqe re' k'ih tz'aaq chuwach i plata, chuwach i manlik oro, 11ruum re' i holohik laj na'ojb'al xiik' naah k'ihaal tz'aaq chuwach i holohaq ab'aj, re' ruuk' inokik chi karena. Eh ma' xata je' rukab' i xa chib'ih jariik ink'axarik wach. 12Re' hin i nunimaj i holohik laj na'ojb'al, ruum inureq chi riij. Eh ruuk' re' inureq taqe i holohaq chi naab'jik. 13Re' ruyohljiik i QaJaaw Dios re' rukanab'jiik rub'aan i yiib' wach na'ojb'al. Re' hin nukanaam rub'aan i niimb'isanik wachiis, je' wo' chukuj q'orik ruch'ihil i ma' holohik ta laj b'eeh. 14Re' hin kink'uhtanik reh i holohik chi b'anarik. Eh re' hin kink'uhtanik reh i holohik chi naab'jik, eh wilik wajaawriik chub'aan. 15Xa wuum i hin inkikoj i kik'uhb'aal taqe reey, eh inki a'n i q'ataj q'orik taqe i wilkeeb' chi ajaab'esil. 16Xa wuum i hin inki a'n i taaq'anik i ajaab'ees. Je' wo' taqe ajaab'ees kiq'atwik q'orik chikinaah i tinamit. 17Re' hin i nuk'ax taqe awach i kik'axwik weh, eh awach taqe i kisik'wik weh chi noq kinkireq wo' hoq. 18Re' hin i nuyeew kib'ehomal, i nuyeew kiloq'il, eh re' b'ehomal re' re' ma' naa ta rik'iik wach, je' wo' hoq i rub'ehel chi b'anarik. 19Re' i nuyeew i hin xiik' naah chihojal chuwach i manlik oro xa ch'ub'ik chik wach. Re' i nuq'or xiik' naah chihojal chuwach i manlik plata. 20Re' hin chupaam i korik laj b'eeh ojik i nub'an. Eh chupaam rub'eeh i holohik chi b'anarik ojik i nub'an, 21reh chi re' taqe i kik'axwik weh naa nuye'em kiye'aab'. Eh naa nuye'em keh chu'nchel i ajwaal wach chi keh. 22Re' QaJaaw Dios xanoq wo' hin rutz'uhkrisam chaloq, noq komajaa' chih i rutz'uhkrisaj chaloq ruuk' i rukamaj. 23Xa noq wo' hin ruyejaam chaloq noq komajaa' chih i wilik, re' noq komajaa' i rutz'uhkrisaj chaloq i wach ak'al. 24Eh xa hin wo' chik ruyejaam noq komajaa' chih taqe i palaw. Re' noq komajaa' kitz'uhkrik, komajaa' kiwihik taqe raasb'al ha'. 25Re' noq komajaa' i ruyejaa' taqe i yuuq' noq komajaa' i ruyejaa' taqe i ye'aab', re' hin xa hin wo' chik ruyejaam chaloq i QaJaaw Dios. 26Noq komajaa' i ruyejaa' chaloq i ak'al i QaJaaw Dios je' wo' taqe i ye'aab', eh noq komajaa' i ruyejaa' chaloq i rupoqil i wach ak'al. 27Eh noq xuyejaa' i taxaaj chinaah i runimaal ha' ar wo' wilkiin i hin ruuk' i reh. 28Noq xuyeew taqe suutz' pan taxaaj, eh noq xuyeew taqe palaw paruye'aab', 29re' noq xuq'or reh i ruha'iil i palaw chi ma' naa ta chik reliik reje chi chii'. Eh noq xukoj taqe ch'ikaab' reh i wach ak'al. 30Ar wo' wilkiin i koq i hin ruuk' i QaJaaw Dios, eh eliik i nuyeew i koq rusuqkiil ruk'ux. Eh xa eliik se'eel i koq nuwach ruuk'. 31Re' hin xa se'eel chik nuwach chupaam i wach ak'al noq kore' k'ahchi' ruyejaam. Eh xasuq chik nuk'ux kuuk' i tinamit noq kore' k'ahchi' rutz'uhkrisam inki. 32Hat wak'uun noq wilkaat, yu'naak chab'iraj i naa nuq'orom aweh, chak'am naah i nub'an i hin. Chi je' re', neen wihik rusuqkiil ak'ux. 33Chanimaj atijiik i nub'an, maawixowaaj wach i holohik laj na'ojb'al. 34Atoob' reh inib'irinik reh taqe i nuq'or. Eh xaraaj chik rureqem chi riij, rajlaal q'iij k'ahchi' cho kirusik'im ruuk' nupaat, 35ruum awach inreqwik weh i hin i rureq i suq laj k'acharik. Eh i rureq wo' i holohik laj na'ojb'al iraaj i QaJaaw Dios. 36Eh awach i xq'eb'wik weh, i ruyeew panyohb'aal i ruk'achariik, awach inixowanik nuwach, re' kimik naa ruchaliik chinaah.


Copyright
Learn More

will be added

X\