PROVERBIOS 31

1Re' Lemuel xwihik cho chi reyil ar Masa, xuq'or nik' wach ruq'ilariik xb'aan ruum i rutuut je' wili xuq'or weh: 2Hat wak'uun, xatruyeew cho weh i Dios, re' hin ma' xta chik tokoom inwaaj nuq'orom aweh. 3Re' chi maayeew chi re' chi ma' re' awansil kuuk' i k'oyoom laj ixoq, ruum re' taqe re' inq'eb'wik keh i reey. 4Chakoj rehtaal i hat Lemuel chi re' taqe reey, re' taqe i wilkeeb' chi taaq'anik, ma' ruk'ul taj chi neenkuk'ej keh i k'ahlaj ha', 5ruum wi xkuk'ej keh ma' nee ta chik inki a'n i ruq'or i k'uhb'aal. Eh neenkian ti' k'axik keh i xati' wo' kik'ux. 6Re' taqe k'ahlaj ha' xa re' taqe i ti' wilkeeb' i xa nyot'ik chik i kik'ux kiuk'inik reh. 7Re' taqe re' inkuk'ej taqe k'ahlaj ha', re' nkaaj i keh chi neensahchik pankik'ux i kineb'a'il, i kik'axkiil 8Kow tiq'oroq chikiij i ma' kichol ta q'orik, chako'leej taqe i ma' nee ta nkian ruko'ljiik kiib' 9Kow tiq'oroq chikiij, re' i rub'ehel cha a'n kuuk' i neb'aa', je' wo' kuuk' i xama' nimaq ta kiwach, inki. 10Re' jino'q iixoq holohik runa'ojb'al k'axik chi reqarik xiik' naah k'ihaal tz'aaq chuwach i holohaq perla karena. 11Re' rub'ahiil ch'iklik ruk'ux ruuk', eh nee ruyeew reh i rub'ahiil chu'nchel chib'ih iraaj. 12Eh chu'nchel q'iij i ruk'achariik i ruch'ikaa' ruk'ux i rub'ahiil ruuk' taqe chib'ih iraaj. 13Re' i ehk'eenb'ees re' re', inooj chusik'ariik i lana, i lino, eh xa runik'eej chik ru q'iij noq inokik chukemariik. 14Re' reh i rub'an je' rukab' i rub'an i barco b'ehlan ihq kochinajt i ruk'am chaloq taqe i ajwaal wach chi reh. 15Eh noq xakomajaa' wo' insaq'ik i ruket lom taqe i rak'uun rixq'uun, taqe i raj pooh ixoq. 16Re' reh inooj chi rilariik junseht-oq i ye'aab' i ruloq' ruuk' i rutumiin, eh i rutik i uuva chupaam. 17Eh wilik rukowiil chi korik, ma' ruk'ay taj noq inokik chi kamanik. 18Eh rilow mi ma' xta reet ojik i rub'an i ruyak eh injohtik aq'ab' chi kamanik, i ruqop rusaqumb'aal chub'aan. 19Ruuk' wo' q'ab' i reh i ruq'in i runooq' eh i rukem wach. 20Re' i ehk'eenb'ees re' re' ma' pixp taj i rutoob'eej taqe neb'aa' je' wo' taqe i ma' xta ilil keh. 21Re' reh ma' ruyohleej ta taqe i rak'uun rixq'uun noq inchalik i ruq'ijil jab' ruum k'ih tah i kiso' rukojom chi kunchelaal. 22Eh xa re' reh inkemwik taqe i ruchamaar, xiik' naah k'ihaal tz'aaq taqe ruso' rukoj. 23Re' i rub'ahiil xanoq wo' naab'jik wach chupaam i tinamit. Eh inwihik chi kixilak i nimaq kiwach wilkeeb' chupaam i tinamit. 24Re' ehk'eenb'ees re' re' i ruyejaa' i kiso' i tinamit, i b'ak'b'al pamis, i ruk'ayej keh i aj yakool. 25Re' reh xti wilik ruloq'il, wilik rukowiil, ma' nqajik ta kapeew chi riij taqe q'iij naa rojiik wii'. 26Eh ruuk' taqe i holohik laj na'ojb'al inq'orik eh ruk'uhtaaj i chaq'lamiil. 27Eh rilom wo' hoq chib'ih taqe i ajwaal wach parupaat. Eh ma' xtaj i ruk'ux chi ma' ta ruk'ax kilem. 28Eh inye'arik ruloq'il kuum taqe i rak'uun rixq'uun, je' wo' ruum i rub'ahiil je' wili inkiq'or: 29Wilik wo' taqe ixoq q'e' holohik i kina'ojb'al, xa re' la' re', hat xaq'at kiwach ruuk' i ruholwochiil aana'ojb'al, inki taqe reh. 30Re' otob'il imb'aan xa neetirujot', re' ruholwochiil ixoq xanik'ik wach. Eh re' ixoq i ruyohleej i Dios, i ruk'ul chi naa ruye'ariik ruloq'il. 31Chayeew taq ruloq'il chikiwach chu'nchel i tinamit. Eh chayeew wo' taq ruloq'il chu'nchel i rub'an.


Copyright
Learn More

will be added

X\