PROVERBIOS 3

1Hat wak'uun noq wilkaat, ma' nsahchik panak'ux i ti nutijej wii'. Chamol la' panawánima taqe i nuk'uhb'aal. 2Chi je' re' k'ih laj q'iij, k'ih laj haab' nee ti k'acharik, eh suq nee ti wihik. 3Maacanaa' rub'aan i ketelinik wachiis. Je' wo' hoq i rub'aan i korik, wilik-oq la' awuuk' chi juneliik, je'-oq aakarena chawalaq, cha tz'ihb'aaj panawánima. 4Chi je' re' holohik neetib'anik. Neemponik chuwach i Dios, nee wo' imponik chikiwach taqe i tinamit. 5Ruuk' i QaJaaw Dios chayeew ak'ux, maayeew ak'ux chinaah aana'ojb'al i hat cha wib'il awiib'. 6Chapahqaaj i rotob'il i QaJaaw Dios ruuk' chu'nchel naa a'nam, re' reh neetiruk'am chupaam i holohik laj b'eeh. 7Maacapaaj chi wilik ana'ojb'al cha wib'il awiib'. Chayohleej la' i QaJaaw Dios, cha kanaa' rub'aan i yiib' wach na'ojb'al, 8ruum re' re' naa ruye'wiik rukowiil chu'nchel aati'jolal, je' wo' taqe ab'aqil. 9Chak'ax i QaJaaw Dios ruuk' taqe i chib'ih aweh, je' wo' ruuk' chu'nchel i peet wach atik. 10Chi je' re' korehtaal imb'ulinik ye'aab' reh i wach atik. Eh korehtaal imb'ulinik ye'aab' reh i riis i wach aa-uuva. 11Hat wak'uun noq wilkaat maawixowaaj aak'uhb'aaljiik i rub'an i QaJaaw Dios, eh maayoj ak'ux wila' kow xat ruq'il, 12ruum re' QaJaaw Dios kow i ruq'il awach i q'e' ruk'ax. Je' rukab' i rub'an ajaab'ees, kow i ruq'il i awach i q'e' raaj wach paruk'ux i reh. 13Atoob' reh awach i rureq i holohik laj na'ojb'al. Eh i rureq chi riij i chu'nchel. 14Ruum re' taqe re' xiik' naah k'ihaal tz'aaq chuwach i plata. Eh re' ruk'am chaloq taqe re' ma' xata je' k'ihaal tz'aaq i xti manlik oro. 15Re' i holohik laj na'ojb'al xiik' naah k'ihaal tz'aaq chuwach taqe i holohaq ab'aj. Ma' xata je' holwochiil taqe i xa chib'ih jariik i q'e' ink'axarik wach. 16Eh ruuk' rureqariik i na'ojb'al inchalik inajt rooq k'acharik, i b'ehomal, je' wo' hoq i loq'il. 17Eh xiik' naah chihojal, pansuqkiil k'uxliis, eh pan holohik laj k'acharik ink'amwik. 18Re' holohik laj na'ojb'al k'acharik i ruk'am choo chi keh i kinimanik reh. Atoob' keh awach taqe inki a'n ruk'amariik naah. 19Re' QaJaaw Dios, ruuk' runa'ojb'al, eh ruuk' i ruholohik laj kapeew xuyejaa' i taxaaj, i wach ak'al. 20Eh ruuk' i runa'ojb'al xuyeew pareh taqe i palaw, xuyeew pan taxaaj i suutz' reh chi ruyeew chaloq i jab'. 21Hat wak'uun noq wilkaat maakanaa' rub'aan i holohik chi b'anarik, maakanaa' chik rib'iirjiik i k'uhb'aal, i aq'ilariik, 22ruum re' re' naa ruye'wiik ak'achariik. Eh je' naa naa kaat ruxoyem ruuk' jino'q i karena. 23Chi je' re' ch'iklik ak'ux noq nee ti wihik panak'achariik, eh ma' xta neetiq'ehb'ik wii'. 24Eh noq nee ti okik chi hi'lik ma' xta neetiyo'jik wii'. Eh noq nee tiyohkik suq laj wirik neena a'n. 25Ma' nee ta tiyo'jik ruum taqe i yohb'aal neenk'u'loq. Eh ni xa taa neetiyo'jik noq neensacharik kiwach i yiib' wach kina'ojb'al, 26ruum re' i QaJaaw Dios naa ruye'wiik rukowiil ak'ux. Eh ma' naa ta ruye'em q'ab' chi naa aq'ehb'iik pan k'axik. 27Re' hat wila' xkipahqaaj otob'il aweh maaq'or chi ma' nee ta na a'n wila' nee wo' na a'n rub'aan. 28Aha' wilik otob'il nee ruyeew riib' chi neena a'n yu'naak maakanaa' reh eqal 29Maa kapaaj rujot'ariik aawas achaaq' ruum awuuk'-oq tii hat ch'iklik ruk'ux chi naa atoob'eem 30Maasik' i peleto ruuk' i xa awach wila' ma' awach i k'ahchi' rujot'wiik aweh. 31Maawixowaaj wach i yiib' wach i runa'ojb'al. Eh maa a'n aweh i ma' holohik taj i rub'an, 32ruum re' i QaJaaw Dios ma' imponik ta chuwach i yiib' wach na'ojb'al. Eh re' i korik wach kik'ux, ra'j imponik chuwach re'. 33Re' QaJaaw Dios ma' rutoob'eej ta parupaat i yiib' wach runa'ojb'al. Eh re' korik wach ruk'ux, ra'j i rutoob'eej parupaat re'. 34Re' QaJaaw Dios naa ruse'laam taqe i kikaqse'lanik reh i korik. Eh naa taqe rutoob'eem i xama' nimaq ta kiwach. 35Re' i wilik kina'ojb'al naa ruye'ariik kiloq'il. Eh re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al naa rehtesjiik i runimaal kiwach. Eh je' naa chik jinaj ora rik'ik i re', jinaj i winaq toq' toq' xuq'or chi je' wili,re' winaq wili ma' kiib' ta q'orik chi chiriij naq i Jesus wilik, eh re' reh aj Galilea wo' hoq, inki. Re' Pedro je' wili xuq'or: Ni xa ta naq weht'al wach i naq'or, inki. Eh re' Jesus xusutej riib' kow xutz'ehtaaj reje i Pedro. Eh re' Pedro xk'ulik cho paruk'ux i xq'orarik cho reh ruum i Jesus chi je' wili noq komajaa' i noq'ik imaas, oxpech naa aq'orom chi ma' aweht'al ta nu wach, inki. Eh re' Pedro xa suq suq chik i noq'ok noq xelik cho ar. Je' wili xuq'or: Jaaw chakuy numahc q'q' ti' inwik'raaj, re' hat aweht'al chi tinuk'ax. Noq re' taqe i qamaam qati't xkiq'etwachej aak'uhb'aal, re' hat xchalik ak'aah kuuk', xa waaj naq asacham kiwach. Re' keh xtib'ik kik'ux xkipahqaaj kikuyb'al aweh ruum chi nak'ax taqe xa kuy kimahc Jaaw ruum chi wilik k'axooj awuuk' chaketelaaj wo' nuwach i hin, ruum re' hat. Xiik' naah i ketelinik wachiis awuuk' cha jux wo' numahc i hin cha jux chu'nchel i yiib' wach i nub'an, cha tz'aj iloq i numahc. Re' taqe i aj chajoom xkiq'oj i koq i Jesus xkib'ac' chi itz'ihy i naq'wach. Eh xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Cha q'ijeje awach xsak'wik aweh? ¿Chaq'ijej awach na ruq'ojwiik' aweh yu'naak, inki taqe. Eh noq xsaq'ik xkiq'or reh chi naa kik'amam reje chi kiwach i q'atal q'orik. Re' taqe i q'tal q'orik taqe i k'amal b'eeh akimol kiib' chi rupahqaljiik reh i Jesus. Re' keh je' wili xkiq'or reh i Jesus: Chaq'or qeh: Mi re' hat i naruk'uliik iloq inkiq'or. Re' reh je' wili xuq'or keh wixnuq'or taq aweh chi re' hin xa ma' ne ta wo' taq i nanimaj. Eh wila' wilik i nenupahq'aaj taq aweh xa ma' nee ta wo' taq i naq'or weh, inki. Eh yu'naak re' hin ak'uunb'ees nuwii' winaq naa wojiik tzuhnoq parusak'aaj q'ab' i aJab'ees Diios nim rajaawriik, Eh xkipahqaaj reh ¿Mi re' aj wo' re' i hat i rak'uun i Dios? inki taqe Re' taq i hat xat q'orik chi je' re' ki uchjik ruum i Jesus. Re' wili rub'ajariik i Dios i rub'an inki taqe cho kow, Eh xkiq'at i q'orik chi naah reh i rukimiik. Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' taq i hat xa b'iraj taq chik chu'nchel i xuq'or, inki taqe. Eh re' i rajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij je' wili i xuq'or: Naqa k'amam reje chu wach i Pilato, inki. Eh xkik'am wo' reje chuwach i Poncio Pilato. Eh xpahqaljik keh chi je' wili ruum i Pilato. ¿Chib'ih jariik i rumahk taq i nakoj i winaq wili, inki. Re' keh je' wili xkiq'or: Re' hoj xqareq rumahk i winaq wili. Re' reh ka'hchi' ru tukem wach i qatinamiit ruuk' taqe i tijinik i rub'an, inki taqe. Eh re' Pilato je' wili ichaq'wi'k rub'an: Re' hin ma' xta jino'q i rumahc nim wach i nureq i winaq wili. Eh re' keh je' wili ixkiq'or: Re' reh i ruq'or chi ma' ruman taj chi nenqa a'n i tooj ruuk' i ajab'ees. Eh i ruq'or wo' hoq chi re' reh i q'orooj chaloq chi na ruk'uliik iloq, eh chi re' reh i reey.


Copyright
Learn More

will be added

X\