PROVERBIOS 28

1Re' yiib' wach runa'ojb'al i rumol chi elik atoob' ta ma' awach najiminik reh. Eh re' i korik wach ruk'ux ma'yo'jiktaj je' rukab' i kaq b'ahlam. 2Eh noq ma' k'isiin chik i ti' k'axik chupaam i tinamit inkihaaxb'ik ajaab'ees chinaah. Eh re' ajaab'ees wilik runa'ojb'al inchol ruk'amariik rub'eeh i tinamit. 3Re' yiib' wach runa'ojb'al i relq'aaj i chib'ih reh i neb'aa', je' rukab' i kowlaj jab' i rusachib'eej kiwach i tik. 4Awach inkikanaa' runimjiik i k'uhb'aal, inkiyeew ruloq'il i yiib' wach runa'ojb'al. Eh awach inkinimaj i k'uhb'aal ma' nkian ta jinaj wach kik'ux ruuk'. 5Re' taqe yiib' wach kina'ojb'al ma' nkireq ta chi riij i korik. Eh re' taqe kisik'wik reh i rotob'il i QaJaaw Dios, inkireq chi riij chu'nchel. 6Ma' xta reet chi xa neb'aa' tii jino'q, xa re' la' korik-oq wach ruk'ux. Xa ma' xta nkih chi b'ehoom jino'q wila' xa re' ileq' iraaj. 7Awach i runimaj i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, jinaj ak'uunb'ees wilik runa'ojb'al. Eh awach i xa chi kixilak i xakitusik inwihik, i ruk'uhtaaj ruk'ixb'ilaal i rajaaw. 8Awach i rumol wach i rub'ehomal ruuk' i tojb'al riij i rutumiin, re' i rub'ehomal, reh inketelinik kiwach i neb'aa' naa rukanaam. 9Awach i ma' raaj ta rib'iram i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, ma' naa ta wo' rib'iirjiik rutiij i reh. 10Awach ink'amwik keh i chupaam i yiib' wach b'eeh i holohik kina'ojb'al, re' wo' reh naa ruq'eb'em riib'. Re' i korik wach kik'ux keh, holohik naa kojiik wii'. 11Re' b'ehoom, xa wilik chik runa'ojb'al i rub'an riib'. Eh re' i neb'aa' reh korik chi wilik runa'ojb'al i rusik' chi riij mi re' i rub'an. 12Noq kielik korik ruuk' inki a'n i korik wach kik'ux inwihik i nimlaj ninq'iij. Eh noq kielik korik taqe i yiib' wach kina'ojb'al inkikeb'aa' kiib' i tinamit. 13Awach i rukeb'aa' ru mahk, ma' nata reliik korik. Eh awach i rupahqaaj kuyb'al ru mahk, eh i rukanaa' chu'nchel, re' reh naa rukuyariik i ru mahk. 14Atoob' reh awach i eliik i ruyohleej i QaJaaw Dios. Eh awach i q'e' kow i naah naa rojiik q'ehb'oq panti' k'axik. 15Re' yiib' wach runa'ojb'al xa je' chik josq'laj kaq b'ahlam. Eh xa je' chik josq'laj oso noq inokik chi ajaab'ees chinaah i tinamit xa neb'aa' tii. 16Re' ajaab'ees ma' xta runa'ojb'al inuhtik wach i ti' k'axik ruum. Eh re' i ma' k'axal ta wach b'ehomal naa runajtb'iik rooq i ruk'achariik. 17Awach i rukansaj i ras ruchaaq' ma' naa ta ruko'leem riib' korehtaal inooj kimoq. Eh ma' awach ta naa ruko'liniik reh 18Re' i korik wach ruk'ux naa ruko'ljiik. Eh re' i ma' holohik ta imb'anik naa rojiik q'ehb'oq panti' k'axik. 19Awach i rutik paam i ruye'aab' i rub'an ruwa' ruhaa' chi korik. Eh awach i xa re' b'ehik iraaj chi kixilak i sub'ul q'iij, runimaal neb'a'il i naa ruchaliik chinaah. 20Awach i korik wach ruk'ux naa ruye'ariik runimaal wach. Eh awach i xa re' b'ehomal i ruk'ax wach naa ruye'ariik chutojariik i ru mahk. 21Ma' toob' taj chi wilik i tokoom rilariik neenb'aan, ruum xa ruuk' i junk'uux chi wi'k neeruq'eb' riib' jino'q. 22Re' k'axal wach b'ehomal xa ruchop chik ruk'ux chi naa rub'ehomb'riik lom. Eh ma' reht'al tee reh chi neb'a'il i naa ruchaliik chinaah. 23Eh noq inooj kuxoq re' inkiyeew runimaal wach i pan korik i rub'an i q'ilooj, chuwach i xa re' i ch'ool i rub'an. 24Awach i relq'aaj chib'ih reh i rutuut rajaaw, eh ruwech'uj riij chi ma' xta ru mahk, eliik kiwach ruuk' i yohb'aal wach ru mahk. 25Re' i ruk'ax wach b'ehomal xa peleto rutik. Eh awach i ruyeew ruk'ux ruuk' i QaJaaw Dios i nelik korik ruuk' i rub'an. 26Awach i ruyeew ruk'ux chinaah taqe i rukapaaj, re' re' ma' nimanik taj. Eh awach i wilik runa'ojb'al, naa ruko'leem riib' chi korik. 27Awach irutoob'eej i neb'aa' naa ruwihiik chib'ih reh chi manlik. Eh awach i ma' rutoob'eej taj i neb'aa' ma' k'isiin i ti' naa ruchaliik chinaah. 28Eh noq kielik korik i yiib' wach kina'ojb'al, inkikeb'aa' kiib' i korik wach kik'ux. Eh noq kiooj q'ehb'oq i yiib' wach kina'ojb'al inkimol wo' chik kiib' i korik wach kik'ux.


Copyright
Learn More

will be added

X\