PROVERBIOS 27

1Re' hat maa ch'ikaa' ak'ux chinaah i q'iij iqal, ruum ma' aweht'al taj chib'ih i k'axik nee ruk'am chaloq. 2Ma' xta reet chi tokoom neen ye'wik runimaal awach, chuwach chi nee nayeew runimaal awach i hat cha wib'il awiib'. 3Korik noq re' ab'aj, re' i saniib' ma' nkuyjik ta kahliil. Eh re' i rujosq'iil i ma' nimanik taj, xti ma' nkuyjik ta wo' chik. 4Re' kaqrik ma' holohik taj, je' wo' moloj k'aah, re' taqe re' inyojwik k'uxliis. Eh re' i kaqwachiil xti ma' nkuyjik ta wo' chik. 5Ma' xta reet chi panaq'wach neenaq'il jino'q, chuwach chi nak'ax tii chik neena a'n awiib', 6ruum ma' xta reet amígo chi pan korik neerub'an i q'ilooj. Ma' je' ta rukab' i aj ixowaal, ink'axwik tii chik i rub'an riib'. 7Awach i nujinaq, ni xata re' chik i riis kaab' nee raaj ruyob'em. Eh re' i ma' k'isiin ta nuhmik atoob' ta nik' k'ahiil i neeruk'ux, xa ki' wo' neerik'raaj. 8Awach i ruq'eb' kahnoq i ruye'aab' aasjinaq wii', i ruk'ul reh je' rukab' i ruk'ul i tz'ikin najt ruuk' i rusuuq' rupinik i rub'an ponoq. 9Re' aseite, re' ink'ohnik laj iq'oom q'e' suq i rub'an, reh i ánima koruman chi naa rukojom i na'ojb'al jino'q i atoob' laj amígo. 10Re' hat, maa q'eb' taqe awamigo, je' wo' taqe ramigo aawajaaw. Eh manooj ak'utjaaj aak'axkiil parupaat aawas, ruum ma' xta reet chi neenaq'or reh jino'q aka'jaah, chuwach chi neenaq'or reh aawas xanajt awuuk'. 11Hat wak'uun noq wilkaat, wilik-oq ana'ojb'al, reh chi nee nasuuqb'isaj nuk'ux. Eh nee kinchol kichaq'weesjiik i kib'ajwik weh. 12Re' i wilik runa'ojb'al i rukoj rehtaal i yohb'aal, i rukotej riij. Eh re' i ma' xta runa'ojb'al, ma' rukoj ta rehtaal, inq'ehb'ik chupaam. 13Re' i ma' xta runa'ojb'al inooj ruyeew i ruq'oral chi riij i aj k'aas, eh wila' ma' xutoj i ruk'ul chi neenq'ucharik reh i ruso'. 14Awach i ruk'er reje chii ko wahq'eq chuye'ariik rusuqkiil ruk'ux i ramigo. Re' i ramigo ruum rub'ajariik imb'aan noq nee ruq'or. 15Re' jino'q iixoq xiik' naah josq'iil, je' rukab' jino'q i kojweel nah paat xa t'uruj cho riib' paruq'ijil jab'. 16Re' re' ma' awach ta neenpaab'anik reh i rujosq'iil, je' rukab' i teew, je' rukab' aseite ma' nee ta rub'an chi neenchoparik paam. 17Re' ch'ihch' ruuk' wo' ch'ihch' injuk'arik, je' wo' re' i winaq ruch winaq wo' naa rukojwiik runa'ojb'al. 18Awach incha'jinik reh i higo i ruk'ux wo' reh i ruwachuj. Awach i runimaj chi korik i rupatroon nee wo' nk'axarik ruum i rupatroon. 19Re' winaq noq i rilow i wach panha' i runab'eej nik' wach inka'yik, je' wo' re' noq i naab'jik ruum i tokoom chib'ih wilik cho paránima i ju'jun. 20Re' kimik, re' i rujuleel kamnaq xama' jaruuj wo' neenujik. Je' wo' re' i ruk'ul i winaq ruuk' taqe i ruk'ax wach, xama' jaruuj wo' inch'iklojik ruk'ux. 21Re' oro, i plata ruuk' q'aaq' inehteesjik i ruch'uwa'il wach. Eh re' i winaq, ink'utinik i runa'ojb'al noq inye'arik runimaal wach. 22Re' i ma' nimanik taj nik' ta naq wach i ma' k'isa ti' k'axik neena a'n reh xama' nee ta wo' rukanaa' rub'aan i ruyiib' wach na'ojb'al. 23Re' hat chawilow chi korik taqe atentzuun, k'oloq panak'ux chu'nchel i aachikoop. 24Eh chakoj rehtaal chi ni xata re' taqe b'ehomal, ni xata re' i corona naa ruwihiik chi juneliik. 25Noq re' ch'ahn impoq' chaloq ink'ihik johtoq, eh insik'arik wa taq yuuq' chi kiwa' i chikop. 26Re' kiij aatentzuun, neenakem chi aso'. Eh re' i tz'aaq aa imas kaprax neen kamanik aweh chi loq'b'al awak'aal. 27Re' taqe ixoq kaprax neen kiyeew alécha, reh chi neenak'uxlaaj awiib' i hat, je' wo' taqe awach aweh. Eh ruuk' re' neenak'uxlaaj taqe awaj kamanoom.


Copyright
Learn More

will be added

X\