PROVERBIOS 26

1Re' ha' chaaj ma' ruk'ul ta chi nchalik pan siq'jil, je' wo' i jab' pan jachb'al q'iij. Je' wo' re' i ma' nimanik taj, ma' ruk'ul ta wo' chi neenye'arik ruloq'il. 2Re' ma' holohik ta laj q'orik, ma' xta nokik wii' xa je' rukab' i rupinik i rub'an i tz'unun, k'ul inooj, xa je' rukab' i rub'an i tz'ikin siq'jil b'ih. 3Re' i kawáyu ruuk' tz'uhuum intiijik, eh re' i b'uurux ink'amarik rub'eeh ruuk' i b'ak'b'al ju'. Eh re' i ma' nimanik taj ruuk' q'ab' chee' intiijik. 4Re' hat maak'ulaa' naah i ruq'or i ma' nimanik taj, reh chi ma' nee ta ti kahnik chi je' rukab' i reh. 5Ticholoq ruchaq'weesjiik i ma' nimanik taj, reh chi neerureq chi riij chi ma' xta runa'ojb'al. 6Awach i rutaq'aaj reje rutaqariik chi riij i ma' nimanik taj, xa rusik' ruk'axkiil, je' naa ruyok' i rooq chi rib'il riib'. 7Re' jino'q i siik taqe i rutuuq xama' nee ta wo' imb'ehik, ma' xta neenokik wii'. Je' re' i ruq'oral i ma' nimanik taj xama' xta nokik wii'. 8Re' ruye'ariik runimaal wach i ma' nimanik taj, xa k'ixb'ilaal, xa je' rukab' noq inkutarik reje ab'aj ruuk' uuleh. 9Re' jino'q i xohk'reel ma' riik'raaj taj noq intoq'arik ruum i k'iix. Je' wo' re' i ruq'or i ma' nimanik taj xama' rureq ta wo' chi riij. 10Re' impeletohinik ruuk' flecha, i rub'aan keh chu'nchel i ki-ik'ik chuwach, eh re' re' inye'wik rukamaj i ma' nimanik taj. 11Re' i ma' nimanik taj, noq inooj wo' chik rub'an i ruyiib' wach na'ojb'al. I rub'an reh je' rukab'rub'an i tz'i' noq i ruk'ux wo' chik ruka'peech i ruxab'iik 12Saqb'ih i ma' nimanik taj chuwach i wilik runa'ojb'al i rub'an riib' wila' ma' nimanik. 13Re' sikil laj winaq, xa chib'ih i rutz'aq wach, i ruq'or chi naa ruk'uxariik ruum i kaq b'ahlam pamb'eeh. 14Re' puerta reh xa chinaah i ch'ilaab' reh i rusutej riib', je' wo' re' i sikil laj winaq reh xa wach ruch'aht i rusutej riib'. 15Re' xiik' naah sikilal atoob' ta wo' naq tuqlik i ruwa' chuwach, ni xata ruk'uxariik iraaj ruum i sikilal. 16Re' sikiil i rukapaaj i chi q'e' wilik runa'ojb'al chikiwach i wuquub'-oq chi winaq i kichol kojooj na'ojb'al. 17Awach i rumin riib' ruuk' i rupeleto i tokoom, je' naa k'ahchi' ruchopom kab'chel i xikin i josq'laj tz'i'. 18Re' yohb'aal wach josq'iil, xa je' chik ahqaal i rukutib'eej taqe i flecha kanteesb'al qoplik ruq'aq'al. 19Je' wo' re' i rub'an awach i rujot' i ramigo, eh noq inooj kuxoq xa sa'al wo' naq weh, inki tii chik. 20Re' q'aaq' noq ma' xta chik rusi'il, inchuhpik. Eh re' i peleto imahyik noq imahyik i tz'aqaj wach q'orik. 21Re' aaq'ut re' inkahnik chinaah wach q'aaq', eh re' i sii' re' inqopwik reh i q'aaq'. Eh re' i peleto re' i josq'iil inuhtisanik wach. 22Re' i tz'aqal wach k'utaaj xasuq chik reh aha' wilik taqe i ruq'or, eh imponik kopan ránima. 23Eh chi reh i holohik laj q'orik i yiib' wach runa'ojb'al, i rutz'ap naah, je' rukab' noq tz'aparik riij aak'al xun noq iniq'oomjik riij. 24Awach imb'anik ixowaal, holohik tii chik inq'orik i rub'an riib'. Xanaah re', k'ahchi' ruyejaam cho wach i jot'ooj paránima. 25Re' re' manimaj reh atoob' ta xasuq chik neetiruq'o'reej, ruum re' reh nujinaq chaloq i yiib' wach parukapeb'aal. 26Atoob' ta naq inche nee rukeb'aa' ixowaal i rub'an, re' i ruyiib' wach na'ojb'al i xanaa wo' reliik wach saqum chikiwach chu'nchel. 27Re' ink'otwik reh i chaamlaj jul, xa re' wo' reh inq'ehb'ik chupaam. Eh re' i rutolej i nimlaj ab'aj xa re' wo' reh inch'eyarik paam ruum. 28Re' i chukul q'orik ma' raaj ta wach i korik. Eh re' i yiib' wach inq'orik inq'eb'wik panti' k'axik.


Copyright
Learn More

will be added

X\