PROVERBIOS 20

1Re' inuk'inik reh i k'ahlaj ha' ma' xta runa'ojb'al inxohk'rik i ruyoj i rukapeb'aal, eh ma' reht'al ta chik i rub'an. 2Re' reey noq inchalik ruk'aah, je' rukab' i kaq b'ahlam. Eh awach inye'wik ruk'aah i reey, i ruyeew panyohb'aal i ruk'achariik. 3Re' inye'wik runimaal wach i winaq, re' chi ma' awach taj ineeruwech'uj. Re' taqe i ma' kinimanik taj, xa re' wech'inik kiib' inki a'n 4Noq ruq'ijil ab'iixik, re' i sikiil laj winaq ma' rub'an taj i b'anaj arado. Xa re' la', noq i rureq ruq'ijil i jach, i rusik' naq i wach i rutik, eh xama' xta wo' i rumol. 5Re' holohik laj na'ojb'al atoob' ta je' chamiil chaamlaj ha' wilik cho wii' paránima jino'q. Eh re' i wilik runa'ojb'al xa nee wo' rureq chi riij. 6Wilik inkiq'or chi xa q'e' atoob' wach kik'ux, xa re' la', ma' jino'q wo' keh i atoob' wach ruk'ux. 7Re' i korik wach ruk'ux paruk'achariik, holohik i kik'achariik taqe i rak'uun rixq'uun naa ruwihiik. 8Re' i reey noq intzuhnik paruye'aab' chi q'ataj q'orik xa neerutz'ehtaaj panaq'wach i ju'jun, noq nee rureq chi riij i wilik ru mahk. 9Ruum aj re' ma' awach nee nq'orik reh chi je' wili: Re' hin xa eliik saq wach i wánima, ma' xta numahk, inko'q. 10Re' QaJaaw Dios ma' imponik ta chuwach chi ma' manlik taj i pajooj imb'aan ruuk' pexu, oon ruuk' chik jino'q pajb'al. 11Re' i k'ijool, re' i chib'ih taqe jariik i rub'an ink'uhtanik reh mi holohik i runa'ojb'al, oon ma' chih taj. 12Re' qaxikin reh chi naa qib'iriniik, re' naq'qawach reh chi naa qilwiik, re' i QaJaaw Dios xyej-anik reh. 13Matokik chi wirik reh chi ma' nee ta tineb'a'rik. Eliik-oq la' na'lik aweh chub'aan akamaj, reh chi neen wihik awa' ahaa'. 14Awach inloq'wik je' wili ruq'or: Re' wili ma' holohik taj, inki. Xanaah re' noq i rub'an reje i loq' i reh xa runimb'isaj chik riib' ruuk'. 15Awach i wilik runa'ojb'al ruuk' taqe ruq'or, xiik' naah k'ihaal tz'aaq chuwach i oro, chuwach i q'e' k'ih taq tz'aaq. 16Awach i ma' xta runa'ojb'al inooj i ruyeew i ruq'oral chi riij i aj k'aas, eh wila' ma' xutoj i ruk'ul chi neenq'ucharik i ruso'. 17Re' chukul q'orik xa runujisaj chik riib' ruuk' taqe i rureq ruuk' i jot'ooj. Eh noq inooj kuxoq, xa je' ak'al i ruk'ux. 18Re' taqe imb'aan, ruuk' holohik laj na'ojb'al, inkorjik wach. Eh ruuk' wo' holohik laj na'ojb'al, inkorjik wach noq imb'aan i q'aq'inik. 19Re' i xanooj chi molooj wach k'utaaj ma' xtaj i rumol paránima, chu'nchel i ruq'or. Re' hat maa a'n jinaj wach ak'ux ruuk' i molol wach k'utaaj. 20Awach i rub'aj i rutuut rajaaw, re' re' kimik i ruk'am cho chinaah, eh naa ruye'ariik pa runimaal q'equm. 21Aha' wilik taqe i xa chib'ih jariik, i ma' k'axik ta noq inkan pampeet, ni xata ruyeew suq kiil k'uxliis noq inooj kuxoq. 22Maaq'aj wach i ma' holohik taj imb'aan aweh. Chawuy-eej la' chi re' i QaJaaw Dios neenko'linik aweh chupaam. 23Re' i QaJaaw Dios ma' imponik ta chuwach taqe i pajb'al kielq'anik, je' wo' taqe i pexu kielq'anik. 24Re' winaq re' i QaJaaw Dios ink'amwik rub'eeh paruk'achariik. Eh re' reh ma' reht'al taj chib'ih i naa rojiik kuxoq wii'. 25Re' winaq yohb'aal chi reh wila' xa pan jumehq'iil xuq'or reh i QaJaaw Dios chi naa runimam. Eh mo'-oq wo' xub'an i xuq'or k'axik chi reh. 26Re' i reey wilik runa'ojb'al i resaj taqe reje yiib' wach kina'ojb'al. Eh je' naa rik'saj kotkot laj ch'ihch' chikinaah. 27Re' ránjel rut'iosil i winaq ye'ooj reh ruum i Dios jinaj saqum, i rusihq'eej chu'nchel i wilik cho paránima. 28Re' i reey ma' awach ta neenesanik reh paruye'aab', wila' wilik k'axooj ruuk', eh wila' re' i korik i rub'an. 29Re' i runimaal kiwach i k'ijolaq, re' i kaansil. Eh re' i runimaal kiwach i mama' winaq, re' i rusaqiil i rismaal kinaah. 30Ruuk' q'ojooj, ruuk' hopooj, iniq'oomjik i yiib' wach runa'ojb'al. Ruuk' taqe i ti' ruk'ul, i rureq chi riij taqe i korik.


Copyright
Learn More

will be added

X\