PROVERBIOS 15

1Re' i chaq'wik ruuk' i q'unil, i rujoot'isaj wach i k'aah. Re' chaq'wik ruuk' i kowlaj q'orik, i rujosaj wach i k'aah. 2Re' q'orik i nelik cho ju' kaaq' i wilik kina'ojb'al, holohik i ruk'am chaloq. Eh re' i kiq'oral i ma' kinimanik taj, yiib' wach i ruk'am chaloq. 3Re' QaJaaw Dios wilik xa aha' yuuq', i rilow inki a'n i holohik kina'ojb'al, eh i yiib' wach kina'ojb'al. 4Awach i holohik laj q'orik i nelik cho ju' raaq', je' rukab' i chee' inye'wik k'acharik. Eh re' i re' yiib' wach q'orik i nelik cho ju' raaq' i rujot' i ránima. 5Re' i ma' nimanik taj, ma' ruk'am ta naah i ruq'ilariik imb'aan ruum i rajaaw. Eh re' i wilik runa'ojb'al i ruk'am naah i ruq'ilariik imb'aan. 6Re' korik wach ruk'ux wilik chib'ih reh parupaat. Eh re' i yiib' wach runa'ojb'al, xama' rub'an ta wo' rusuqkiil aha' wilik i rusik'. 7Re' wilik kina'ojb'al, k'uhb'aal inki a'n ruuk' i kiq'oral. Re' i ma' kinimanik taj, re' i yiib' wach inki a'n 8Re' QaJaaw Dios ma' imponik ta chuwach i kimayiij i yiib' wach kina'ojb'al. Re' taqe i kitiij i korik wach kik'ux, ra'j imponik chuwach re'. 9Re' i QaJaaw Dios ma' imponik ta chuwach inki a'n i yiib' wach kina'ojb'al. Awach i re' i holohik i rub'an re' re', imponik chuwach. 10Awach i rukanaa' i holohik laj b'eeh, kow ink'uhb'aljik. Eh awach i xrixowaaj i ruk'uhb'aljiik imb'aan, naa rukimiik. 11Wila' reht'al i QaJaaw Dios nik' wach i kimik, je' wo' hoq aha' kiooj kamnaq. Ra'j naa chik ma' reht'al re' chib'ih i wilik cho paránima i winaq. 12Re' ma' nimanik taj, i rixowaaj wach inq'ilwik reh, ma' raaj ta ruch'ihleem taqe i holohik kina'ojb'al. 13Awach i suq i ránima se'eel wach. Awach i ti' i ránima intz'irik wach. 14Re' wilik runa'ojb'al, re' holohik laj na'ojb'al i rusik'. Eh re' taqe i ma' kinimanik taj xa re' yiib' wach na'ojb'al inki a'n 15Awach i xa eliik ti' ruk'ux, xa chu'nchel i q'iij ma' holohik ta chi reh. Awach i suq ruk'ux, xa eliik ninq'iij chi reh. 16Ma' xta reet chi ma' xta neen wihik reh jino'q, xa re' la', mi ruyohleej i Dios, chuwach chi neen wihik rub'ehomal jino'q, eh xa eliik-oq ti' i ruk'ux. 17Ma' xta q'orik reh atoob' ta xa i chaaj i neen k'uxarik, xa re' la', mi wilik i k'axaj iib'. Eh xama' xta rutiq chi q'ina' laj tiwik wakax i neen k'uxarik, wila' wilik peleto. 18Awach i xiik' naah josq'iil, xa re' i tikij peleto iraaj. Eh awach i wilik q'unil ruuk' i rujoot'isaj wach i peleto. 19Re' i sikiil laj winaq, je' naa pan k'iix ik'ik i rub'an paruk'achariik. Eh re' korik wach ruk'ux xasuq ik'ik i rub'an paruk'achariik, ma' xta nq'ilwik reh. 20Re' ak'uunb'ees wilik runa'ojb'al, i ruyeew rusuqkiil ruk'ux i rutuut rajaaw. Eh re' ak'uunb'ees ma' xta runa'ojb'al i rixowaaj wach i rutuut rajaaw. 21Re' i ma' xta runa'ojb'al, xasuq chik ruk'ux chub'aan i ruyiib' wach na'ojb'al. Eh re' i wilik runa'ojb'al, i ruyejaa' i ruk'achariik chi rib'il riib'. 22Awach i ma' rupahqaaj ta runa'ojb'al ma' i nelik ta korik taqe i rub'an. Eh wila' raaj chi naa reliik korik, koruman chi naa rukojariik runa'ojb'al. 23Ma' k'isiin ta loq'il noq inqak'ul inqapahqaaj. Eh xti q'e' wo' chik looq' noq inqak'ul, noq xa nqaaj chik wach 24Re' i wilik runa'ojb'al, je' naa taxaaj ojik i rub'an paruk'achariik, reh chi neeruko'leej riib' chuwach i kimik. 25Re' QaJaaw Dios i rusach wach i chib'ih reh i nim wach i rub'an riib'. Eh i rucha'jeej i chib'ih reh ixoq kamnaq rub'ahiil. 26Re' QaJaaw Dios ma' imponik ta chuwach inkiyejaa' wach i yiib' wach kina'ojb'al. Re' inkiq'or taqe i saq wach kánima ra'j imponik chuwach re'. 27Awach i ruk'ax wach i b'ehomal, naa rusahchiik wach i chib'ih reh. Eh awach i ma' ruk'ax ta wach ileq', ma' xta naa ruk'ulum. 28Re' korik wach ruk'ux, korukapaaj riij i chaq'wik i rub'an. Eh re' i yiib' wach runa'ojb'al, xama' toob' laj q'orik i resaj reje panchii'. 29Re' QaJaaw Dios najt wilik kuuk' taqe i yiib' wach kina'ojb'al. Re' taqe i korik wach kik'ux, iniib'irjik i kitiij. 30Eh noq holohik qatz'ehtjiik imb'aan i ruyeew rusuqkiil qak'ux. Eh noq holohik kiq'orik chiqiij i ruyeew rukowiil qak'ux. 31Awach i runimaj i ruq'ilariik imb'aan, naa ruye'ariik ruk'achariik. Eh naa rokiik chi kixilak taqe i wilik kina'ojb'al. 32Awach i ma' imponik ta panaq'wach i ruq'ilariik imb'aan, ma' ruk'ax ta riib'. Awach i runimaj i ruq'ilariik imb'aan, holohik i runa'ojb'al. 33Re' i ruyohljiik i Dios ink'uhtanik i holohik laj na'ojb'al. Awach iraaj chi naa ruye'ariik runimaal wach, peet naa ruloch'om riib'.


Copyright
Learn More

will be added

X\