PROVERBIOS 14

1Re' ixoq wilik runa'ojb'al i ruyejaa' taqe paam i rupaat. Eh re' ixoq ma' nimanik taj, i rusach wach i chib'ih reh parupaat. 2Re' holohik runa'ojb'al, i ruyohleej i QaJaaw Dios. Re' i yiib' wach runa'ojb'al i rixowaaj wach i QaJaaw Dios. 3Re' ma' nimanik taj q'e' i runimb'isaj riib' ruuk' i ruq'oral. Eh re' taqe wilik kina'ojb'al, re' i kiq'oral inko'linik keh. 4Noq ma' kikamanik taj i b'ooyax, ma' xtaj i trigo i molarik. Eh noq kikamanik i b'ooyax, wilik i trigo i molarik. 5Awach i korik inq'orik, re' i xrilow, nee ruq'or. Eh re' ma' korik ta nq'orik xa rutz'aq wach taqe ruq'or. 6Re' i runimb'isaj riib' noq i rusik' runa'ojb'al, xama' xureq ta wo' hoq. Eh re' i wilik runa'ojb'al ma' k'axik taj noq i rureq chi riij. 7Chawesaj awiib' ruuk' i ma' nimanik taj, ruum re' reh xama' nee ta wo' i rukoj ana'ojb'al ruuk' i ruq'oral. 8Re' wilik runa'ojb'al, re' re' ink'uhtanik reh nik' wach i ruk'achariik. Eh re' ma' nimanik taj xa rujot' riib' ruuk' i ruyiib' wach na'ojb'al. 9Re' taqe i ma' kinimanik taj xama' xta nkaaj reh i mahk inki a'n Eh re' taqe i korik wach kik'ux, holohik inkikapaaj rub'aan. 10Re' ju'jun reht'al chib'ih jariik i ti' cho paránima, eh ma' nee ta rub'an chi nee ruyeew rusuqkiil ruk'ux i tokoom. 11Re' chib'ih keh i yiib' wach kina'ojb'al, naa rusahchiik wach. Re' i chib'ih keh i korik wach kik'ux ma' xta naa rub'aniik reh. 12Wilik i b'eeh i ruk'am i winaq pan holohik inooj noq i rilow, xa re' la' pankimik ink'amarik noq inooj kuxoq. 13Ruum ar, re' i se'eel insutinik chi ruti'kiil k'uxliis. Eh re' rusuqkiil k'uxliis insutinik chi oq'ik. 14Re' i ma' xta runa'ojb'al ch'iklik ruk'ux ruuk' taqe i yiib' wach i rub'an. Eh re' i korik wach ruk'ux ruuk' i holohik i rub'an ch'iklik ruk'ux. 15Re' ma' xta runa'ojb'al xa chu'nchel i runimaj inq'orarik reh. Eh re' wilik runa'ojb'al, korukoj rehtaal chib'ih rub'an. 16Re' wilik runa'ojb'al, inyo'jik chub'aan yiib' wach. Re' i ma' xta runa'ojb'al, ma' inyo'jik taj, chub'aan i yiib' wach. 17Awach i jumehq'iil inchalik ruk'aah ma' kota rukapaaj riij i rub'an. Re' i ma' holohik ta runa'ojb'al ma' ajwaal ta wach. 18Re' i ma' xta kina'ojb'al re' i yiib' wach na'ojb'al naa kianam. Eh re' taqe i holohik kib'anik naa ruwihiik kina'ojb'al. 19Re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al naakixuk'aam kiib' chikiwach i holohik kina'ojb'al. Eh naa naq kaajwaam okik kuuk' i korik wach kik'ux. 20Re' neb'aa' aha' naq wilik taqe i ramigo kisutinik chi ixowan wach. Eh re' i b'ehoom ma' k'isiin taqe i ramigo. 21Awach intohq'ik rixowaam wach i ramigo mahk i rub'an. Eh atoob' reh awach inketelinik wach i neb'aa'. 22Eh i re' taqe i yiib' wach kib'anik inkiq'eb' i holohik b'eeh. Eh re' taqe i holohik kib'anik, naa ruketeljiik kiwach, re' rukorkiil naa rub'aan kuuk'. 23Chu'nchel i kamanik wilik i ruk'am chaloq. Eh re' xa nwolwotik chi q'orik, xama' xta ruk'am chaloq. 24Re' i wilik kina'ojb'al, jinaj corona chi keh i kina'ojb'al. Eh re' i ma' kinimanik taj, jinaj corona chi keh i kiyiib' wach na'ojb'al. 25Re' korik inq'orik neeruko'leej pankimik i tokoom. Eh re' i ma' korik ta nq'orik nee ruyeew pankimik i tokoom. 26Awach i ruyohleej i QaJaaw Dios, ch'iklik ruk'ux ruuk' i runimaniik, eh ch'iklik wo' kik'ux taqe i rak'uun rixq'uun. 27Re' ruyohljiik i QaJaaw Dios, k'acharik i ruk'am chaloq. Re' re' imb'anik eesanik pan q'ab' ink'amwik chaloq i kimik. 28Re' reey noq nim i tinamit ruchopom naah, re' i re' inye'wik runimaal wach. Eh noq ma' nim taj i tinamit ruchopom naah ajaab'ees, re' i re' inyojwik ruk'ux. 29Awach i wilik q'unil ruuk' i ruk'uhtaaj chi wilik runa'ojb'al. Awach i ma' xta q'unil ruuk', i ruk'uhtaaj chi xa re' i ma' holohik taj wilik paránima. 30Awach i xa atoob' wach ránima, suq chu'nchel i ruti'jolal. Eh re' ixowaal, imponik wach b'aaq i ti' i rub'an. 31Eh re' i rub'an i ti' k'axik reh i neb'aa', i ruyeew ruti'kiil ruk'ux i xyej-anik reh i neb'aa'. Eh re' inketelinik wach i neb'aa', i ruyeew runimaal wach i xyej-anik cho reh. 32Re' i yiib' wach runa'ojb'al, re' re' i naa ruye'wiik reh pan k'axik. Eh re' i korik wach ruk'ux, re' rukorkiil wach ruk'ux naa ruko'liniik reh. 33Re' wilik runa'ojb'al, re' wo' holohik laj na'ojb'al wilik cho paránima. Re' i ma' kinimanik taj, ma' keht'al ta wach i holohik laj na'ojb'al. 34Re' i holohik chi b'anarik inye'wik runimaal wach tinamit. Eh re' rub'anariik i mahk, xa k'ixb'ilaal i ruk'am cho chi reh. 35Re' i aj kamanoom wilik runa'ojb'al, i rukoj riib' panotob'il ruuk' i reey. Re' i aj kamanoom ma' xta runa'ojb'al, i rukoj riib' pank'aah ruuk' i reey.


Copyright
Learn More

will be added

X\