PROVERBIOS 13

1Re' ak'uunb'ees wilik runa'ojb'al, i runimaj i ruk'uhb'aal i rajaaw. Eh re' ma' nib'irinik taj, ma' runimaj taj i ruq'ilariik imb'aan. 2Re' ju'jun naa rub'anam rusuqkiil i ruk'am chaloq taqe i ruq'or. Re' taqe aj ixowaal xa re' i ti' k'axik inki a'n reh i kas kichaaq'. 3Awach i xa rupaj i q'orik i rub'an, re' wo' reh i ruk'ax riib'. Awach i xanwolwotik chi q'orik, xa re' wo' reh i rujot' riib'. 4Awach i ma' nkamanik taj, ma' rureq ta tz'aaq i ajwaal wach chi reh. Awach inkamanik, i nelik korik. 5Re' korik wach ruk'ux, ma' imponik ta chuwach i chukuj q'orik. Eh re' yiib' wach runa'ojb'al xa k'ixb'ilaal imb'anik. 6Re' i ma' xta ru mahk re' korik i rub'an inko'linik reh. Eh re' aj mahk, re' i yiib' wach i rub'an naa rusachwiik wach. 7Wilik taqe i b'ehoom inki a'n kiib', eh xama' xta wo' wilik keh. Eh wilik i neb'aa' inki a'n kiib', re' re' wilik kib'ehomal. 8Re' b'ehoom panyohb'aal wilik, eh re' wo' rutumiin neeneesanik reh pankimik. Re' neb'aa' xama' nee ta wo' inq'orarik rukanteesjiik. 9Re' korik wach kik'ux xan saqumanik chik inki a'n Eh re' i yiib' wach kina'ojb'al, xa chuhpik chik reh i kisaqumaal. 10Re' niimb'isanik wachiis, peleto i ruk'am chaloq. Re' taqe i xama' nimaq ta kiwach wilik kina'ojb'al. 11Re' b'ehomal inkan ruuk' i leq', insahchik wach. Awach i rumol wach rub'ehomal chiq'uun, ruuk' rukamaj, naa rutiqiik naah reh. 12Eh noq ma' nelik ta wach inqakapaaj, i rutiib'isaj qak'ux. Eh noq i nelik wach inqakapaaj, qohkahnik chi je' rukab' i chee' inye'wik k'acharik. 13Awach i ma' runimaj taj i ruq'or i k'uhb'aal, naa ruye'ariik panti' k'axik. Eh awach i runimaj i ruq'or i k'uhb'aal, naa ruye'ariik jilow reh. 14Re' tijinik i rub'an i wilik runa'ojb'al, k'acharik i ruk'am chaloq, eh ineesanik pankimik. 15Re' holohik laj na'ojb'al, k'axaj iib' i ruk'am chaloq. Re' taqe i aj ixowaal naa rusahchiik kiwach. 16Awach i wilik runa'ojb'al, re' i holohik laj na'ojb'al i rub'an. Re' i ma' nimanik taj i resaj ruk'utjiik i ruyiib' wach na'ojb'al i rub'an. 17Re' aj taqareel yiib' wach i runa'ojb'al, ti' k'axik i ruk'am chaloq. Eh re' i taqareel korik wach ruk'ux, i rujoot'isaj wach i k'axkiil. 18Awach i ma' runimaj taj i ruk'uhb'aljiik, neb'a'il, k'ixb'ilaal i naa ruchaliik chinaah. Eh awach i runimaj i ruq'ilariik, naa ruye'ariik runimaal wach chi manlik. 19Noq inooj eloq wach inkapeb'jik, rusuqkiil k'uxliis i ruyeew. Re' taqe i ma' kinimanik taj, ma' nkikanaa' taj i yiib' wach na'ojb'al. 20Awach i xutahqeej taqe i holohik kina'ojb'al, naa ruwihiik runa'ojb'al. Eh awach xutahqeej taqe i ma' kinimanik taj, naa ruq'eb'em riib'. 21Re' taqe aj mahk ti' k'axik i naa ruchaliik chikinaah. Eh re' taqe korik wach kik'ux, naakik'ulum jilow i holohik inki a'n 22Re' holohik runa'ojb'al i rukanaa' kikooch taqe i riih rumaam. Eh re' rub'ehomal rumolom wach i aj mahk, naa rukahniik chi reh i korik wach ruk'ux. 23Re' kiye'aab' inkikamaneej wach i neb'aa', i ruyeew i wi'k ha' chi manlik. Xa re' la', ma' k'isiin inq'ehb'ik noq ma' imb'aan taj i rub'ehel. 24Awach i ma' rutijej ta taqe i rak'uun rixq'uun, ma' ruk'ax ta taqe. Eh awach i rutijej taqe i rak'uun rixq'uun, i ruk'ax taqe. 25Re' korik wach ruk'ux i manlojik i ruwa' ruhaa'. Eh re' yiib' wach runa'ojb'al ma' manlojik taj i ruwa' ruhaa'.


Copyright
Learn More

will be added

X\