ABDIAS 1

1Re' ixkuhtjik reh parusaq wiriik Abdías, re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or chi riij i tinamit Edom: Xqib'iraj i xuq'or i QaJaaw chi jinaj b'ila' i aj taqareel xooj chupaam taqe i nimaq tinamit, je' wili i xuq'or: Chayejaa' taq awiib', taq taq q'aq'ineel qa a'n cho keh i aj Edom inki. 2Eh je' wili i xuq'or keh i aj Edom: Naa taq wesam awajaawriik, eh naa nukanaam chi ma' xta chik runimaal taq awach. 3Eh xa xajot' taq awiib' ruum q'e' taq xanimb'isaj awach, xa ruum chi chinaah i saq rehp ab'aj, chinaah inajt naah yuuq' taq hat patim. Xa nim taq chik awach i na a'n awiib', inaq'or taq chi ma' awach ta neenqasanik taq chaaweh ar. 4Atoob' ta naq nee taq ti xik'inik johtoq je' rukab' i rub'an i xihk, atoob' ta naq nee taq tiooj patinoq chi kixilak i ch'umiil re' hin xanaa wo' taq kaat nuqasam cho ar. 5Eh noq neenkelq'aaj taq paam aapaat chaq'ab' ma' nee ta nkuxik kik'amam taq i chib'ih aweh. Eh noq neenkelq'aaj taq i wach aa-uuva konee wo' inkikanaa' k'isinoq taq aweh. Raaj taq i hat naa taq kaat kikanaam chi ma' xta chik chib'ih taq aweh taqe i aj ixowaal. 6Re' taq i hat riih rumaam i Esaú naa kik'amam chu'nchel i chib'ih taq aweh, eh re' i q'e' k'ihtz'aaq taq cha weh naa rukuxiik kelq'aam taq chawach. 7Eh re' i tinamit kitowik naq taq aweh naa taq kaat kijot'om re' keh naa kesaniik taq cha weh panatinamiit. Eh re' taqe naah taq awamigo naakisutiniik chi ixowan taq awach, re' naq taqe wilik ak'ux kuuk' naa kikojom taq aaxirob'aal. Re' i naa naq ako'leem wii' awiib' xama' xta naa rukamaniik wii' aweh. 8Eh re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' hin naa nusacham kiwach i wilik kina'ojb'al ar Edom. Eh naa wesam i kina'ojb'al wilkeeb' chinaah i yuuq' wilkeeb' wii' i riih rumaam i Esaú. 9Re' taqe i aj q'aq'ineel wilkeeb' Temán naa kib'arb'otiik ruum kiyo'jiik chupaam i rax chee' wilkeeb' wii' i riih rumaam i Esaú, chu'nchel naa rusachariik kiwach panq'aq'inik. 10Re' taq i hat aj Edom naa taq ruk'uhtjiik ak'ixb'ilaal, eh naa rusachariik taq awach, ruum xayeew taq panti' k'axik aawas achaaq', re' taqe i riih rumaam Jacob. 11Re' taq i hat aj Edom naa rusachariik taq awach, ruum ma' xatow ta taqe aawas achaaq' noq xchoparik naah i Jerusaleem kuum taqe i ki soldado i tokoom tinamit. Xa xawilow taq noq xkich'aq chikiwach i xa chib'ih jariik xkelq'aaj, re' taq i hat xakoj taq awiib' chi kixilak. 12Re' taq i hat ma' xsuuqb'ik ta naq taq ak'ux noq xkik'ul i ti' k'axik taq aawas achaaq'. Eh ma' xsuuqb'ik ta naq taq ak'ux noq xkik'ul i ti' k'axik taqe i aj Judá. Eh ma' xa kaq se'laaj ta naq taqe noq xtib'ik kik'ux. 13Re' taq i hat ma' xat okik ta naq chi kixilak i nutinamiit noq k'ahchi' kik'ulum i ti' k'axik. Eh ma' xsuuqb'ik ta naq taq ak'ux chi riij i xkik'ul, je' wo' noq xkik'ul i ma' holohik taj re' re' ma' xawelq'aaj ta wo' naq taq i chib'ih keh noq wilkeeb' panti'. 14Eh ma' xapab'aa' ta naq taq awiib' xilak taq b'eeh chi kiq'atariik reh i kikanteesjiik i xi elik naq chik chuwach i ti' k'axik. Eh ma' xachop ta wo' naq taq i elik ma' xaq'asaj ta naq taqe pankimik noq wilkeeb' panti' k'axik. 15Nik' wach i xa a'n cho kuuk' i keh je' wo' re' i tojb'al taq amahk naa ak'ulum taq i hat. Naa taq ak'ulum nik' wach i ruk'ul taq cha weh. 16Re' taq i hat aj Edom je' naa k'ah laj ha' taq i xawuk'ej chinaah i nuSantolaj ye'aab', ruum xak'ul taq ti' k'axik. Eh re' taqe i tokoom tinamit je' wo' re' i ti' k'axik naakik'ulum i keh, je' k'ah laj ha' i naa kuk'em, eh naa rusachariik kiwach. 17Eh re' i ye'aab' Sión naa rukahniik chi santo laj ye'aab', eh wilik i naakiko'leem kiib' ar. Re' taqe i xikin cho riih rumaam i Jacob reh chi naa wo' chik kehchaam i kiye'aab' ruka'peech. 18Re' taqe i riih rumaam i Jacob, taqe i riih rumaam i José, naa kikahniik chi je' q'aaq' xan chaqchotik chik i xaq. Eh re' taqe i aj Edom riih rumaam i Esaú naa kik'ahtik, chi xa je' chik kik'ahtik chiq sohk', ma' jino'q i naa ruko'leem riib', inki Dios. 19Re' taqe i aj Israel wilkeeb' Neguev naakehchaam i yuuq' xwihik wii' i Esaú. Eh re' taqe i wilkeeb' Sefela naakehchaam i kiye'aab' i aj filisteo, i kiye'aab' i aj Efraín, i kiye'aab' i aj Samaria. Eh re' taqe i riih rumaam i Benjamín naakehchaam i ye'aab' Galaad. 20Eh re' taqe i aj Israel xi k'amarik reje pan tokoom tinamit, naa kehchaam i kiye'aab' i aj cananeo, eh naa ruponiik chupaam i ye'aab' Sarepta. Re' taqe i aj Jerusaleem xi k'amarik reje pan tokoom tinamit, re' i wilkeeb' ar Sefarad, naakehchaam i tinamit Neguev. 21Re' taqe i aj Israel naa rub'aniik keh i aj Edom, naakijohtiik ar Sión chuq'atariik i q'orik chikinaah i wilkeeb' paruye'aab' i Esaú. Eh re' i QaJaaw Dios naa ruwihiik rajaawriik chikinaah.


Copyright
Learn More

will be added

X\