NUMEROS 35

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés wach k'ixkaab' Moab chi chii' i nim ha' Jordán chuk'ulwaach i tinamit Jericó: 2Re' hat cha q'or keh i aj Israel chi kiyeew kitinamiit taqe i aj Levíta re' i naa ruye'eariik keh reh chi ar neekik'achariik. Eh re' ye'aab' chi junsuut i kitinamiit, neenye'arik keh chi ye'aab' kichikoop. 3Ruum re' taqe i aj Levíta koruman chi chupaam taqe i tinamit re' re' naakipatiniik. Eh re' i ye'aab' chi junsuut naa rukamaniik chi ye'aab' kiwakax, eh chu'nchel i kichikoop. 4Eh re' i naa kianam wii' kiwa' i kichikoop naakiye'em naa ruponiik hoob' siento b'ara chi junsuut i tz'aq sutimaj wii' riij i tinamit. 5Eh chi riij i tinamit parelb'aal reje i q'iij naakipajam jinaj miil b'ara eh pantz'eet reje reh i rookb'aal q'iij naakipajam i jinaj miil b'ara. Eh parookb'aal reje i q'iij naakipajam i jinaj miil b'ara, eh pantz'eet reje reh i rookb'aal i q'iij naakipajam jinaj miil b'ara. Eh re' tinamit panyejaal naa rukahniik, eh naa rukahniik chi ye'aab' kichikoop i chi junsuut. 6Eh re' i k'ihset chi tinamit naakiye'em reh taqe i aj Levíta waqiib' seht i naa rukahniik chi ke'emb'al iib'. Reh chi ar neenooj rusik' ko'lemb'al riib' awach i nee rukansaj jino'q i ras ruchaaq'. Eh ko ka'winaq seht chik i naakiye'em chi riij i re'. 7Eh chu'nchel i tinamit naakiye'em reh taqe i aj Levíta naa ruponiik waxiqiib' roxk'ahl haa' i ye'aab' kichikoop. 8Re' ye'aab' naakiye'em reh taqe i aj Levíta re' q'oreel nik' nimaal i ye'aab' xkik'ul i ju'jun ch'uq chi aj Israel awach taqe i nim xkik'ul nim wo' naakiye'em. Eh awach taqe i ma' nim ta xkik'ul ma' nim ta wo' hoq i naakiye'em reh taqe i aj Levíta inki. 9Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 10Re' hat cha q'or keh i aj Israel taqe i q'orik wili: Noq hat taq chik ik'inaq chi juntar i nim ha' Jordán, noq wilkaat taq chik chupaam i ye'aab' Canaán, 11nee taq inasik' wach i ju'jun seht-oq i tinamit reh chi neen kamanik chi ke'emb'al iib'. Eh chi ar naa rojiik kikeb'aam kiib' taqe i ma' xata nkaaj chi neenkikansaj i kas kichaaq'. 12Eh chupaam taqe i tinamit re' re' neenkiko'leej kiib' chikiwach taqe awach keh i naa kikansam. Re' keh ma' naa ta kikanteesjiik korehtaal inq'atarik i q'orik chikinaah chikiwach taqe i aj Israel. 13Eh waqiib' seht keh i tinamit i naa taq aye'em keh i aj Levíta naa taq akanaam chi ke'emb'al iib'. 14Re' taqe tinamit ke'emb'al iib' re' re' ixib' i naa rukahniik chi juntar i nim ha' Jordán, eh ixib' i naa rukahniik Canaán. 15Re' taqe waq seht chi tinamit re' re' naa rukahniik chi ke'emb'al kiib' i aj Israel, je' wo' taqe i tokoom tinamit wilkeeb' taq chaxilak, oon xa ik'ik inki a'n taq chaxilak re' taqe i ma' xata nkaaj chi naa kikansam i kas kichaaq'. 16Eh wila' awach i xukansaj i ras ruchaaq' ruuk' jino'q ch'ihch', re' re' aj kaansoom. Eh re' i aj kaansoom re' re' naa wo' rukanteesjiik i reh. 17Eh wila' awach i xukansaj ruuk' ab'aj i ras ruchaaq', re' re' aj kaansoom. Eh re' i aj kaansoom re' re' naa wo' rukanteesjiik i reh. 18Eh wila' awach i xukansaj ruuk' chee' i ras ruchaaq', re' re' aj kaansoom. Eh re' i aj kaansoom re' re' naa wo' rukanteesjiik i reh. 19Eh awach i naa rukanteesjiik re' i ma' tokoom ta ruuk' naa rukansaniik reh i aj kaansoom re' re', xa aha' pa' nee rureq. 20Eh wila' awach i xumihnaaj jino'q i ras ruchaaq' xa ruum chi rixow wach, eh xukut-oq ruuk' jino'q xa chib'ih jariik, xaraaj chi neerub'an reh, 21oon ruum chi rixow wach nee ruyeew chi q'ab'iis korehtaal-oq xukansaj. Re' i aj kaansoom re' re' naa wo' rukanteesjiik, i reh re' i ma' tokoom ta ruuk' i naa rukansam naa rukansaniik ree reh, xa aha' pa' nee rureq. 22Eh wila' awach i xumihnaaj i ras ruchaaq' xa chi ma' reht'al neerub'an, ma' ruum ta chi rixow wach, oon neerukut jino'q i xa chib'ih jariik chinaah ma' xata raaj chi neerub'an, 23oon xa chi ma' reht'al neerukut jino'q ab'aj chinaah, eh xkimik-oq ruum, eh mo'-oq i rixow wach, ma' xata raaj chi neerub'an ti' k'axik reh. 24Re' tinamit naa rukahniik chi jilow q'atal q'orik chinaah i naa rub'aniik reh ikaansanik ruuk' i raj ruq'ajam wach i rukimiik i awach reh, je' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal wili. 25Re' taqe i tinamit naakiko'leem awach i xb'anik ikaansanik chuwach iraaj ruq'ajam wach i rukimiik i awach reh. Eh re' i naa rub'aniik ikaansanik naa wo' chik kitaq'aam reje chupaam i tinamit aha' xponik rukeb'aa' riib'. Eh ar naa ruwihiik korehtaal chik inkimik i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij re' i kuxisamaj cho ruuk' i aseite. 26Eh wila' xelik cho chupaam i tinamit ke'emb'al iib' i xb'anik ikaansanik. 27Eh wila' ma' ar chik wilik eh xkanteesjik-oq ruum awach reh i xukansaj ma' re' ta mahk i neerub'an. 28Eh awach i neemb'anik ikaansanik re' chik i reh neenkahnik chupaam i tinamit ke'emb'al iib'. Eh korehtaal chik inkimik i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij kore' chik naa rusutiniik chupaam i rutinamiit i aj kaansoom re' re'. 29Re' taqe i nuq'or taq aweh wili naa rukahniik chi jinaj k'uhb'aal cha weh taq i hat, chi keh taqe awiih aamaam, xa aha' pa' taq nee ti k'acharik, inki. 30Awach i naa rukansam i ras ruch'aaq', neenq'atarik i q'orik chinaah reh i rukanteesjiik, wila' wilik k'ih-oq xiq'orik reh chi korik chi xub'an ikaansanik. Eh wila' xa jinaj ixq'orik chi xub'an ikaansanik ma' ruk'ul taj chi neenkanteesjik. 31Eh ma' rub'an ta chi neentojarik ruuk' tumiin i reliik i aj kaansoom i q'atooj chik i q'orik chinaah reh i rukanteesjiik, koruman la' chi naa rukanteesjiik. 32Eh wila' re' xukansaj i ras ruchaaq' xooj rukeb'aa' riib' chupaam i tinamit ke'emb'al iib', ma' nee ta rub'an chi neerutoj chi neensutinik cho chi jumehq'iil paru tinamiit, naa la' rukahniik ar korehtaal chik inkimik i kajaaw k'amal kib'eeh aj tiij. 33Maa ch'uwa'reej taq wach ruuk' kaansanik i ye'aab' naa taq awihiik wii'. Ruum re' imb'anik ikaansanik i ruch'uwa'risaj paam i ye'aab'. Eh ma' nee ta i rub'an chi neerutoj riij i ko'lemb'al riib', naa la' rukanteesjiik chi riij ikaansanik xub'an. 34Maa ch'uwa' risaj taq wach i ye'aab' naa taq aak'achariik wii' re' inaa nuwihiik wii' i hin, ruum re' hin i Dios naa wo' nuwihiik taq chaxilak i hat, hat taq aj Israel, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\