NUMEROS 34

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh i Moisés: 2Re' hat cha q'or keh i aj Israel chi je' wili: Re' taq i hat xailook' taq chik ti okik chupaam i ye'aab' Canaán, re' i ye'aab' naa rukahniik taq chi aweh. Eh ayu' imponik taqe i ruk'ula'tiil chi junsuut. 3Pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij, naa ruk'ula'teem reje i chiq yuuq wilik Zin paruyuq'ul i Edom. Eh naa rutoq'aam reje chi chii' i kamnaq palaw naa rojiik reje chi korik pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij naa ruponiik reje parelb'aal i q'iij. 4Naa ruponiik kowach yuuq' Acrabim, naa rik'iik ponoq Zin naa ruponiik Cades-barnea. Eh chi riij i re' naa rik'iik Hasar-adar, eh naa ruponiik ko Asmón. 5Eh naa rik'iik reje Asmón, naa ruponiik chi chii' i nim ha' i nik'ik paruk'ula'tiil i ruyuq'ul i Egipto, ar naa rojiik kuxoq chi chii' i palaw Mediterráneo. 6Eh re' i ruk'ula'tiil panookb'al reje i q'iij, ar naa ruponiik chi chii' i palaw Mediterráneo. 7Eh re' ruk'ula'tiil pantz'eet reje reh i rookb'aal i q'iij, ar naa rutohq'iik reje chi chii' i palaw Mediterráneo, naa ruponiik chinaah i yuuq' Hor. 8Eh naa rik'iik ponoq chinaah i yuuq' Hor, eh naa ruponiik ko Hamat, naa ruponiik ko Zadad. 9Eh naa wo' chik rojiik i k'oq Zifrón, eh naa ruponiik Hazar-enán. Ar naa rojiik kuxoq i ruk'ula'tiil taq aye'aab' pantz'eet reje reh i rookb'aal q'iij. 10Eh re' ruk'ula'tiil parelb'aal reje reh i q'iij, ar naa reliik reje Hazar-enán, naa rik'iik ponoq Safam. 11Eh naa rik'iik ponoq Sefam, naa wo' rik'iik ponoq Ribla re' i wilik reje parelb'aal q'iij reh i ye'aab' Aín rub'ihnaal chi riij i re', re' k'ula't naa ruqajiik qohoq parelb'aal q'iij reje reh i palaw kineret. 12Eh naa wo' rojiik i k'oq ko chi chii' i nim ha' Jordán ko ar naa rojiik kuxoq wach i nk'uxik wii' wach i kamnaq palaw. Re' taqe i ye'aab' wili, naa ruk'ula'teem chi junsuut i Canaán, re' taq aye'aab' i hat, inki. 13Re' i Moisés je' wili i xuq'or keh i aj Israel: Re' taqe i ye'aab' re' re' naa ruye'em taq aweh i QaJaaw Dios xa re' la' konaa taq asik'im chi riij aha' wilik i naa rehchaam i ju'jun ch'uq. Re' QaJaaw, xuq'or chi re' re' naa ruch'aqariik keh i b'elejeeb' ch'uq ruuk' yejaal i ch'uq chi aj Israel. 14Ruum re' i junch'uq chi riih rumaam Rubén, re' i junch'uq chi riih rumaam Gad, je' wo' hoq i yejaal i ch'uq reh i riih rumaam Manasés xkik'ul chik i kiye'aab' i keh. 15Re' taqe i ka'ch'uq ruuk' i yejaal i ch'uq re' re' xi kahnik chi chii' i nim ha' Jordán ar xkik'ul i kiye'aab', parelb'aal q'iij reje reh i nim ha' re' re'. Re' ye'aab' re' re' ar inkahnik chuwach i tinamit Jericó, inki. 16Eh re' i QaJaaw Dios je' wo' chik wili i xuq'or reh i Moisés: 17Re' naakich'aqwiik i ye'aab' keh i aj Israel re' i Eleazar k'amal kib'eeh aj tiij, eh re' i Josué rak'uun Nun. 18Eh naa wo' kiyuq'eem chikiij i ju'jun i kik'amwik b'eeh chi kixilak i ju'jun ch'uq chi aj Israel reh chi nee kitowik haa' chuch'aqariik i ye'aab', 19Re' naakiyuq'ub'jiik haa' je' wili i kib'ihnaal: Re' Caleb rak'uun i Jefone i k'amal b'eeh chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam i Judá. 20Re' Semuel rak'uun i Amiud i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam Simeón. 21Re' Elidad rak'uun i Quislón i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam i Benjamín. 22Re' i Buqui rak'uun i Jogli i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam Dan. 23Re' i Haniel rak'uun i Efod i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam José, eh k'amal wo' kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam i Manasés. 24Re' i Kemuel rak'uun i Siftan i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam i Efraín. 25Re' i Elizafán rak'uun i Parnac i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam i Zabulón. 26Re' i Paltiel rak'uun i Azán i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam Isacar. 27Re' i Ahiud rak'uun i Selomi i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam Aser. 28Re' i Pedael rak'uun i Amiud i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam Neftalí. 29Re' aj taqe i winaq wili i xupab'aa' i QaJaaw Dios chi naa kich'aqam i ye'aab' Canaán keh i aj Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\