NUMEROS 33

1Re' taqe i aj Israel je' wili noq xi elik cho Egipto, kihiil kihiil chaloq, eh chi kich'uhqaal xi chalik je' rukab' noq kib'ehik taqe i soldado. Re' i Moisés, re' i Aarón xk'amwik cho kib'eeh. 2Re' i Moisés xutz'ihb'aaj i keliik chaloq Egipto, eh tuslik rutz'ihb'aam taqe i b'ih i ye'aab' kihi'lik wii' je' rukab' i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios. Eh je' wili i chalik xkian: 3Noq xi elik cho Egipto i aj Israel q'e' kow kiib', ar xi elik cho chupaam i ye'aab' Ramasés chikiwach chu'nchel i aj Egipto, chupaam i ho'lajuuj rub'eeh i peet poh reh i haab' re' re', chi junwaar reh peet ninq'iij xk'isaj i aj Israel ruum i keliik cho Egipto. 4Eh noq xi elik chaloq manlik k'achi' kimuq'aam chu'nchel i peet kak'uun i aj Egipto re' i xi kanteesjik ruum i QaJaaw Dios ruuk' i re' xresaj i rajaawriik i kitiyoox i aj Egipto. 5Re' taqe i aj Israel noq xi elik cho chupaam i ye'aab' Ramesés, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat Sucot. 6Eh noq xi elik cho Sucot ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat, Etam wilik reje pank'ula't reh i ye'aab' chiq yuuq'. 7Eh noq xi elik cho Etam xi chalik chupaam i ye'aab' Pi-hahirot wilik reje parelb'aal q'iij reh i Baal-zefón. Eh ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chuwach i ye'aab' Migdol. 8Eh noq xi elik cho Pi-hahirot xi q'ahxik cho juntar palaw xi k'uloq chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. Eh ixib' q'iij xib'ehik panchiq yuuq' wilik ar Etam, eh ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Mara. 9Eh noq xi elik cho ar xi ponik chupaam i ye'aab' Elim re' wilik wii' i kab'laj raasb'al ha', eh re' wilik wii' i lajeeb' ru kajwinaq iwal chi kalaab', eh ar xkiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat. 10Eh noq xi elik cho Elim ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat, chi chii' i kaq palaw. 11Eh noq xi elik cho chi chii' i kaq palaw ar chik xk'ulik kiyejaa' ki-itz'ihy naah paat chupaam i chiq yuuq' wilik Sin. 12Eh noq xi elik cho pan chiq yuuq' Sin, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Dofca. 13Eh noq xi elik cho Dofca, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Alús. 14Eh noq xi elik cho Alús ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Refidim, re' i ma' inkireq ta wii' kihaa' i tinamit. 15Eh noq xi elik cho Refidim, ar chik xk'ulik kiyejaa' ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' chiq yuuq' wilik Sinaí. 16Eh noq xi elik cho Sinaí ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Kibrot-hataava. 17Eh noq xi elik cho Kibrot-hataava, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat Hazerot. 18Eh noq xi elik cho Hazerot, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Ritma. 19Eh noq xi elik cho Ritma, ar chik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Rimón-peres. 20Eh noq xi elik cho Rimón-peres, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Libna. 21Eh noq xi elik cho Libna, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Rissa. 22Eh noq xi elik cho Rissa, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Ceelata. 23Eh noq xi elik cho Ceelata, ar chik xk'ulik kiyejaa' ki-itz'ihy naah paat chinaah i yuuq' Sefer. 24Eh noq xi elik cho chinaah i yuuq' Sefer, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Harada. 25Eh noq xi elik cho Harada, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Macelot. 26Eh noq xi elik cho Macetol, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Tahat. 27Eh noq xi elik cho Tahat, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Tara. 28Eh noq xi elik cho Tara, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Matca. 29Eh noq xi elik cho Matca, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Hasmona. 30Eh noq xi elik cho Hasmona, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Moserot. 31Eh noq xi elik cho Moserot, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Bene-jaacán. 32Eh noq xi elik cho Bene-jaacán, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Hor wilik Gidgad. 33Eh noq xi elik cho Hor wilik Gidgad, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Jotbata. 34Eh noq xi elik cho Jotbata, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Abrona. 35Eh noq xi elik cho Abrona, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Ezión-geber. 36Eh noq xi elik cho Ezión-geber, ar chik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i chiq yuuq' wilik Zin, re' Cades. 37Eh noq xi elik cho Cades, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chinaah i yuuq' Hor wilik pank'ula't ruuk' i Edom. 38Eh noq wilkeeb' ar xq'orarik reh i Aarón kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij chi xjohtik chinaah i yuuq' Hor, eh ar xkimik chupaam i k'amb'al rub'eeh i roo' poh reh i ru ka'winaq haab' kielik chee aj Israel ar Egipto. 39Eh noq xkimik i Aarón chinaah i yuuq' Hor wilik reh i jinaj Siento ruuk' ixib' ru ka'winaq haab'. 40Eh re' i kireey i aj Arad wilkeeb' ar Neguev chupaam i ye'aab' Canaán xrib'iraj rib'iral chi naakik'uliik iloq i aj Israel. 41Eh re' taqe i aj Israel noq xi elik cho chinaah i yuuq Hor ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Zalmona. 42Eh noq xi elik cho Zalmona, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Punón. 43Eh noq xi elik cho Punón, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Obot. 44Eh noq xi elik cho Obot, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Ije-abarim wilik pank'ula't reh i Moab. 45Eh noq xi elik cho Ije-abarim, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i Dibón-gad. 46Eh noq xi elik cho Dibón-gad, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Almón-diblataim. 47Eh noq xi elik cho Almón-diblataim, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chinaah i yuuq' Abarim wilik reje parelb'aal q'iij reh i Nebo. 48Eh noq xi elik cho chinaah i yuuq' Abarim, ar chik xk'ulik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat wach k'ixkaab' Moab, chi chii' i nim ha' Jordán chuwach i tinamit Jericó. 49Eh re' i ki-itz'ihy naah paat xkiyejaa' chi chii' i nim ha' Jordán xponik ko chupaam i ye'aab' Bet-jesimot xponik wo' hoq ko Abel-sitim chuwach taqe i k'ixkaab' Moab. 50Eh chuwach taqe i kixkaab' Moab chi chii' i nim haa' Jordán, chuwach i tinamit Jericó, re' i QaJaaw Dios xuq'oreej chaloq i Moisés, je' wili i xuq'or reh: 51Re' hat je' wili i cha q'or keh i aj Israel: Noq re' taq i hat neenaq'at wach i nim ha' Jordán noq nee taq ti okik chupaam i ye'aab' Canaán. 52Eh naa taq awesam taqe reje chu'nchel i tinamit wilkeeb' ar. Eh nee wo' taq i naa xereb'eej chu'nchel i kitiyoox ab'aj korjinaq wii', i kitiyoox haab'imaj ch'ihch'. Eh chayojib'eej wo' taqe i ye'aab' inki a'n wii' i loq'inik chinaah taqe i yuuq'. 53Chawesaj taq reje chu'nchel i wilkeeb' ar re' taq chik i hat nee ti okik chi patinik ar ruum re' ye'aab' re' re' nuye'em taq chik aweh i hat. 54Eh konee nasik' chi riij noq nee nach'aq keh i ju'jun chi aj Israel. Wila' k'ih chi kiib' nim wo' hoq i kiye'aab' nee nayeew, eh wila' ma' k'ih chi kiib' ma' nim ta wo' hoq i kiye'aab' nee nayeew. Re' i ju'jun ch'uq naa wo' kik'ulum aha' wilik i sik'ooj wach chi keh. 55Eh wila' ma' xawesaj taq reje chu'nchel i patineel wilkeeb' ar. Re' taqe i naa kikahniik ar naa taq kaat kijot'om je' rukab' noq tirujot' taq i ruxeer chee' panaq'awach, oon je' jino'q k'iix taq pan ati'jolal noq wilkaat taq chik chi patinik chupaam i ye'aab' re' re'. 56Eh re' hin naa nub'anam taq aweh i hat aha' naq wilik i naa nub'anam kekeh, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\