NUMEROS 32

1Re' taqe i jun ch'uq chi riih rumaam i Rubén, ruch'ihil i riih rumaam i Gad, yohb'aal wach k'ihaal i kichikoop. Eh noq i xkilow chi re' ye'aab' Jezer ruch'ihil i ye'aab' Galaad q'e' holohik chi k'ihteesb'al chikop. 2Xiooj ruuk' i Moisés, ruuk' i Eleazar, eh kuuk' taqe i k'amal kib'eeh i tinamit, je' wili i xkiq'or ponoq keh: 3Chakoj taq rehtaal taqe i ye'aab' Atarot, i Dibón, i Jazer, nimra Hesbón, i Eleale, i Sebam, Nebo, eh Beón. 4Re' taqe i ye'aab' re' re' xuchop naah i QaJaaw Dios chi qeh i hoj, hoj aj Israel. Eh q'e' taqe holohik chi k'ihteesb'al i chikop. Re' hoj, hoj amoso wilik qachikoop. 5Wila' neena a'n otob'il chayeew qeh i hoj taqe i ye'aab' re' re', maayeew q'ab' chi nee qoh ik'ik chi juntar i nim ha' Jordán, inki taqe. 6Eh re' i Moisés, je' wili kichaq'weesjiik xub'an: ¿Mi nawaaj taq kahnik re' hat ayu', eh re' taqe i awuch tinamitaal naa kojiik panq'aq'inik? 7¿Chib'ih reet noq inawaaj taq ayojom kik'ux awuch aj Israel reh chi ma' nee ta kiooj wih-oq chupaam i ye'aab' naa ruye'ariik keh ruum i QaJaaw Dios? 8Re' taq i hat inawaaj wo' chik a'nam taq aweh je' rukab' i xkian taq aamaam awati't chupaam i ye'aab' Cades-barnea noq xnutaq'aaj taqe chaloq chi rilariik nik' wach noq wilik i ye'aab' re' re'. 9Re' keh xi ponik paraasb'al ha' Escol, chi rilariik nik' wach noq wilik i ye'aab'. Eh chi riij i re' xkiyoj ruk'ux taqe i k'uch aj Israel reh chi ma' xi ponik ta chupaam i ye'aab' naa naq ruye'ariik keh ruum i QaJaaw Dios. 10Ruum i xkian re' re' ma' k'isiin ta noq xchalik rujosq'iil i QaJaaw Dios, chikinaah. Eh xuq'or i xti korik, je' wili i xuq'or: 11Re' taqe i winaq wilik keh i juninaq haab' je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab' ma' naa ta kokiik chupaam i holohik ye'aab', ruum ma' xkian taj i xnuq'or keh. Re' ye'aab' xnuq'or i xti korik reh i Abraham, reh i Isaac, reh i Jacob, chi naa nuye'em keh. 12Xa re' la' wo' hoq i Caleb rak'uun i Jefone naa rokiik ar, ruch'ihil i kanezeo, ruch'ihil i Josué rak'uun i Num xinkinimaj, inki. 13Eh chupaam taqe i q'iij re' re' ma' k'isiin ta chalik rujosq'iil i QaJaaw Dios chikinaah i aj Israel. Ruum i re' ka'winaq haab' xuyeew taqe chi b'ehiik chupaam i ye'aab' chiq yuuq' korehtaal xkuxik kikimiik nik' nimaal xkiq'etwachej i Dios ruuk' i kiyiib' wach na'ojb'al. 14Eh yu'naak taq i hat, i hat taq cho kiih kimaam i xib'anik cho reh taqe i yiib' wach na'ojb'al re' re' inawaaj wo' chik taq awuksam cho wach i rujosq'iil i QaJaaw Dios chikinaah taq awuch aj Israel. 15Wila' ma' nawaaj taq animam i QaJaaw Dios re' reh konee wo' chik qoh rukanaa' nik'-oq najtiil chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. Eh amahk taq i hat wila' xkuxik kikimiik i qatinamiit Israel, inki. 16Eh re' taqe i riih rumaam i Rubén, taqe i riih rumaam i Gad je' wili xkiq'or reh i Moisés: Re' hoj xa re' inqaaj chi chupaam i ye'aab' wili naa q'ayejaam i kiye'aab' i qehk'een, i qak'uun qixq'uun, eh kikoraal i qachikoop. 17Eh re' hoj winaq nee wo' qachop qatz'a'amb'aal reh q'aq'inik nee qoh ooj chi peet b'eeh chikiwach i quch aj Israel korehtaal inqakoj taqe chupaam i kiye'aab' naa kiwihiik wii'. Eh re' qehk'een, taqe i qaha'lak'uun nee kikahnik chupaam i ye'aab' wili, reh chi neenkiko'leej kiib' chikiwach i wilkeeb' chupaam i ye'aab' re' re'. 18Eh re' hoj ma' nee ta qoh sutinik cho chupaam i qaye'aab' wili, wila' komajaa' inkichop naah i kiye'aab' i quch aj Israel. 19Wila' xayeew qeh i ye'aab' wili, wilik reje pareelb'aal q'iij reh i nim ha' Jordán. Re' hoj ma' nee ta chik inqapahqaaj qaye'aab' chi juntar i nim ha' Jordán re' naa kiwihiik wii' i keh, inki taqe. 20Eh re' i Moisés je' wili kichaq' wesjiik xub'an: Wila' korik taq inaq'or, wila' nee taq inachop reje atz'a'aamb'aal reh q'aq'inik je' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios. 21Eh wila' chawunchelaal taq i hat naa achopom taq atz'a'aamb'aal noq nee taq i naq'at wach i nim ha' Jordán je' rukab' i ruq'or i QaJaaw Dios. Korehtaal taq i nakaaj reje ar taqe i aj ixowaal. 22Eh noq kehchaam chik i ye'aab' re' re' taqe awuch aj Israel. Eh noq a'nam taq chik i ruq'orom i QaJaaw Dios, eh atoob'eem wo' chik taqe i awuch aj Israel nee wo' chik ti sutinik chaloq. Eh re' i QaJaaw Dios nee ruyeew taq aweh i ye'aab' wili. 23Eh wila' ma' xa a'n taq i je' re' nee taq ti mahkunik chuwach i QaJaaw Dios. Eh re' taq i hat naa taq atojom wach amahk re' re'. 24Neerub'an chi nee taq inayejaa' i kiye'aab' awehk'een, taqe i aha'lak'uun, nee wo' rub'an chi nee taq inayejaa' i rukoraal aachikoop. Cha a'n taq i xapahqaaj taq ruuk' aachii'. 25Eh re' taqe riih rumaam i Gad, taqe i riih rumaam i Rubén je' wili i xkiq'or reh i Moisés: Re' hoj, i hoj amoso naaqanam aha' wilik i xaq'or. 26Re' taqe i qehk'een, taqe i qaha'lak'uun, ruch'ihil taqe i qachikoop naa kikahniik ayu' chupaam taqe i tinamit wilkeeb' Galaad. 27Eh re' hoj, i hoj amoso neenqachop qatz'a'amb'aal nee qohooj chi peet b'eeh chi q'aq'inik, neen qa'an je' rukab' i xuq'or i QaJaaw, je' rukab' i xaq'or qeh i hat, inki taqe. 28Chi riij i re', re' i Moisés xuq'oreej i Eleazar re' k'amal kib'eeh aj tiij, ruch'ihil i Josué rak'uun i Nun, ruch'ihil taqe i ju'jun chi k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi aj Israel, je' wili i xuq'or keh: 29Wila' re' taqe i riih rumaam i Gad, taqe i riih rumaam Rubén, awuch'ihil taq noq nee taq inaq'at wach i nim ha' Jordán, kichopom kitz'a'amb'aal reh ojik chi q'aq'inik, je' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios. Eh nee taq tikitow korehtaal i nawehchaaj i ye'aab' re' re' taq i hat, kora'j taq nee nayeew chi kiye'aab' re' i tinamit Galaad. 30Eh wila' ma' xiooj chi q'aq'inik taq chi awuch'ihil ar Canaán taq nee nayeew kiye'aab' re' wo' taq i naa ak'ulum wii' aaye'aab' i hat, inki. 31Re' taqe i junch'uq chi riih rumaam Gad, ruch'ihil i junch'uq chi riih rumaam i Rubén, je' wili i chaq'wik xkian: Re' hoj, hoj amoso neen qa'an aha' wilik i xuq'or i QaJaaw. 32Re' hoj naaqojiik chi q'aq'inik Canaán reh chi neen qa'an i xuq'or i QaJaaw Dios. Chi je' re' neenqehchaaj i ye'aab' wilik chi korkiil reje ireelb'aalq'iij reh i nim ha' Jordán, inki taqe. 33Eh re' i Moisés xuch'aq keh i riih rumaam Gad, i riih rumaam Rubén, ruch'ihil i yejaal i ch'uq i riih rumaam Manasés rak'uun i José, i rutinamiit i ye'aab' wilik chi junsuut ruchopom naah i Sehón kireey i aj amorreo, je' wo' hoq i rutinamiit i ye'aab' wilik chi junsuut ruchopom naah i Og kireey i aj Basán. 34Re' taqe i junch'uq chi riih rumaam Gad xkiyejaa' wo' chik i tinamit je' wili kib'ihnaal: Dibón, Atarot, Aroer. 35Atarot-sofán, Jazer, Jogbeha. 36Bet-nimra, Bet-arán, xkikoj ko'lb'al reh taqe i tinamit re' re'. Eh xkiyejaa' wo' hoq rikoraal i kitentzuun. 37Eh re' taqe i junch'uq chi riih rumaam i Rubén, xkiyejaa' wo' chik i tinamit, je' wili i kib'ihnaal: Hesbón, Eleale, Quiriataim, 38Nebo, Baal-meón, Sibma, eh wilik i kijal waach i rub'ihnaal i tinamit i xkiyejaa', rukapeech. 39Eh re' taqe i junch'uq chi riih rumaam i Maquir re' rak'uun Manasés xkichop naah i ye'aab' Galaad xkikoj reje taqe i aj amorreo wilkeeb' naq ar. 40Eh re' i Moisés xuch'aq keh i riih rumaam i Maquir i ye'aab' Galaad. Re' keh xi okik chi patinik ar. 41Eh je' wo' hoq i Jair re' ruuk' i riih rumaam Manasés. Wilik taqe i ye'aab' xuchop naah re' patim naq taqe wii' i aj amorreo, Havot-jair i rub'ihnaal xukoj. 42Eh re' i Noba xuchop wo' naah i ye'aab' Kenat, je' wo' taqe i ye'aab' wilkeeb' wii' patineel wilik chi junsuut. Re' i ye'aab' re' re' Noba rub'ihnaal xukoj ruum je' re' i rub'ihnaal i winaq re' re'.


Copyright
Learn More

will be added

X\