NUMEROS 31

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh i Moisés: 2Re' hat chaq'aj wach keh i aj Madián aha' wilik i xkian reh taqe awuch aj Israel, chi riij i re' kora'j naa akimiik reje re' i hat, inki. 3Eh re' i Moisés je' wili i xuq'or keh i aj Israel: Re' taq i hat cha chop taq atz'a'aamb'aal hiy taq chi q'aq'inik kuuk' i aj Madián parub'ihnaal i QaJaaw Dios chaq'aj taq wach keh i xkian taq aweh. 4Eh ju'jun miil i naa awesam kuuk' i ju'jun ch'uq chi aj Israel reh chi nee kiooj chi q'aq'inik kuuk', inki. 5Je' re' noq ju'jun miil wo' xelik kuuk' i ju'jun ch'uq chi aj Israel kab'laj miil chu'nchel i xiooj chi q'aq'inik. 6Re' i Moisés ju'jun miil i xresaj ruuk' i ju'jun ch'uq chi aj Israel xutaq'aaj panq'aq'inik, haa' i Finees rak'uun i Eleazar k'amal kib'eeh aj tiij, eh xuk'am reje taqe i kulk wilik chupaam i santo laj ye'aab' xuyohq'eej reje i tuun reh chi naa ruhuupem paam noq naa rutohq'iik i q'aq'inik. 7Eh i xkian wo' q'aq'inik kuuk' i aj Madián xkikansaj chu'nchel i winaq, je' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés. 8Eh xkikansaj wo' haa' i ho'oob' chi kireey i aj Madián, je' wili kib'ihnaal: Evi, Requem, Zur, Hur, Reba. Eh xkikansaj wo' haa' i Balaam rak'uun i Beor. 9Re' taqe i aj Israel xkik'am chi prexohjik taqe ixoq aj Madián, haa' i kiha'lak'uun kok' taq. Eh xq'ucharik keh chu'nchel i kichikoop, eh xq'ucharik wo' keh i xa chib'ih jariik k'ih taq tz'aaq' chi keh. 10Eh xk'atarik taqe i kitinamiit i ki-itz'ihy naah paat i aj Madián, je' wo' taqe i patineel wilik chi kijunsuut. 11Eh chu'nchel i xq'ucharik keh chi je' kiristianu' chi je' taqe kichikoop. 12Eh xkik'am reje i chuwach i Moisés, chuwach i Eleazar k'amal kib'eeh aj tiij, eh chikiwach taqe i aj Israel wilkeeb' wach k'ixkaab' Moab re' wilik chi chii' i nim ha' Jordán re' ye'aab' wilik chi k'ulwaach i tinamit Jericó. 13Eh re' i Moisés, i Eleazar k'amal kib'eeh aj tiij kuch'ihil taqe chu'nchel i k'amal kib'eeh i aj Israel jumehq'iil xi elik cho chi riij i ki-itz'ihy naah paat chi kik'ulariik taqe i q'aq'ineel. 14Eh re' i Moisés ma' k'isiin ta noq xchalik ruk'aah chikinaah i ink'amwik kib'eeh i ju'jun miil chi soldado, je' wo' chikinaah ink'amwik kib'eeh i ju'jun siento chi soldado 15Je' wili i xuq'or keh: ¿Chib'ih reet noq ma' xkuxik taq akansam taqe ixoq? 16Re' taqe ixoq re' re' xitaqchi'jik ruum i Balaam. Re' keh xk'amwik keh i aj Israel chi ximahkunik chuwach i QaJaaw Dios, xkimin chulooq'jiik taqe i tiyoox Baal-peor. Ruum i re' xutaq'aaj chaloq i runimaal yab'ilaal i Dios chikinaah i rutinamiit. 17Je' re' noq yu'naak inchol taq akansam chu'nchel i kok' ak'un je' wo' taqe ixoq keht'al chik q'orinik winaq. 18Eh re' taqe i kok' q'ahxoq ma' keht'al ta q'orinik winaq ma' nee ta taq inakansaj neerub'an chi nee kikahnik taq awuuk'. 19Eh chawunchelaal taq i hat xponik a'an ikaansanik, je' wo' taq i hat xatz'a'j taq i kamnaq, je' wo' taqe ixoq xak'am taq chaloq tikaan pee taq chi riij i itz'ihy naah paat. Chuwach i wuquub' q'iij. Eh koruman chi naa taq asaqb'isam awiib' chuwach ixib' q'iij chuwach i ruwuuq q'iij. 20Eh naa wo' taq asaqb'isam kiwach chu'nchel itz'ihy, je' wo' taqe i xa chib'ih jariik korjinaq ruuk' tz'uhuum, i korjinaq ruuk' rismaal riij kaprax, i korjinaq ruuk' chee', inki Moisés. 21Re' i Eleazar i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wili i xuq'or keh i xi sutinik cho panq'aq'inik: Re' wili i k'uhb'aal xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés: 22Re' taqe i chib'ihjariik re' ruuk' i oro, re' ruuk' plata, re' ruuk' i q'an ch'ihch', re' ruuk' rax ch'ihch', re' ruuk' i loch'ik laj ch'ihch', re' ruuk' plomo. 23Je' re' noq chu'nchel i xa chib'ih jariik ch'ihch' korjinaq wii' neerukuy ransil i q'aaq' ruuk' i re' neensaqb'esjik wach. Eh chi riij i re' neentz'ajarik kiwach ruuk' i ha' inkamanik chi saqb'eesb'al wachiis. Eh re' taqe i xa chib'ihjariik ma' inkikuy ta ransil i q'aaq' xa ruuk' ha' naa rusaqb'esjiik kiwach. 24Eh chupaam i ruwuuq q'iij nee taq inatz'aj aso' nee taq ti kahnik chi saq chik taq awach. Chi riij i re' kora'j taq nee ti okik re' chupaam taqe i itz'ihy naah paat, inki. 25Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 26Re' hat, awuch'ihil i Eleazar i k'amal kib'eeh aj tiij kuch'ihil taqe i k'amal kib'eeh ju'jun ch'uq chi aj Israel, nee taq i nawajlaaj chu'nchel i xak'am taq chaloq chi je' kiristianu', chi je' chikop i xaq'uch taq cho keh i aj Madián. 27Re' taqe i re' kiib' taq neenawesaj yejaal taq i nee nach'aq chikinaah i xi ponik q'aq'ineel, eh yejaal taq i nee nach'aq chikinaah i junch'uq chi aj Israel. 28Eh re' taqe i soldado wilik i naa kiq'asam chi kimayiij chi nuwach i hin re' ruuk' i naakik'ulum, ju'jun i naakesam ruuk' i ho'oob' taq siento chi je' kiristianu', chi je' taqe b'oyax, chi je' taqe b'uurux, chi je' taqe tentzun. 29Re' hat naa aq'asam reh i Eleazar i k'amal kib'eeh aj tiij, eh naa ruq'asam weh i hin ruum re' taqe re' wee hin, hin Dios. 30Re' i naa aye'em keh i aj Israel wilik, wo' naa kiq'asam weh chi kimayiij, ju'jun i naakesam ruuk' i lajeeb' roxk'ahl, chi je' taqe tinamit, chi je' taqe b'oyax, chi je' taqe b'uurux, chi je' taqe tentzun. Eh naa aq'asam keh i aj Levíta i k'amal kib'eeh aj tiij re' kib'anik i nukamaj chupaam i nuSanto laj itz'ihy naah paat. 31Eh re' i Moisés ruch'ihil i Eleazar i k'amal kib'eeh aj tiij xkian wo' hoq aha' wilik i xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés. 32Re' taqe i soldado noq xponik kian i q'aq'inik je' wili k'ihaal i xkiq'uch chaloq waqiib' siento miil ruuk' ho'lajuuj ru kajwinaq miil chi tentzun. 33Eh kab'laj ru kajwinaq miil chi b'oyax. 34Eh jinaj ru kajwinaq miil chi b'uurux. 35Eh kab'laj ru ka'winaq miil taqe i q'ahxoq ma' keht'al ta q'orinik winaq. 36Re' taqe i xi ponik panq'aq'inik yejaal i xkahnik keh ixib' siento ruuk' wuqlaj ru ka'winaq miil ruuk' hoob' siento chi tentzun chu'nchel. 37Eh re' xkiyeew reh i QaJaaw Dios waqiib' siento ruuk' ho'lajuuj ru kajwinaq chi tentzun. 38Eh re' i b'oyax xkahnik keh waqlaj ru kajwinaq miil chu'nchel. Eh re' i xkiyeew reh i QaJaaw Dios kab'laj rukaj winaq. 39Eh re' b'uurux xkahnik keh i soldado lajeeb' ru ka'winaq miil ruuk' hoob' siento. Eh re' i xkiyeew reh i QaJaaw Dios jinaj rukaj winaq. 40Eh re' taqe i q'ahxoq xkahnik kuuk' waqlaj miil, eh re' xkiyeew reh i QaJaaw Dios kab'laj ru ka'winaq. 41Eh re' i Moisés xuq'asaj wo' reh i Eleazar i k'amal b'eeh aj tiij aha' wilik i xkiyeew chi kimayiij chuwach i QaJaaw taqe i soldado, je' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés. 42Eh re' yejaal chik i xresaj iloq i Moisés ruuk' xkahnik keh i xi ponik panq'aq'inik, re' i xkahnik keh i aj Israel. 43Re' xkahnik keh, xti manlik yejaal, ixib' siento miil ruuk' wuqlaj ru ka'winaq miil ruuk' ho'oob' siento chi tentzun. 44Eh waqlaj ru ka'winaq miil i b'oyax. 45Eh lajeeb' ru ka'winaq miil ruuk' hoob' siento, i b'uurux. 46Eh waqlaj miil taqe i q'ahxoq. 47Eh re' yejaal re' re' xkahnik keh i aj Israel, re' i Moisés ju'jun i xesaj iloq ruuk' i ju'jun chi lajeeb' roxk'ahl je' re' i xub'an kuuk' i kiristianu', eh je' wo' kuuk' i chikop xuq'asaj keh i aj Levíta re' kikamanik parusanto laj itz'ihy naah paat i QaJaaw Dios, je' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés. 48Eh re' taqe i ju'jun ink'amwik kib'eeh i ju'jun miil i xi ponik q'aq'ineel, je' wo' taqe i ju'jun ink'amwik kib'eeh i ju'jun siento chi soldado xiooj ruuk' i Moisés. 49Eh je' wili i xkiq'or reh: Re' hoj, i hoj awaj kamanoom xqajlaaj chik i qa soldado chi qa ju'junaal, eh ma' jino'q i xikimik chaloq. 50Eh wili taqe i xa chib'ih jariik, oro korjinaq wii' chi ju'junaal re' taqe i reh ralaq q'ab'iis, eh kotokaq ch'ihch' lopq'aaq', ka'xikin. Eh wilik xa chib'ih chik jariik, re' taqe re' xchalik qaq'asaj reh i QaJaaw Dios, tojb'al riij chi xooj ruko'leej, inki taqe. 51Eh re' i Moisés ruch'ihil i Eleazar i k'amal kib'eeh aj tiij xkik'ul aha' wilik taqe i xkiq'uch chaloq re' re' oro taqe korjinaq wii'. 52Re' taqe i oro korjinaq wii' xkiq'asaj i k'amal kib'eeh i ju'jun miil, ju'jun siento chi soldado, ik'inaq kijib' kintaal rahliil. 53Eh chi kiju'junaal taqe i soldado xkik'am chaloq aha' wilik i xkiq'uch cho keh i aj ixowaal. 54Eh re' i Moisés, i Eleazar i k'amal kib'eeh aj tiij xkik'ul taqe i oro korjinaq wii' xkik'am chaloq i k'amal kib'eeh i soldado. Eh xkik'am reje chupaam i rusanto laj itz'ihy naah paat molb'al iib', reh chi ma' naa ta rusahchiik paruk'ux taqe i aj Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\