NUMEROS 29

1Re' taq i hat chupaam i k'amb'al rub'eeh i ruwuuq poh naa taq a'nam i santo laj moloj iib', ma' jino'q taq aweh i naa rukamaniik. Eh naa taq aq'orom rib'iral i q'iij re' re' ruuk' i ruhuupjiik paam i tuun. 2Re' ink'ohnik laj k'atoj mayiij taq naa aq'asam, re' imponik chi nuwach i hin, jinaj i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun. Eh wuquub' i tentzun ju'jun haab' i wilik keh, manlik wach i kiti'jolal. 3Re' i k'isa imas wakax i naa taq aq'asam chi ruk'u'liil ik'inaq oxlaj libra chi holohik laj arina xilakimaj ruuk' aseite. Eh re' imas tentzun naa taq aq'asam chi ruk'u'liil i k'isiin ma' b'elejeeb' libra chi arina xilakimaj ruuk' aseite. 4Eh re' ju'jun chi kok' imas tentzun naa taq aq'asam chi ruk'u'liil ik'inaq kijib' libra chi holohik laj arina xilakimaj ruuk' aseite. 5Eh koruman wo' hoq chi naa taq aq'asam chi k'atoj mayiij jinaj kaprax pahqb'al kuyb'al taq amahk. 6Eh noq aq'asam taq chik ak'atoj mayiij naa taq aye'em rajlaal poh, je' wo' hoq i amayiij naa taq aye'em rajlaal q'iij ruch'ihil taq i wach atik ruch'ihil i riis uuva, je' rukab' i xnuq'or i hin. Re' taqe ink'ohnik laj mayiij wili q'e' imponik chi nuwach i hin. 7Eh chupaam i lajeeb' i rub'eeh ruwuuq poh naa taq a'nam i santo laj moloj iib' ye'b'al nuloq'il i hin. Eh chupaam q'iij re' re' naa taq a'nam i tiij chi ma' a'nam ta taq awa', eh ma' jino'q taq aweh i naa rukamaniik. 8Re' taqe i chikop naa taq aq'asam chi nk'ohnik laj k'atoj mayiij chi nuwach, re' taqe wili: Jinaj i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun eh wuquub' tentzun ju'jun haab' i wilik keh, manlik wach i kiti'jolal. 9Eh naa wo' taq aq'asam chi amayiij i ik'inaq oxlaj libra chi holohik laj arina xilakimaj ruuk' aseite Chi k'u'liil imas wakax. Eh chi k'u'liil imas tentzun naa taq aq'asam i k'isiin ma' b'elejeeb' libra chi arina. 10Eh chi ruk'u'liil i ju'jun chi tentzun naa taq aq'asam ik'inaq kijib' libra chi arina xilakimaj ruuk' aseite. 11Eh naa taq aq'asam chi k'atoj mayiij jinaj imas kaprax chi tojb'al riij taq amahk. Eh naa wo' taq aq'asam i mayiij pahqb'al kuyb'al taq amahk. Eh naa wo' aq'asam taq i k'atoj mayiij rajlaal i q'iij ruch'ihil arina, ruch'ihil i riis uuva. 12Eh chupaam i ho'lajuuj rub'eeh i ruwuuq poh naa taq a'nam i santo laj moloj iib'. Chupaam i q'iij re' re' ma' jino'q taq aweh i naa rukamaniik, wuquub' q'iij taq naa a'nam i ninq'iij ye'b'al nuloq'il i hin, hin Dios. 13Pampeet q'iij naa taq aq'asam chi nk'ohnik laj k'atoj mayiij chi nuwach i oxlaj chi kok' imas wakax. Eh kiib' imas tentzun, eh kajlaj i tentzun ju'jun haab' i wilik keh manlik wach i kiti'jolal. 14Eh naa taq aq'asam chi ruk'u'liil i ju'jun chi imas wakax, waqiib' libra chi holohik laj arina xilakimaj ruuk' aseite. Eh chi ruk'u'liil i ju'jun chi imas tentzun naa taq aq'asam i kijib' libra chi arina xilakimaj ruuk' aseite. 15Eh chi ruk'u'liil i ju'jun chi kok' tentzun naa taq aq'asam kiib' libra chi holohik laj arina xilakimaj ruuk' aseite. 16Koruman wo' hoq chi naa taq aye'em chi amayiij i kaprax chi pahqb'al kuyb'al taq amahk noq aye'em taq chik eqal eqal ak'atoj mayiij ruch'ihil i holohik arina ruch'ihil i riis uuva. 17Eh parukab' q'iij naa taq aq'asam chi ak'atoj mayiij i kab'laj chi kok' imas wakax, eh kiib' imas tentzun. Eh kajlaj i tentzun ju'jun haab' i wilik keh, manlik wach i kiti'jolal. 18Eh nik' k'ihaal kok' imas wakax, imas tentzun, i kok' tentzun taq naa aaq'asam, je' wo' re' k'ihaal i holohik laj arina, i riis uuva taq naa aq'asam chi kik'u'liil, je' rukab' i ruq'or i nuk'uhb'aal. 19Eh koruman wo' hoq chi naa taq aq'asam chi amayiij jinaj i kaprax chi pahqb'al kuyb'al taq amahk, noq aq'asam taq chik eqal eqal ak'atoj mayiij ruch'ihil i holohik arina, ruch'ihil i riis taq aa-uuva. 20Eh paroox q'iij naa taq aq'asam chi ak'atoj mayiij i junlaj kok' imas wakax, eh kiib' imas tentzun. Eh kajlaj i tentzun ju'jun haab' i wilik keh manlik wach i kiti'jolal. 21Eh nik' pa' k'ihaal i kok' imas wakax naa taq aq'asam nik' pa' k'ihaal imas tentzun, eh nik' pa' k'ihaal kok' tentzun, je' wo' re' k'ihaal i holohik laj arina, i riis uuva naa taq aq'asam chi kik'u'liil. Je' rukab' i ruq'or i nuk'uhb'aal. 22Eh koruman chi naa taq aq'asam chi amayiij jinaj i imas kaprax chi pahqb'al kuyb'al taq amahk, noq aq'asam taq chik eqal eqal ak'atoj mayiij ruch'ihil i holohik arina ruch'ihil i riis uuva. 23Eh chupaam i rukaaj q'iij naa taq aq'asam chi ak'atoj mayiij i lajeeb' chi kok' imas wakax, eh kiib' imas tentzun, eh kajlaj tentzun i ju'jun haab' i wilik keh manlik wach i kiti'jolal. 24Eh nik' pa' k'ihaal i kok' imas wakax taq naa aq'asam, nik' pa' k'ihaal imas tentzun. Eh nik' pa' k'ihaal i kok' tentzun, je' wo' re' k'ihaal i holohik laj arina, je' wo' re' k'ihaal i riis uuva naa taq aq'asam chi kik'u'liil, je' rukab' i ruq'or i nuk'uhb'aal. 25Eh naa wo' taq aq'asam chi amayiij jinaj imas kaprax chi pahqb'al kuyb'al taq amahk, noq aq'asam taq chik eqal eqal ak'atoj mayiij ruch'ihil i holohik laj arina ruch'ihil i riis uuva. 26Eh paroo' q'iij naa taq aq'asam chi ak'atoj mayiij i b'elejeeb' chi kok' imas wakax, eh kiib' imas tentzun, eh kajlaj i tentzun ju'jun haab' i wilik keh manlik wach i kiti'jolal. 27Eh nik' pa' k'ihaal i kok' imas wakax taq naa aq'asam, nik' pa' kihaal imas tentzun, nik' pa' k'ihaal i kok' tentzun je' wo' re' k'ihaal i holohik laj arina, i riis uuva naa taq aq'asam chi kik'u'liil, je' rukab' i ruq'or i nuk'uhb'aal. 28Eh naa wo' taq aq'asam chi amayiij jinaj imas kaprax chi pahqb'al kuyb'al taq amahk, noq aq'asam taq chik eqal eqal ak'atoj mayiij ruch'ihil i holohik laj arina, ruch'ihil i riis uuva. 29Eh paruwaaq q'iij naa taq aq'asam chi ak'atoj mayiij i waxiqiib' chi kok' imas wakax, eh kiib' imas tentzun. Eh kajlaj i tentzun, ju'jun haab' wilik keh manlik wach i kiti'jolal. 30Re' q'oreel nik' pa' k'ihaal i kok' imas wakax taq naa aq'asam, eh nik' pa' k'ihaal imas tentzun. Eh nik' pa' k'ihaal imas tentzun, je' wo' re' k'ihaal i holohik laj arina, je' wo' re' k'ihaal i riis uuva naa taq aq'asam chi kik'u'liil. Je' rukab' i ruq'or i nuk'uhb'aal. 31Eh naa wo' taq aq'asam chi amayiij jinaj imas kaprax chi pahqb'al kuyb'al taq amahk, noq aq'asam taq chi eqal eqal ak'atoj mayiij, ruch'ihil i holohik laj arina, ruch'ihil i riis uuva. 32Eh chupaam i ruwuuq q'iij naa taq aq'asam chi ak'atoj mayiij i wuquub' chi kok' imas wakax, eh kiib' imas tentzun. Eh kajlaj i tentzun ju'jun haab' i wilik keh manlik wach i kiti'jolal. 33Eh nik' pa' k'ihaal i kok' imas wakax taq naa aq'asam, nik' pa' k'ihaal imas tentzun, nik' pa' k'ihaal i kok' tentzun, je' wo' re' k'ihaal i holohik laj arina, i riis uuva naa taq aq'asam chi kik'u'liil. Je' rukab' i ruq'or i nuk'uhb'aal. 34Eh naa wo' taq aq'asam chi amayiij jinaj i kaprax chi pahqb'al kuyb'al taq amahk, noq aq'asam taq chik eqal eqal ak'atoj mayiij ruch'ihil i holohik arina, ruch'ihil i riis uuva. 35Eh paruwahxaaq q'iij naa wo' chik taq a'nam i santo laj moloj iib' ye'b'al nuloq'il i hin, hin Dios. Eh chupaam i q'iij re' re' ma' jino'q taq aweh i naa rukamaniik. 36Eh naa taq aq'asam chi ak'atoj mayiij jinaj i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun, eh wuquub' tentzun ju'jun haab' i wilik keh, manlik wach i kiti'jolal. Re' taqe i re' ink'ohnik laj mayiij imponik chi nuwach i hin, hin Dios. 37Eh nik' pa' k'ihaal kok' imas wakax, taq naa aq'asam, nik' pa' k'ihaal imas tentzun, nik' pa' k'ihaal i kok' tentzun, je' wo' re' k'ihaal i holohik laj arina, riis uuva, naa taq aq'asam chi kik'u'liil. Je' rukab' i ruq'or i nuk'uhb'aal. 38Eh naa wo' taq aq'asam chi amayiij jinaj i kaprax chi pahqb'al kuyb'al taq amahk, noq aq'asam taq chik eqal eqal ak'atoj mayiij ruch'ihil i holohik laj arina, ruch'ihil i riis uuva. 39Re' taqe i k'atoj mayiij naa taq aq'asam weh i hin chupaam i ninq'iij q'e' looq'. Eh naa wo' aye'em taq chi amayiij aq'orom taq, re' noq aye'em taq chik amayiij xa panak'ux taq naa ruchaliik, oon re' ruuk' holohik laj arina, oon i riis uuva, oon re' mayiij k'amb'al taq awiib' panotob'il wuuk', inki. 40Eh re' Mois├ęs xuq'or wo' keh i aj Israel chu'nchel i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\