NUMEROS 27

1Chi kixilak junch'uq chi riih rumaam i Manasés ho'oob' ixoq xi wihik rixq'uun taqe i Zelofehad je' wili i kib'ihnaal: Maala, Noa, Hogla, Milcá, Tirsa. Re' i Zelofehad rak'uun i Hefer, re' Hofer rak'uun i Galaad, re' Galaad rak'uun i Maquir, re' i Maquir rak'uun i Manasés, re' i Manasés rak'uun i José. 2Re' taqe i ho'oob' chi ixoq re' re' xiooj panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Ar xooj kiq'oreej i Moisés ruch'ihil i Eleazar k'amal kib'eeh aj tiij chikiwach i k'amal b'eeh, eh chikiwach i kimolom kiib' ar, je' wili xkiq'or: 3Re' i qajaaw i hoj xkimik chupaam i ye'aab' chiq yuuq', xa re' la' ma' re' ta naq haa' ruuk' i junch'uq i wilkeeb' chi riij i Coré i xkiwech'uj riij i xub'an i Dios. Re' reh ruum i ru mahk xkimik, eh ma' jino'q i rak'uun xwihik. 4Ma' ruk'ul taj chi neensahchik wach i rub'ihnaal i qajaaw chi xilak i rutinamiit xa ruum chi ma' xwihik ta jino'q rak'uun. Re' hoj, hoj rixq'uun i ruk'ul chi nee taq i nayeew k'isinoq qeh ak'al re' ruuk' kak'aal taqe i ruchaaq' i qajaaw, inki taqe. 5Eh re' i Moisés xuq'or reh i QaJaaw Dios i xkipahqaaj i ho'oob' chi ixoq re' re'. 6Re' i QaJaaw Dios je' wili chaq'wik xub'an: 7Re' taqe i ho'oob' chi rixq'uun i Zelofehad rub'ehel chi keh inkiq'or. Re' hat i ruk'ul chi naa aye'em k'isinoq keh re' ruuk' i kak'aal taqe ruchaaq' i kajaaw, aha' naq wilik ak'al naa ruye'ariik reh i kajaaw kekeh nee nayeew. 8Eh cha q'or keh chu'nchel i aj Israel chi awach i winaq xkimik reje chi ma' xwihik ta jino'q rak'uun xarixq'uun i xwihik re' i rak'aal naq i reh i ruk'ul chi keh i rixq'uun naa ruye'ariik. 9Eh wila' ma' xwihik jino'q rixq'uun i ruk'ul chi reh i ras oon ruchaaq' naa ruye'ariik i rak'aal naq i reh. 10Eh wila' ma' chih i ras, oon ruchaaq' re' i rak'aal naq i reh i ruk'ul chi reh i ras, oon ruchaaq' i rajaaw naa rukahniik. 11Eh wila' ma' chih ras, oon ruchaaq' i rajaaw i ruk'ul chi reh jino'q i ma' tokoom ta ruuk'naa ruye'em i rak'aal naq i reh. Re' k'uhb'aal wili i ruk'ul chi naa kianam chi juneliik i aj Israel je' rukab' i xnuq'or reh i Moisés i hin, inki. 12Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: Re' hat johteen johtoq chinaah i yuuq' Abarim nee nawil reje i ye'aab' xnuyeew keh i aj Israel. 13Eh noq akohlaam chik rilariik chu'nchel neetikimik neenooj areq taqe aamaam awati't, je' rukab' noq xkimik i Aarón aawas, 14ruum akab'cheel taq ma' xanimaj ta taq i nuq'oral chupaam i ye'aab' chiq yuuq' Zin. Noq re' i tinamit xintohq'ik kiwech'um, re' taq i hat ma' xayeew ta taq nuloq'il chikiwach, noq xkipahqaaj kihaa' weh, inki. Re' xuq'or wili re' xk'ularik noq xelik i ha' chupaam i saq rep ab'aj, wilik chupaam i ye'aab' Cades wilik chupaam i ye'aab' chiq yuuq' Zin. 15Re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Dios: 16QaJaaw Dios re' hat ti ye'wik i k'acharik i ruk'ul chi nee nakoj jino'q i winaq chi nujilow reh chi neenkahnik chi k'amal kib'eeh i tinamit wili. 17Reh chi re' winaq re' re' neenk'amwik kib'eeh xa aha' pa' nee kiooj i k'oq, chi je' re' ma' nee ta kikahnik aatinamiit chi je' kikab' i tentzun ma' xta cha'jen keh, inki. 18Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i chaq'weesjik i Moisés xub'an: Re' Josué i rak'uun i Nun wilik ruuk' i Wuxlab'al chapab'aa' chayeew aq'ab' chinaah. 19Chi riij i re' nee nak'am reje chuwach i Eleazar k'amal kib'eeh aj tiij, neenapab'aa' chuwach, je' wo' chikiwach i chu'nchel i tinamit Israel. Eh re' hat nee nayeew i kamanik chinaah. 20Nee nayeew reh awajaawriik i hat reh chi chu'nchel i aj Israel neenkinimaj taqe i nee ruq'or. 21Eh re' Josué naa rojiik pa'lojoq chuwach Eleazar k'amal kib'eeh aj tiij. Eh re' Eleazar nee rukoj i reh i chi' ruk'ux Urim rub'ihnaal noq neerupahqaaj weh chib'ih i naa rub'anam. Eh re' chik i Josué naa ruq'oriik keh i aj Israel chu'nchel i naa kianam, inki. 22Eh re' i Moisés xub'an wo' hoq i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios, xuk'am wo' reje i Josué chuwach i Eleazar k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' chikiwach chu'nchel i aj Israel. 23Eh xuyeew wo' q'ab' wach naah i Josué xupab'aa' chi k'amal b'eeh je' wo' rukab' i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\