NUMEROS 21

1Re' i kireey i aj Canaán i wilik chupaam i tinamit Arad wilik Neguev noq xrib'iraj chi ik'ik inki a'n chupaam i b'eeh Atarim taqe i aj Israel. Re' reey re' re' ruch'ihil taqe i aj Canaán Arad xiooj chi kipeletojiik taqe i aj Israel, eh wilik taqe i xkik'am prexo. 2Eh re' taqe i aj Israel, je' wili i xkiq'or reh i QaJaaw Dios: Wila' re' hat xoj atoob'eej chi neenqachop naah i tinamit re' re', re' hoj inqaq'or aweh chi neenqasach wach kitinamiit, inki taqe. 3Re' i QaJaaw Dios xuyeew wo' keh i aj Israel i xkipahqaaj, xutoob'eej wo' taqe reh chi xkisach wach taqe i aj Canaán, je' wo' kitinamiit. Je' re' noq re' ye'aab' re' re' Horma i rub'ihnaal xkikoj. 4Re' taqe i aj Israel xi elik reje chinaah i yuuq' Hor ar xkik'am reje chi korkiil i kaq palaw, konajt xponik kikotej reh chi ma' xi-ik'ik ta chupaam i ruyuq'ul i Edom. Eh re' taqe i aj Israel chalik ruyojiik kik'ux wach b'eeh. 5Eh ma' holohik taj xiq'orik chi riij i Dios, je' wili i xkiq'or reh i Moisés: ¿Chib'ih reet noq xoj awesaj chaloq Egipto? ¿Mi xoj ak'am cho chupaam i chiq yuuq' wili reh chi ayu' naaqakimiik? Ayu' ma' xta qawa', qahaa', xoj q'uhtik chik reh i k'uxumb'al wili ruum xama' qoh runujisaj ta wo' hoq, inki taqe. 6Eh re' i QaJaaw Dios xutaq'aaj chaloq i ma' k'isa aaq' chi kixilak i aj Israel xi k'uxarik ruum, eh ma' k'isiin i xikimik. 7Eh re' taqe i aj Israel xiooj ruuk' i Moisés je' wili i xkiq'or reh: Re' hoj xoj mahkunik ruum ma' holohik ta xoj q'orik chi riij i Dios, je' wo' chawiij i hat. Chakuy cha pahqaaj ree Dios chi neeresaj chi qaxilak i ma' k'isa aaq', inki taqe. Eh re' i Moisés xupahqaaj wo' reh i QaJaaw Dios chi chukuy kimahk i aj Israel. 8Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: Re' hat cha yejaa' jino'q i aaq' re' ruuk' i q'an ch'ihch', eh nee nayeew chi ju' jino'q i chee'. Eh noq neenti'arik jino'q i xa awach ruum i aaq' nee rutz'ehtaaj johtoq i aaq' wilik ju' chee' reh chi ma' neetankimik, inki. 9Re' i Moisés xuyejaa' wo' hoq jinaj i aaq' re' ruuk' i q'an ch'ihch'. Xuyeew wo' chi ju' i chee'. Eh noq inti'arik jino'q i xa awach rutz'ehtaaj johtoq i aaq' wilik ju' chee', eh ma' inkimik ta wo' hoq. 10Eh re' taqe i aj Israel xiooj chikiwach ruuk' i kib'eeh ar chik xooj kiyejaa' ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Obot. 11Noq xi elik chaloq ar, xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Ije-abarim, chupaam i chiq yuuq' wilik reje parelb'aal q'iij reh i ruyuq'ul i tinamit Moab. 12Eh noq xi elik chaloq ar wach k'ixkaab' Zered chik xponik kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat. 13Eh noq xi elik chaloq ar, xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chi juntar i nim ha' Arnón, i nelik chaloq chupaam i ye'aab' chiq yuuq', eh rupuhkaaj reje riib' chupaam i kiye'aab' i aj amorreo. Eh re' i nim ha' Arnón re' re' inkamanik chi q'atb'al paam i kiye'aab' i aj Moab ruuk' i kiye'aab' i aj amorreo. 14Re' q'aq'inik wili xub'an i Dios tz'ihb'amaj rehtalil panhuuj, re' i ruq'or chi je' wili: Re' QaJaaw Dios xuk'uhtaaj i rajaawriik noq xojrik'saj cho chupaam i kaq palaw, eh noq xoj ik'ik cho chi chii' taqe i rooq i nim ha' Arnón. 15Eh xoj ik'ik wo' chi chii' i raasb'al ha' i rupuhkaaj reje riib' paruyuq'ul i Ar, imponik kopan k'ula't reh i ruyuq'ul i Moab, inki. 16Eh noq xi elik reje ar xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chi chii' i jul ha' Beer. Eh ar re' i QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or reh i Moisés: Chamol kiwach i aj Israel, re' hin naa nuye'em kihaa', inki. 17Chupaam i q'iij re' re' xkian kitz'uuy i aj Israel je' wili i xkiq'or: Hat jul ha' chayeew cho qahaa' re' hoj neenqayeew aloq'il ruuk' qatz'uuy. 18Re' i jul ha' re' re', re' taqe i k'amal b'eeh re' taqe i wilik kajaawriik xik'otwik reh ruuk' i kikarote, inki taqe chi tz'uuy. Eh noq xi elik chupaam i chiq yuuq' re' re' i aj Israel ko ar chik xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Matana. 19Eh noq xi elik reje ar ko Nahaliel chik xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat, noq xi elik reje ar ko Bamot chik xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat. 20Eh noq xi elik reje ar i aj Israel, ar chik xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat wach k'ixkaab' wilik paruyuq'ul i Moab. Eh ki-ik'ik chinaah i yuuq' Pisga, re' ink'utinik reje wii' i ye'aab' chiq yuuq'. 21Re' taqe i aj Israel wilik taqe i taqareel xkitaq'aaj reje ruuk' i Sehón kireey i aj amorreo, je' wili xkiq'or reh: 22Re' hoj xchalik qapahqaaj otob'il aweh re' chi nee ta ti nayeew q'ab' qeh chi nee qoh ik'ik chupaam i aye'aab', re' hoj ma' nee ta qoh ik'ik wilkeeb' wii' atik, taqe tikooj wii' i uuva, eh ma' nee ta wo' quk'ej qeh i ahaa' chupaam taqe ajul haa'. Chi korik b'eeh neenqak'am noq neenqaq'at wach aaye'aab', inki taqe. 23Eh re' i reey Sehón ma' xuyeew ta q'ab' chi xi-ik'ik chupaam i ruye'aab'. Xumol kiwach i rutinamiit xiooj chi kik'ulariik taqe i aj Israel chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. Eh noq xi ponik i aj Israel chupaam i ye'aab' Jahaza xtohq'ik kipletoheem. 24Xa re' la' re' taqe i aj Israel xkiko'leej kiib' chi korik xb'aan reh i reey ruch'ihil taqe i rutinamiit. Eh xkichop naah i ruye'aab' ar xutoqaa' reje Arnón kox ponik chi chii' i nim ha' Joboc, koxponik pank'ula't reh i ruyuq'ul i kitinamiit i aj Amón, re' i kotimaj riij chi tz'aq. 25Je' re' noq re' taqe i aj Israel xkichop naah chu'nchel i kitinamiit i aj amorreo. Eh re' taqe i wilkeeb' chupaam i tinamit Hesbón xi kahnik wo' chi patinik ar. 26Re' Hesbón re' i rutinamiit i Sehón, re' i kireey i aj amorreo. Re' Sehón rub'anam chaloq i q'aq'inik ruuk' i peet kireey i aj Moab ruq'uchum cho reh i ye'aab' re' re' komponik chi chii' i Arnón. 27Ruum aj re' inkiq'or pan kitz'uuy i aj tz'uuy chi je' wili: Kim taq Hesbón cha yejaa' wo' taq chik i tinamit re' re' ruum re' i rutinamiit i reey Sehón. 28Xqop jinaj i q'aaq' Hesbón, re' rutinamiit i reey Sehón xkuxik ruk'atam i ye'aab' Ar rub'ihnaal wilik paruyuq'ul i Moab. Eh xkuxik wo' rusacham wach i wilkeeb' chinaah taqe i yuuq' koxponik chi chii' i nim ha' Arnón. 29Q'e' ti' i xak'ul i hat tinamit Moab, xsacharik awach i hat naq rutinamiit i tiyoox Quemos i rub'ihnaal. Re' atiyoox re' re' xuyeew q'ab' chi re' taqe i b'ahiilb'ees xkimol chi elik, eh chi re' taqe i ehk'eenb'ees xkahnik pan q'ab' i reey Sehón. 30Xsacharik wach i rajaawriik i tinamit Hesbón, je' wo' hoq i Dibón, je' wo' hoq i Nofa, chu'nchel i re' xsahchik kiwach. Re' sachooj xub'an i q'aaq' xponik ko ar Medeba, inki taqe panki tz'uuy. 31Je' re' noq re' taqe i aj Israel xkichop naah i kitinamiit i aj amorreo. 32Eh re' Moisés wilik taqe i winaq xutaq'aaj reje chi rilariik nik' wach noq wilik i tinamit Jezer. Eh re' taqe i aj Israel xkichop naah i tinamit Jezer, je' wo' taqe i kok' ye'aab' wilik chi junsuut, xkikaaj wo' reje taqe i aj amorreo wilkeeb' ar. 33Chi riij i re', re' taqe i aj Israel xkichop reje i b'eeh inooj ar Basán. Eh re' Og kireey i aj Basán ruch'ihil taqe i ru soldado xiooj chi kipletohjiik i aj Israel chupaam i ye'aab' Edrei. 34Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: Re' hat mat yo'jik ruum i reey, re' hin naa nuq'asam panaq'ab' i reh je' wo' chu'nchel i rutinamiit, je' wo' hoq i rak'aal. Naa a'nam ruuk' je' rukab' i xa a'n ruuk' i Sehón kireey i aj amorreo re' taqe i patim chupaam i tinamit Hesbón, inki. 35Je' aj re' noq re' taqe i aj Israel xkikansaj i Og, je' wo' taqe i rak'uun, xk'uxik wo' kikansam i ru soldado chi k'achalkeeb'. Eh re' chik i keh xichopwik naah i ruye'aab'.


Copyright
Learn More

will be added

X\