NUMEROS 13

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh i Moisés: 2Re' hat cha taq'aaj taqe kab'laj-oq i winaq wilik kajaawriik, re' taqe k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi aj Israel, chi rilariik nik' wach noq wilik i ye'aab' Canaán, re' i naa nuye'em keh i aj Israel. 3Eh nik' wach i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios i Moisés je' wo' re' xub'an, xutaq'aaj wo' taqe chee ilool noq wilik chupaam i ye'aab' chiq yuuq' Parán. Eh re' wo' taqe i wilik kajaawriik chi k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi aj Israel, xutaq'aaj. 4Je' wili i kib'ihnaal. Chi kixilak junch'uq chi riih rumaam Rubén re' i Samúa rak'uun i Zacur. 5Chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam Simeón, re' i Safat rak'uun i Horí. 6Chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam i Judá re' i Caleb rak'uun i Jefone. 7Chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam Isacar re' Igal i rak'uun i José. 8Chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam Efraín re' Oseas rak'uun i Nun. 9Chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam Benjamín re' i Palti rak'uun i Rafú. 10Chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam i Zabulón re' Gadiel rak'uun i Sodi. 11Chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam i Manasés re' ruuk' riih rumaam i José, re' i Gadi rak'uun i Susi. 12Chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam Dan re' Amiel rak'uun i Gemali. 13Chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam i Aser re' Setur rak'uun i Micael. 14Chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam Neftalí re' Nahbi rak'uun i Vapsi. 15Chi kixilak i junch'uq chi riih rumaam i Gad, re' Geuel rak'uun i Maqui. 16Re' taqe re' kib'ihnaal i winaq xutaq'aaj taqe chaloq i Moisés chi rilariik nik' wach noq wilik i ye'aab' Canaán. Eh re' i Moisés xujal wach i b'ih i Oseas rak'uun i Nun, Josué chik i b'ih xukoj. 17Eh noq xutaq'aaj taqe chaloq i winaq re' re' i Moisés chi rilariik nik' wach noq wilik i ye'aab' Canaán, je' wili i xuq'or keh: Hiy taq chupaam i ye'aab' Neguev, johteen taq chupaam i raxchee'. 18Eh xti nee taq inawilow cho chi korik nik' wach noq wilik i tinamit re' re'. Eh nee taq inawilow i wilkeeb' ar mi kow kiib', oon ma' kow ta kiib', mi k'ih taqe, oon ma' k'ih ta taqe. 19Eh nee taq i naa wilow cho chi korik i ye'aab' mi wilik i tinamit chupaam, oon ma' xtaj, mi rax paam ak'al, oon ma' rax ta paam. Eh nee wo' taq i naa wilow taqe i tinamit wilkeeb' chupaam nik' wach i kipaat, mi re' ruuk' xa itz'ihy naah paat, oon re' ruuk' i tz'aq riij. 20Eh nee taq inawilow mirub'an i tik chuwach i ye'aab', oon ma' rub'an taj, mi wilik chee' chuwach, oon ma' xtaj. Re' taq i hat mat yo'jik taq chak'am taq cho k'isinoq weh i wach i tik i nelik ar, inki. Eh noq xi k'ulik taqe i ilool chupaam i ye'aab' re' re' manlik k'achi' reliik i peet wach i uuva. 21Eh re' taqe i winaq xiooj chi rilariik i ye'aab' ar xkitoq'aa' reje rilariik chupaam i ye'aab' chiq yuuq' wilik ar Zin, xi ponik Rehob, xponik wo' kilow i panookb'al reh i Hamat. 22Ar xijohtik Neguev, korehtaal xi ponik chupaam i tinamit Hebrón. Eh ar patim i winaq Ahimán, je' wo' Sesai, je' wo' Talmai, re' taqe ruuk' riih rumaam Anac. Eh wuquub' chik haab' rukorjiik i tinamit Hebrón noq xkorjik i tinamit Zoán wilik ar Egipto. 23Eh xi ponik chupaam i raasb'al ha' Escol rub'ihnaal ar xkich'uq i jun kuht chi uuva, wilik wo' hoq i wach granado xkisik' reje, ruch'ihil i wach higo, xkitehlaaj reje rij chee' pankib'al. 24Re' i ye'aab' re' re' Escol i rub'ihnaal xkikoj ruum ar xkich'uq reje i junkuht chi wach uuva i aj Israel. 25Eh noq re' taqe winaq re' re' xkikohlaaj reje rilariik i ye'aab' Canaán chuwach i ka'winaq q'iij xi sutinik wo' chik reje. 26Xiponik chupaam i ye'aab' Cades panchiq yuuq' Parán. Eh ar xponik kireq i Moisés ruch'ihil i Aarón, kuch'ihil taqe i aj Israel. Eh xtohq'ik kik'utjaam keh taqe i re', i xk'ulik kilow. Eh xkik'uhtaaj wo' keh i wach i tik i nelik chupaam i ye'aab' re' re'. 27Eh je' wili xkiq'or reh i Moisés: Re' hoj xponik wo' qilow nik' wach noq wilik i ye'aab' xoj ataq'aaj reje wii'. Xti korik wo' hoq chixiik'naah chihojal, re' nelik wii' i suq atoob'. Re' taqe i wili i wach i tik i nelik ar. 28Eh re' taqe i tinamit patim ar kow kiib', re' kipaat re' ruuk' i tz'aq riij. Eh xqilow wo' kiwach i nimaq kooq winaq re' taqe ruuk' i riih rumaam i Anac. 29Eh chupaam i ye'aab' Neguev patim taqe i aj Amalec, Chupaam taqe i rax chee' patim taqe i aj heteo, eh re' taqe i aj jebuseo, je' wo' taqe i aj amorreo, eh chi korkiil reje i palaw, chi chii' i nim ha' Jordán patim taqe i aj cananeo. 30Eh re' i Caleb xuq'or keh i tinamit chi kimay peet i q'orik ruuk' i Moisés je' wili i xuq'or: Re' hin i nuq'or chi nee qohooj chi peleto kuuk', re' chik i hoj nee qoh chopwik naah i ye'aab' re' re', re' hoj neen qa'an rub'aan, inki. 31Eh re' taqe i winaq xi ponik haa' je' wili xkiq'or: Ma' chih taj ma' nee ta ruyeew riib' ruum re' hoj ma' nee ta inqakuy i peleto kuuk' i tinamit re' re'. Ruum re' keh q'e' kow kiib' chi qawach i hoj, inki taqe. 32Eh re' taqe i winaq re' re' xkiq'or keh taqe i aj Israel chi re' ye'aab' xk'ulik kilow ma' holohik taj, je' wili i xkiq'or: Re' ye'aab' xponik qilow yiib' wach noq wilik, i rukansaj taqe i rutinamiit. Eh chu'nchel i winaq patim ar xiik' naah ninqaal kooq. 33Eh xqilow wo' kiwach taqe i q'e' nimaq kooq, re' taqe i riih rumaam Anac. Eh noq wilkooj chi kicheel xama' qoh k'utinik ta wo' hoq xa je' hoj kok' q'eq chili'l noq inqik'raaj qiib', inki taqe.


Copyright
Learn More

will be added

X\