NEHEMIAS 9

1Eh pan kijib' ru ka'winaq rub'eeh i poh re' re' xkimol kiib' i aj Israel xkian kitiij chi ma' kianam ta kiwa' kihaa', xkikoj i q'as wach itz'ihy chikiij ruum i ruti'kiil kik'ux, eh xkitukej pooq wach kinaah. 2Re' taqe i aj Israel xkesaj kiib' chi kixilak i tokoom tinamit, eh xkipab'aa' kiib' je' wili i xkiq'or: Xoj mahkunik i hoj, eh ximahkunik wo' chee qamaam qati't, inki taqe. 3Eh noq pa'alkeeb' pan kiye'aab' ixib' ora x-ilarik wach i ruk'uhb'aal i qaDios chikiwach. Eh chuwach wo' chik ixib' ora xkipahqaaj kuyb'al kimahk, eh xkiloq'ej i qaDios. 4Eh re' taqe i aj Levíta Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Quenani kib'ihnaal xijohtik johtoq chinaah inajt naah i ye'aab' kow xkik'er kichii' chulooq'jiik i qaDios. 5Eh re' taqe i aj Levíta Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Hodías, Sebanías, Petaías kib'ihnaal je' wili xkiq'or reh i tinamit: Wukteen taq johtoq chayeew taq ruloq'il i QaJaaw Dios xti nim rajaawriik. Chayeew taq ruloq'il chi juneliik, chayeew taq runimaal wach i loq'laj rub'ihnaal chi juneliik. 6Eh re' Esdras je' wili xkiq'or parutiij: Hat QaJaaw, xa re' wo' hat i Dios Re' hat xat yej-anik reh i taxaaj, i ch'umiil wilkeeb' chupaam. Re' hat xatyej-anik reh i wach ak'al, i wilkeeb' chupaam. Re' hat xatyej-anik reh i palaw, i wilkeeb' chupaam. Re' hat ti ye'wik kik'achariik taqe i chib'ih jariik, ruum aj re' tikiloq'ej taqe i ch'umiil wilkeeb' pan taxaaj. 7QaJaaw Dios re' wo' hat xat sik' wik cho wach i Abram, re' wo' hat xat eesanik cho reh Ur, re' kitinamiit i aj Caldeo, re' wo' hat xat kojwik rub'ihnaal chi Abraham. 8Re' hat xakoj rehtaal chi korik wach ruk'ux chawach, je' re' noq xayejaa' wach ruuk' i xaq'or reh chi naa aye'em keh i riih rumaam i kiye'aab' i aj cananeo, aj heteo, aj amorreo, ferezeo, aj jebuseo, aj gergeseo. Re' hat xayeew wo' keh ruum re' hat korik wach ak'ux. 9Eh xakoj wo' rehtaal i ti' k'axik xkik'ul i qamaam qati't ar Egipto, xab'iraj wo' hoq noq xkipahqaaj awotob'il noq wilkeeb' chi chii' i kaq palaw. 10Eh xa a'n rehtaliil i sahchb'al k'uxliis ruuk' i kireey i aj Egipto je' wo' kuuk' i kikamanik ruuk', je' wo' kuuk' chu'nchel i aj Egipto. Ruum xawil chi k'ahchi' naq kik'sam chi ti' k'axik i qamaam qati't. Eh xk'uloq ayu' yu'naak chi xooj rib'iral chupaam taqe i tinamit chi na a'n taqe i nimaq wach na'ojb'al. 11Eh xa ch'aq panyejaal i kaq palaw chikiwach i qamaam qati't, reh chi panchiqiij xi-ik'ik panyejaal. Eh xa tz'ap kinaah pan palaw taqe i aj Egipto k'ahchi' rajiminiik keh. Xiooj qohoq ko paruchamiil i palaw, je' rukab' noq inkutarik qohoq jino'q ab'aj. 12Noq xib'ehik cho pan q'iij i qamaam qati't, xak'am cho kib'eeh ruuk' i junrahp chi suutz', noq xib'ehik cho chaq'ab' xak'am cho kib'eeh ruuk' i junrahp chi q'aaq' reh chi xkilow chee kib'eeh xi chalik wii'. 13Eh chinaah i yuuq' Sinaí xaq'o'reej taqe cho pan taxaaj i qamaam qati't, xaq'or cho keh aak'uhb'aal xatijej taqe, xaq'or keh chib'ih i naa kianam. Eh q'e' holohik aak'uhb'aal xaq'or keh. 14Eh xaq'or wo' keh i k'uhb'aal chi riij i hi'limb'al q'iij q'e' looq' chawach, xaq'or keh aak'uhb'aal xatijej taqe, ruuk' chii' awaj kamanoom Moisés. 15Eh noq ma' xta naq chik kiwa' xaqasaj chee kiwa' pan taxaaj. Eh noq ma' xta naq chik kihaa' xawesaj chee kihaa' pansaq rehp ab'aj. Xaq'or keh chi naa kokiik chupaam i ye'aab' aq'orom keh chi naa aye'em keh. 16Xa re' la' re' taqe qamaam qati't xkiq'etwachej aak'uhb'aal, xkikowb'isaj i kánima, ma' xkaaj ta kib'iram aak'uhb'aal. 17Eh ma' xkaaj ta kib'iram, ma' xkiyeew ta rajaawriik i sahchb'al k'uxliis xa a'n cho kuuk' pampeet. Xkikowb'isa la' kánima, xkiq'etwachej kiib' chawach xkaaj wo' naq chik kisik'im, k'amal kib'eeh reh chi naa wo' naq chik kik'amariik reje Egipto. Xa re' la' re' hat jinaj Dios kuyuul xakuy kimahk, ruum q'e' hat atoob', hat chaq'laam q'uun inchalik aajosq'iil, hat aj keteloom wachiis, ruum aj re' ma' xakanaa' ta taqe chi kutkeel. 18Eh xkiyejaa' wo' jinaj i k'isa imas wakax oro, xkikoj chi ki dios, xkiq'or chi re' re' x-esanik cho keh Egipto, re' re' i runimaal mahk xkian. 19Eh re' hat ruum chi ma' k'isiin i ketelinik wachiis awuuk' ma' xakanaa' ta taqe chi kutkeel chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. Xak'am la' wo' cho kib'eeh ruuk' i junrahp chi suutz' pan q'iij. Eh xak'am wo' cho kib'eeh ruuk' i junrahp chi q'aaq' chaq'ab', reh chi xkilow chee kib'eeh xi chalik wii'. 20Eh xayeew cho keh aawuxlaab'al reh chi xak'uhtaaj keh i korik. Ma' jaruuj xakanaa' ruye'ariik keh i maná, ma' xakanaa' ta wo' hoq ruye'ariik kihaa'. 21Ka'winaq haab' taqe xak'uxlaaj chaloq noq xi-ik'ik cho chupaam i ye'aab' chiq yuuq', xayeew keh chu'nchel i ajwaal wach chi keh, ma' nik' ta xi kahnik chi ma' xta kiso', eh ma' xsipjik ta wo' chee kooq chi b'ehik. 22Eh xaq'asaj wo' pan kiq'ab' i nimaq tinamit. Xkichop naah i tinamit Hesbón, re' wilik wii' chi reyil i Sihón. Eh xkichop naah i tinamit Basán, re' wilik wii' chi reyil i Og. 23Eh xak'ihaaxb'isaj wo' kiih kimaam, korehtaal xi ponik chi je' k'ihaal i ch'umiil pan taxaaj xak'am wo' taqe chaloq chupaam i ye'aab' aq'orom cho rib'iral keh i kimaam kati't. 24Re' taqe i aj Israel xayeew q'ab' keh chi xi okik chupaam i ye'aab' Canaán, xkian reh taqe i patim ar ruch'ihil taqe i wilkeeb' chi reyil, xkian reh taqe i aj cananeo. Re' taqe i tinamit wilkeeb' ar xaq'asaj pan kiq'ab' i aj Israel, reh chi re' chik i keh xi kahnik chi taaq'anik chikinaah. 25Eh xkichop wo' naah taqe i tinamit kotimaj kiij chi tz'aq, eh xkichop naah taqe i holohaq ye'aab'. Eh xkichop wo' naah i holohaq paat wilik taqe i jul ha' chi chii' re' taqe i tikooj wii' i uuva, i olivo, i tikooj taqe wii' i chee' suq inkiwachuj. Re' keh xkik'ux keh i re', korehtaal xinujik, xiq'inaab'ik. 26Xa re' la' xkijosaj chaajosq'iil, ruum xat kiq'etwachej, ma' xponik ta panaq'kiwach aak'uhb'aal. Eh xkikansaj taqe i jalal aq'oral, xq'orik keh chi naa wo' chik kisutiniik awuuk' eh ma' k'isiin i yiib' wach na'ojb'al xkian chawach. 27Ruum aj re', re' hat xaq'asaj taqe pan kiq'ab' i nixowanik kiwach re' i xib'anik ti' k'axik keh. Re' noq ti' chik wilkeeb' xkipahqaaj aweh chi naa taqe atoob'eem. Re' hat kopan taxaaj xab'iraj chee kitiij, ruum q'e' hat aj keteloom wachiis, xataq'aaj ko'len keh pan kiq'ab' i nixowanik kiwach. 28Eh noq suq chik wilkeeb' inki a'n wo' chik yiib' wach na'ojb'al chawach. Ruum aj re', re' hat xakanaa' wo' chik taqe pan kiq'ab' i nixowanik kiwach, i xib'anik ti' k'axik keh. Eh inkipahqaaj wo' chik kitoob'jiik aweh. Re' hat ruum chi ma' k'isiin i ketelenik wachiis awuuk', eh k'ih pech xako'leej taqe. 29Re' hat xaq'or keh chi naa kianam i ruq'or taqe aak'uhb'aal, re' keh xkiq'ehtaaj kiib' chawach. Eh ma' xkaaj ta kianam i xaq'or, xkiq'eb' chi riij kik'ux aak'uhb'aal. Xanaah re', re' taqe k'uhb'aal xaq'or keh re' naq i re' naa ruye'wiik kik'achariik. Xa re' la' xkikowb'isaj i kánima. Ma' xkaaj ta kib'iram i xaq'or keh. 30Re' hat najt xa a'n iq'unil kuuk', xa k'uhb'aleej taqe ruuk' i Santolaj aaWuxlaab'al, eh ruuk' kichii' taqe i jalal aq'oral, re' keh xama' xkib'iraj ta wo' hoq, ruum aj re' xaq'asaj taqe pan kiq'ab' i tokoom tinamiit. 31Ruum chi re' hat QaJaaw Dios ma' k'isiin i ketelinik wachiis awuuk', ma' xasach ta kiwach. Eh ma' xakanaa' ta taqe chi kutkeel, ruum re' hat q'e' hat atoob' q'e' nim ak'axb'al. 32QaJaaw Dios nim awajaawriik, xiik' naah nimaal awach, xiik' naah yohb'aaliil awach. Eh i na a'n aha' wilik i ayejaam wach, ruum q'e' nim ak'axb'al. Ma' ta naq neenakana' chi je' re' i ti' k'axik xkik'ul i qareey, i k'amal qab'eeh, taqe i k'amal kib'eeh aj tiij taqe i jalal aq'oral, taqe i qamaam qati't, taqe aatinamiit. Eh xa re' wo' xtohq'ik cho rik'ulariik noq xi wihik chee kireey i aj Siria, eh xk'uloq ayu' yu'naak. 33Ruuk' i ti' k'axik xayeew cho chi qanaah inqilow noq re' hat korik wach ak'ux ruum xa a'n cho quuk' aha' wilik aq'orom chaloq. Eh re' hoj xa re' i yiib' wach na'ojb'al inqa'an. 34Re' taqe i qareey, re' taqe i k'amal qab'eeh, re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, re' taqe i qamaam qati't, ma' xkian taj i ruq'or aak'uhb'aal, ma' xkaaj ta kib'iram i xaq'or keh, ma' xkaaj ta kik'amam naah i xa tijej taqe wii'. 35Eh noq wilkeeb' chik pan kajaawriik, noq ma' k'isiin chik i chib'ih keh aye'em, chupaam i ye'aab' xaq'asaj keh i rub'an wii' i tik, re' i keh xama' xkian ta wo' hoq inawaaj i hat, xama' xkikanaa' ta wo' hoq i kiyiib' wach na'ojb'al. 36Chawil yu'naak, re' hoj xa chi mosojik wilkooj chupaam i holohik laj ye'aab' xayeew cho keh i qamaam qati't. Reh chi neen qa'an rusuqkiil i tik mu'uun i nelik chuwach konaa qak'axkilem. 37Re' taqe i tik ma' k'isiin wo' naq i kiwach i nelik, xa re' la' chu'nchel inooj keh i qareey xakoj taqe chi taaq'anik chi qanaah, ruum xooj mahkunik chawach. Re' keh inki a'n quuk' chib'ih inkaaj i keh, je' wo' re' inki a'n kuuk' i qachikoop, xiik' naah ti'kiil wilkooj, inki parutiij. 38Eh re' taqe i tinamit xkian jinaj wach kik'ux xkik'ulaa' aha' wilik i xkiyejaa' wach i k'amal kib'eeh xkikoj i kib'ihnaal, xkikoj wo' kib'ihnaal taqe i k'amal kib'eeh aj tiij aj Levíta.


Copyright
Learn More

will be added

X\