NEHEMIAS 8

1Eh chu'nchel i aj Israel xkimol kiib' Jerusaleem chupaam i tehlik wilik reje chuwach i ookb'al i ki-ik'ik wii' i b'ehlan ha'. Eh xkiq'or reh i Esdras aj tz'ihb' chi chuk'am chaloq i huuj tz'ihb'amaj wii' i ruk'uhb'aal i Dios ye'ooj reh i Moisés chi keh i aj Israel. 2Eh pank'amb'al rub'eeh i ruwuuq poh re' Esdras i k'amal rub'eeh aj tiij xuk'am chee huuj tz'ihb'amaj wii' i k'uhb'aal, reh chi xrilow wach chikiwach i tinamit chi winaq chi ixoq, eh chikiwach xireqwik chi riij. 3Re' Esdras ar wilik chupaam i tehlik wilik reje chupaam ookb'al ki-ik'ik wii' b'ehlan ha', wahq'eq xutoq'aa' korehtaal xponik kab'lajora i q'iij chi rilariik wach i huuj chikiwach chu'nchel i re', chi winaq chi ixoq, eh chikiwach i xireqwik chi riij, xankiyeew chik i kixikin chi rib'irjiik i k'uhb'aal tz'ihb'amaj panhuuj. 4Eh re' Esdras ink'uhtanik reh i k'uhb'aal pa'lik chinaah i tusuuj tz'ilom korjinaq chi xa re' wo' kamaj. Re' taqe i winaq pa'alkeeb' i koq parusak'aaj i Esdras, je' wili kib'ihnaal: Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías. Eh re' taqe i pa'alkeeb' i koq parutz'eet je' wili i kib'ihnaal: Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulam. 5Re' i Esdras xuteh wach i huuj reh i k'uhb'aal chikiwach i tinamit, eh chu'nchel xi ilwik reh ruum najt naah pa'lik cho wii' i reh. Eh noq xuteh wach i huuj chu'nchel i tinamit xipahik johtoq. 6Re' Esdras xuloq'ej i QaJaaw Dios nim rajaawriik, chu'nchel i tinamit xkijosaj i kiq'ab' pan taxaaj je' wili xkiq'or: Je' ta naq re', je' ta naq re', inki taqe. Eh xkiloch' kiib' korehtaal xkireq wach ak'al ruuk' i yejal kiwach chulooq'jiik i Dios. 7Eh re' taqe aj Levíta i je' wili kib'ihnaal: Jesúa, Bani, Serebías, Jamin, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán, Pelaía, k'ahchi' kich'ob'om rub'ehel i k'uhb'aal keh i tinamit. Eh re' tinamit k'ahchi' kib'iram pan kiye'aab'. 8Re' keh xakow chik inkisilk'aaj noq xkilow wach i huuj ree ruk'uhb'aal i Dios. Eh tixkich'ob' ruhb'ehel reh chi nkireq chi riij chi korik i tinamit. 9Eh noq xkib'iraj chib'ih ruq'or i k'uhb'aal xi okik chi oq'ik. Eh re' Nehemías i wilik chi taaq'anik chupaam i tinamit, re' i Esdras k'amal kib'eeh aj tiij, re' aj tz'ihb' taqe i aj Levíta k'ahchi' kich'ob' wiik rub'ehel i k'uhb'aal je' wili xkiq'or reh i tinamit: Mantib'ik taq ak'ux, matoq'ik taq ruum re' q'iij wili xiik' naah loq'il chuwach i QaJaaw Dios. 10Eh je' wo' chik wili i xkiq'or: Chayeew taq runimaal wach i q'iij wili, q'e' looq' chuwach i QaJaaw Dios. Chak'ux taq aweh i suq laj k'uxumb'al chawuk'ej taq aweh i ki'laj riis uuva. Eh chayeew taq k'uxumb'al reh i ma' xta k'uxumb'al reh. Maatib'isaj taq ak'ux, ruum re' i rusuqkiil k'uxliis i ruyeew i QaJaaw Dios re' i re' inye'wik rukowiil qak'ux, inki taqe. 11Re' taqe aj Levíta kiye'em wo' rukowiil kik'ux i tinamit i keh je' wili inkiq'or: Maatib'isaj taq chik ak'ux, ruum re' q'iij wili xiik' naah loq'il chuwach i QaJaaw Dios, inki taqe. 12Eh chu'nchel i tinamit xkininq'ijeej wach i q'iij re' re' xi okik chi wi'k chi uk'ik. Xkiyeew wo' ruwa' i ma' xta kiwa' kihaa'. Ma' kisiin ta noq xsuuqb'ik kik'ux ruum xkireq chi riij i xk'uhtjik keh. 13Eh chi junwaar xkimol kiib' ruuk' i Esdras re' aj tz'ihb', i aj Levíta, taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' chu'nchel i k'amal kib'eeh i ju'jun chi patineel, reh chi naa kireqem chi riij i ruq'or chupaam i k'uhb'aal. 14Eh xkireq chi tz'ihb'amaj chupaam i k'uhb'aal chi re' i QaJaaw Dios ruq'orom cho reh i Moisés chi re' taqe i aj Israel chupaam i xaq chee' naah kok' paat naakipatiniik noq naa kininq'ijeem i ruwuuq' poh reh i haab'. 15Eh xkitaq'aaj ruq'orariik chupaam taqe i tinamit wilkeeb' Jerusaleem, je' wili i xkiq'or: Yu'naak hiy taq pantaq ch'ahn cha sik' taq xaq olivo i xaq ipak' cha sik' taq chaloq i xa chib'ih chik jariik chi q'ab' chee' i wilik xaq, reh chi neen korjik taqe i kok' xaq chee' naah paat je' rukab' i tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i k'uhb'aal, inki taqe. 16Re' i tinamit xooj wo' kisik' i q'ab' chee', reh chi xkiyejaa' kikok' paat xaq chee' naah, wilik i xkiyejaa' chinaah taqe i paat, wilik xkiyejaa' chupaam taqe i tehlik, wilik chucheel i rupaat i Dios, wilik i xkiyejaa' chuwach i ookb'al i ki-ik'ik wii' i b'ehlan ha', wilik i xkiyejaa' wilik wii' i puerta Efraín, rub'ihnaal. 17Chu'nchel i xi sutinik cho Babilonia xkiyejaa' ki kok' paat xaq chee' naah, chi ri'sil xi wihik noq xkik'saj i ninq'iij. Eh xa re' wo' kikanaam cho rub'aan paruq'ijil chee Josué rak'uun i Nun kore' chik xkian chupaam i q'iij re' re'. Ruum aj re' ma' k'isiin ta xsuuqb'ik kik'ux i tinamit. 18Re' i Esdras rajlaal q'iij i rilow paam i huuj tz'ihb'amaj wii' ruk'uhb'aal i Dios, pampeet q'iij xutoq'aa' korehtaal xkuxik i ninq'iij. Ruum re' i ninq'iij wuquub' q'iij xkian, eh paruwahxaaq q'iij jinaj nimlaj moloj iib' xkian, je' rukab' i kanamaj chikinaah.


Copyright
Learn More

will be added

X\