NEHEMIAS 7

1Noq xqakohlaaj ruyejeb'jiik i koraal tz'aq, qakoj taqe i puerta, xqapab'aa' taqe i cha'jen reh, xqapab'aa' taqe i aj tz'uyineel, je' wo' taqe i aj Levíta. 2Eh xnupab'aa' Hanani i nuchaaq' ruch'ihil i Hananías chi re' keh naakilwiik reh i tinamit Jerusaleem. Re' reh kajaaw soldado korik wach ruk'ux chikiwach taqe i junch'uq, eh i ruyohleej i QaJaaw Dios. 3Eh je' wili xnuq'or keh: Konaa rutz'aab'iik i q'iij noq naa taq atehem taqe i ru puertahiil i Jerusaleem, eh konaa rokiik i q'iij noq naa taq atz'apam, naa taq alutz'um riij chi korik, naa taq apab'aam i naa kicha'jiniik reh i Jerusaleem. Eh re' chaq'ab' xa chi' kipaat naa kianam chee cha'jinik, kinki keh. 4Re' tinamit wili nim chi korik xa re' la' komajaa' k'ih taqe i tinamit wilkeeb' chupaam, ruum komajaa' inkorjik taqe i paat chupaam i tinamit. 5Re' QaJaaw Dios xuyeew panwánima chi xnumol kiwach i aj taaq'oom chinaah i tinamit, je' wo' taqe i k'amal b'eeh, je' wo' taqe i tinamit, reh chi naa kajaljiik i ju'jun ch'uq chi patineel. Eh xnureq i huuj tz'ihb'amaj wii i kib'ihnaal i ju'jun chi patineel xi sutinik cho chi peet. Je' wili noq tz'ihb'amaj rehtaliil: 6Re' taqe wili i aj Israel aasjinaq taqe paruyuq'ul i Judá, re' ruk'amam taqe reje Babilonia i reey Nabucodonosor xi sutinik wo' chik cho Jerusaleem. Eh ar xi kahnik chupaam i kitinamiit chi kiju'junaal paruyuq'ul i Judá. 7Re' taqe i xk'amwik cho kib'eeh je' wili kib'ihnaal: Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Eh je' wili kib'ihnaal i winaq aj Israel xi sutinik wo' chik chaloq. 8Re' taqe riih rumaam i Paros kiib' miil ruuk' jinaj siento ruuk' kab'laj ru kajwinaq taqe. 9Re' Taqe i riih rumaam i Sefatías ixib' siento ruuk' kab'laj ru kajwinaq taqe. 10Re' taqe i riih rumaam i Ara waqiib' siento ruuk' kab'laj roxk'aahl taqe. 11Re' taqe i riih rumaam i Pahat-moab, re' ruuk' taqe i Jesúa, i Joab kiib' miil ruuk' waxiqiib' siento ruuk' waxaqlaj taqe. 12Re' taqe i riih rumaam Elam jinaj miil ruuk' kiib' siento ruuk' kajlaj roxk'ahl taqe. 13Re' taqe i riih rumaam i Zatu waxiqiib' siento ruuk' ho'oob' roxk'ahl taqe. 14Re' taqe i riih rumaam i Zacai wuquub' siento ruuk' oxk'ahl taqe. 15Re' taqe i riih rumaam i Binúi waqiib' siento ruuk' waxiqiib' roxk'ahl taqe. 16Re' taqe i riih rumaam i Bebai waqiib' siento ruuk' waxiqiib' ru ka'winaq taqe. 17Re' taqe i riih rumaam Azgad kiib' miil ruuk' waqiib' siento ruuk' kiib' ru ka'winaq taqe. 18Re' taqe riih rumaam i Adonicam waqiib' siento ruuk' wuquub' ru kajwinaq taqe. 19Re' taqe riih rumaam i Bigvai kiib' miil ruuk' wuquub' siento ruuk' wuquub' ru kajwinaq taqe. 20Re' taqe i riih rumaam i Adín waqiib' siento ruuk' ho'lajuuj roxk'ahl taqe. 21Re' taqe riih rumaam Ater, re' ruuk' taqe aj Ezequías kiib' chik ma' jinaj siento taqe. 22Re' taqe i riih rumaam i Hasum, ixib' siento ruuk' waxiqiib' ru ka'winaq taqe. 23Re' taqe i riih rumaam i Bezai, ixib' siento ruuk' kijib' ru ka'winaq taqe. 24Re' taqe i riih rumaam i Harif jinaj siento ruuk' kab'laj taqe 25Re' taqe riih rumaam i Gabaón ho'oob' chik ma' jinaj siento taqe. 26Re' taqe i winaq wilkeeb' Belén, i wilkeeb' Netofa, jinaj siento ruuk' kajwinaq ruuk' waxiqiib' taqe. 27Re' taqe winaq wilkeeb' Anatot jinaj siento ruuk' waxiqiib' ru ka'winaq taqe. 28Re' taqe winaq wilkeeb' Bet-azmavet kiib' roxk'ahl taqe. 29Re' winaq wilkeeb' Quiriat-jearim i wilkeeb' Cafira, i wilkeeb' Beerot, wuquub' siento ruuk' ixib' roxk'ahl taqe. 30Re' taqe winaq wilkeeb' Ramá, wilkeeb' Geba, waqiib' siento ruuk' jinaj ru ka'winaq taqe. 31Re' taqe winaq wilkeeb' Micmas jinaj siento ruuk' kiib' ru ka'winaq taqe. 32Re' taqe winaq wilkeeb' Bet-el, i wilkeeb' Hai, jinaj siento ruuk' ixib' ru ka'winaq taqe. 33Re' taqe i winaq wilkeeb' chupaam i tinamit jinaj chik Nebo rub'ihnaal, kab'laj roxk'ahl taqe. 34Re' riih rumaam i Elam jinaj chik, jinaj miil ruuk' kiib' siento ruuk' kajlaj roxk'aahl taqe. 35Re' taqe riih rumaam i Harim, ixib' siento ruuk' juninaq taqe. 36Re' taqe winaq wilkeeb' Jericó, ixib' siento ruuk' hoob' roxk'ahl taqe. 37Re' i kiih kimaam i Lod, i Hadid, i Ono, wuquub' siento ruuk' jinaj ru ka'winaq taqe. 38Re' taqe i riih rumaam i Senaa, ixib' miil ruuk' b'elejeeb' siento ruuk' lajeeb' ru ka'winaq taqe. 39Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij riih rumaam taqe Jedaías, ma' tokoom ta taqe cho ruuk' i Jesúa, b'elejeeb' siento ruuk' oxlaj ru kajwinaq taqe. 40Re' taqe i riih rumaam i Imer, jinaj miil ruuk' kab'laj roxk'ahl taqe. 41Re' taqe riih rumaam i Pasur, jinaj miil ruuk' kiib' siento ruuk' wuquub' roxk'ahl taqe. 42Re' taqe riih rumaam i Harim jinaj miil ruuk' wuqlaj taqe. 43Re' taqe i aj Levíta i re' taqe riih rumaam i Jesúa, i riih rumaam i Cadmiel, i riih rumaam i Hodavías, kajlaj ru kajwinaq taqe. 44Re' taqe i aj tz'uuy riih rumaam i Asaf, jinaj siento ruuk' waxiqiib' roxk'ahl taqe. 45Re' taqe i kicha'jinik reh taqe i puerta, re' i taqe i riih rumaam i Salum, re' taqe riih rumaam i Ater, taqe riih rumaam i Talmón, taqe i riih rumaam, Acub taqe i riih rumaam i Hatita, taqe riih rumaam i Sobai, jinaj siento ruuk' waxaqlaj ru ka'winaq taqe. 46Re' taqe i kikamanik chupaam i rupaat i Dios, re' taqe i riih rumaam i Ziha, taqe i riih rumaam i Hasufa, taqe riih rumaam i Tabaot. 47Re' taqe i kiih kimaam i Queros, i Siaha, i Padón. 48Re' kiih kimaam i Lebana, i Hagaba, i Salmai. 49Re' kiih kimaam i Hanán, i Gidel, i Gahar. 50Re' kiih kimaam i Reaía, i Rezín i Necoda. 51Re' kiih kimaam i Gazam, i Uza, i Paseah. 52Re' taqe i kiih kimaam i Besai, i Mehunim, i Nefisesim. 53Re' taqe i kiih kimaam i Bacbuc, i Hacufa, i Harhur. 54Re' taqe kiih kimaam i Bazlut, i Mehida, i Harsa. 55Re' taqe i kiih kimaam i Barcos, i Sisara, i Tema. 56Re' taqe kiih kimaam i Nezía, i Hatifa. 57Re' taqe i kiih kimaam i xi kamanik ruuk' i Salomón. Re' taqe i kiih kimaam i Sotai, i Soferet, i Perida. 58Re' taqe i kiih kimaam i Jaala, i Darcón i Gidel. 59Re' taqe i kiih kimaam i Sefatías, i Hatil, i Poqueret-hazebaim, i Amón. 60Je' re' noq chu'nchel i xi kamanik chupaam i rupaat i Dios, i kiih kimaam i xi kamanik ruuk' i Salomón, ach waxiqiib' ma' kijib' siento taqe. 61Re' taqe wili i xi chalik chupaam taqe i tinamit Tel-mela, Tel-harsa, Querub, Adón, Imer. Xa re' la' re' taqe re' ma' xkiq'or taj mi re' ruuk' taqe i manlik aj Israel, ruum ma' xkiq'or taj awach chee kimaam kati't. 62Re' taqe i kiih kimaam i Delaía, i Tobías, i Necoda waqiib' siento ruuk' kiib' roxk'aahl taqe. 63Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij re' taqe i kiih kimaam i Habaia, i Cos, i Barzilai, re' i xuk'am chi rehk'een jinaj ixoq, re' ruuk' taqe i riih rumaam i Barzilai jinaj chik aj Galaad. Re' ixoq re' re' xukoj i rub'ihnaal chi je' rukab' i kib'ihnaal i keh. 64Re' taqe re' xsik'arik i kib'ihnaal panhuuj tz'ihb'amaj wii' i kib'ihnaal i k'amal kib'eeh aj tiij, eh ma' xkan taj i kib'ihnaal ar ruum aj re' xi ehteesjik cho chi kixilak. 65Eh re' aj taq'oom xuq'or chi ma' naa ta kik'uxum keh i k'uxumb'al kuxisamaj, kore' jino'q i k'amal kib'eeh aj tiij naa rusik'wik chi riij chi rukojom i Urim reh chi' ruk'ux, je' wo' hoq i Tumim. 66Eh re' i tinamit xkimol cho kiib' xi chalik Jerusaleem kiib' roxk'ahl miil ruuk' ixib' siento ruuk' oxk'ahl taqe. 67Chi ma' xi ajaljik ta haa' i kimoso winaq, i kimoso ixoq, wuquub' miil ruuk' ixib' siento ruuk' wuqlaj ru ka'winaq taqe. Eh chi kixilak i re' kiib' siento ruuk' hoob' roxk'ahl taqe i aj tz'uyineel chi winaq chi ixoq. 68Eh wuquub' siento ruuk' waqlaj ru ka'winaq i kikawayu, eh kiib' siento ruuk' hoob' roxk'ahl i ki ixoq kawáyu. 69Eh kijib' siento ruuk' ho'lajuuj ru ka'winaq kicameyo, eh waqiib' miil ruuk' wuquub' siento ruuk' juninaq kib'uruux. 70Eh re' taqe k'amal kib'eeh i ju'jun chi patineel, xkiyeew i kimayiij, reh i kamanik. Eh re' aj taaq'oom xuq'asaj ik'inaq wuqlaj libra chi oro reh i molwik tumiin, lajeeb' roxk'ahl nimaq kulk, eh hoob' siento ruuk' lajeeb' ru ka'winaq i kiso' i k'amal kib'eeh aj tiij. 71Eh re' mayiij xkiyeew reh i molwik tumiin, taqe i k'amal kib'eeh i ju'jun chi patineel ixib' siento ruuk' kab'laj roxk'ahl libra i oro, eh kiib' miil ruuk' waqiib' siento ruuk' kiib' ru kajwinaq libra i plata. 72Eh re' i mayiij xkiyeew i tinamit ixib' siento ruuk' kab'laj roxk'ahl libra i oro, eh kiib' miil ruuk' kijib' siento ruuk' juninaq libra i plata wuquub' rukajwinaq i kiso' i k'amal kib'eeh aj tiij. 73Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i aj Levíta, taqe i kicha'jinik reh taqe i ru puertahiil i rupaat i Dios, taqe i aj tz'uyineel, taqe kikamanik chupaam i rupaat i Dios, eh chu'nchel i aj Israel, xi kahnik chi patinik pan kitinamiit.


Copyright
Learn More

will be added

X\