NEHEMIAS 3

1Re' Eliasib kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, ruch'ihil i k'amal kib'eeh aj tiij junch'uq xkiyejaa' i puerta kiokik wii' i tentzun, eh wilik wo' chik taqe i puerta xkikoj. Eh xkiyejaa' wo' tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit, ar xkitoq'aa' reje i wilik wii' inajt naah tz'aq Hamea, eh xponik i wilik wii' inajt naah tz'aq Hananeel. 2Eh re' koraal tz'aq wilik chucheel reje re', re' taqe i winaq aj Jericó xiyej-anik reh. Eh re' chucheel reje re' Zacur xyej-anik reh i rak'uun i Simri. 3Re' i nimlaj puerta ink'ayjik wii' kar, re' taqe i riih rumaam i Senaa xiyej-anik reh. Eh xkikoj i chee' pan tz'aq, xkikoj taqe i ru puertahiil, xkikoj taqe i nimaq ch'ihch' chi tz'apb'al riij. 4Eh re' koraal tz'aq wilik reje chucheel, re' Meremot riih i Cos xyej-anik reh. Eh re' chucheel reje, re' Mesulam rak'uun i Berequías, riih i Mesezabeel xyej-anik reh. Eh re' chucheel reje i re', re' Sadoc rak'uun i Baana xyej-anik reh. 5Re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' taqe i aj Tecoa xiyej-anik reh. Xa re' la' re' taqe i nimaq kiwach chi kixilak ma' xkaaj ta okik haa' chub'aan i rukamaj i QaJaaw. 6Eh re' najtir puerta re' Joiada, rak'uun i Paseah, ruch'ihil i Mesulam, rak'uun i Besodías xiyej-anik reh. Xkikoj i chee' pan tz'aq, eh kiyejaa' taqe i ru puertahiil xkikoj taqe nimaq ch'ihch' tz'apb'al riij. 7Re' koraal tz'aq wilik chucheel reje re', re' i Melatías xyej-anik reh ruch'ihil i winaq aj Gabaón, ruch'ihil i Jodón aj Mizpa. Re' taqe tinamit re' re' wilkeeb' chi ri'sil i kajaawriik i wilkeeb' chi taaq'anik chi juntar i nim ha' Éufrates. 8Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' i Uziel rak'uun i Harahia aj ch'eyel plata xyej-anik reh, re' Hananías, rak'uun inyej-anik ink'ohnik laj iq'oom xtoob'inik reh, eh re' taqe i kiib' chi winaq re' re' xikuxisanik reh i koraal tz'aq chi riij i Jerusaleem korehtaal xponik kireq i nim wach tz'aq. 9Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' Refaías rak'uun i Hur xyej-anik reh. Re' winaq re' re' wilik chi taaq'anik chinaah i yejaal i tinamit Jerusaleem. 10Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' Jedaías rak'uun i Harumaf, xyej-anik reh chuwach i rupaat wilik reje. Eh chucheel reje i re', re' Hatús rak'uun i Hasabnías xyej-anik reh. 11Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' Malquías rak'uun i Harim xyej-anik reh, ruch'ihil i Hasub rak'uun i Pahat-moab. Eh xkiyejaa' wo' hoq inajt kinaah tz'aq wilik wii' i horna. 12Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' Salum rak'uun i Halohes xyej-anik reh. Re' winaq re' re' wilik chi taaq'anik chinaah i yejaal i tinamit Jerusaleem, eh xitowik wo' haa' taqe i rixq'uun. 13Eh re' puerta inilwik reje wach k'ixkaab', re' Hanún xyej-anik reh, ruch'ihil taqe i wilkeeb' chupaam i ye'aab' Zanoa xkiyejaa' wo' chik chi korik. Eh xkikoj wo' chik taqe i ru puertahiil xkikoj taqe i nimaq ch'ihch' tz'apb'al riij. Eh xkiyejaa' wo' hoq hoob' siento b'ara i koraal tz'aq, xponik chi chii' i puerta i nelik wii' i sohk'. 14Re' Malquías rak'uun i Recab wilik chi taaq'anik chinaah i ye'aab' Bet-haquerem xyej-anik reh i puerta i nelik wii' i sohk', xukoj taqe i puerta, xukoj taqe i nimaq ch'ihch' tz'apb'al riij. 15Re' Salum rak'uun i Colhoze wilik chi taaq'anik chinaah i ye'aab' Mizpa xyej-anik reh i puerta, xukoj naah xukoj taqe i chee' pan tz'aq xukoj taqe i ru puertahiil, xukoj taqe i nimaq ch'ihch' tz'apb'al riij. Eh xuyejaa' wo' i tz'aq reh i jul ha' Siloe, wilik ma' najt ta ruuk' i rutik wii' ruhtz'uub' i reey. Eh xkiyejaa' wo' koraal tz'aq xponik i wilik wii' i ixkaleria tz'aq reh i rutinamiit i reey David. 16Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' Nehemías rak'uun Azbuc xyej-anik reh. Re' winaq re' re' wilik chi taaq'anik chinaah i yejaal i tinamit Bet-sur. Eh xuyejaa' wo' koraal tz'aq xponik aha' muhqinaq wii' i reey David, xponik i wilik wii' i tz'aq molb'al ha', eh xponik wilik wii' i kipaat i soldado. 17Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' taqe i aj Levíta, ruch'ihil Rehum rak'uun i Bani ixyej-anik reh, re' i wilik reje chucheel i re', re' Hasabías xyej-anik reh, xub'an parub'ihnaal i rutinamiit, re' wilik chi taaq'anik chinaah i yejaal i tinamit Keila. 18Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' taqe kuch'ihil xiyej-anik reh. Re' Bavai rak'uun i Henadad wilik chi taaq'anik chinaah i yejaal i tinamit Keila. 19Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' i Ezer rak'uun i Jesúa xyej-anik reh, re' wilik chi taaq'anik chinaah i tinamit Mizpa. Eh xuyejaa' i koraal tz'aq imponik ko parutz'ukaal i paat inkimol wii' i kamamb'al reh q'aq'inik. 20Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' i Baruc rak'uun Zabai kow xkamanik. Wilik wo' chik i koraal tz'aq xuyejaa', ar xutoq'aa' reje pan tz'uk xponik chi chii' i rupuerta i Eliasib re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. 21Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' i Meremot rak'uun i Urías riih i Cos xyej-anik reh. Ar xutoq'aa' reje chi chii' i ru puertahiil i rupaat i Eliasib koxponik inkuxik wii' rupaat. 22Re' koraal tz'aq i chucheel reje re', re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij patim taqe wach k'ixkaab' Jordán xiyej-anik reh. 23Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' Benjamín, i Hasub xiyej-anik reh, re' wilik reje chuwach i kipaat. Re' koraal tz'aq wilik chucheel reje i re', re' Azarías rak'uun i Maasías, riih Ananías xyej-anik reh, ma' najt ta ruuk' rupaat Azarías. 24Re' koraal tz'aq wilik chucheel reje i re', re' Binúi rak'uun i Henadad, xyej-anik reh. Ar xutoq'aa' reje ruuk' i rupaat i Hazarias xponik pan tz'uk. 25Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' Palal rak'uun i Uzai, xyej-anik reh, re' i koraal tz'aq wilik pan tz'uk, ma' najt ta ruuk' inajt naah tz'aq chuwach i rupaat i reey wilik reje pantehlik, i wilik wii' i kitz'ahpik wii' aj tz'ilom. Re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' Pedaías rak'uun i Faros xyej-anik reh. 26Eh re' taqe i kikamanik chupaam i rupaat i Dios, taqe i patim chinaah i yuuq' Ofel xiyej-anik reh i koraal tz'aq xponik chuwach i puerta ki-ik'ik wii' i b'ehlan haa'. Ar xponik chi korkiil reje ireelb'aalq'iij ma' najt ta ruuk' inajt naah tz'aq. 27Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' wo' chik taqe i aj Tecoa xiyej-anik reh. Ar xkitoq'aa' reje, chuwach inajt naah tz'aq, eh xponik i wilik wii' i koraal tz'aq Ofel. 28Eh re' re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij xiyej-anik reh i koraal tz'aq, ar xkitoq'aa' reje ruuk' i puerta i kiokik wii' i kawáyu, eh chi kiju'junaal xkiyejaa' i tz'aq chi korkiil i kipaat. 29Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' Sadoc rak'uun i Imer xyej-anik reh i tz'aq wilik chuwach i rupaat. Eh chucheel reje i re', re' Semanías rak'uun i Secanías xyej-anik reh, re' incha'jinik reh i puerta wilik reje pareelb'aal q'iij. 30Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' Hananías, rak'uun i Selemías xyej-anik reh, ruch'ihil i Hanún, re' ruwaaq i rak'uun i Salaf. Re' koraal tz'aq xkiyejaa' i keh re' i Mesulam rak'uun i Berequías. Re' koraal tz'aq xuyejaa', ar wilik chuwach reje i rupaat. 31Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' i Malquías rak'uun i aj ch'eyel plata xyej-anik reh, xponik ruuk' i kipaat i kikamanik i parupaat i Dios xponik i wilkeeb' wii' i aj k'aay xponik ruuk' puerta imb'aan wii' q'ataj q'orik. Eh xponik ruuk' inajt naah tz'aq pan tz'uk imb'aan wii' cha'jinik. 32Eh re' koraal tz'aq chucheel reje i re', re' taqe i aj ch'eyel, plata i aj yakool xiyej-aanik reh. Ar xkitoq'aa' reje ruyejeb'jiik pan tz'uk i wilik wii' inajt naah tz'aq imb'aan wii' i cha'jinik, eh xponik i wilik wii' i puerta ki-ik'ik wii' tentzun.


Copyright
Learn More

will be added

X\