NEHEMIAS 12

1Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i aj Levíta xi sutinik cho Jerusaleem chi riij i Zorobabel, rak'uun i Salatiel, kuch'ihil i Jesúa je' wili kib'ihnaal: Seraías, Jeremías, Esdras. 2Amarías, Maluc, Hatús, 3Secanías, Rehum, Meremot, 4Iddo, Gineto, Abías, 5Mijamín, Maadías, Bilga, 6Semaías, Joiarib, Jedaías, 7Salú, Amoc, Hilcías, Jedaías. Re' taqe i wili xi wihik cho chi k'amal kib'eeh i aj tiij noq xwihik cho chi rajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij i Jesúa. 8Re' taqe i aj Levíta je' wili kib'ihnaal: Jesúa, Binúi, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías. Re' keh kik'amwik rub'eeh i tz'uuy noq imb'aan rulooq'jiik i Dios. 9Eh re' Bacbucías, Uni, re' taqe re' kuch aj tz'uyineel wilik kuuk' chi kitoob'jiik chub'aan i kikamaj. 10Re' i Jesúa rajaaw Joiacim. Re' Joiacim rajaaw Eliasib. Re' Eliasib rajaaw Joiada. 11Re' Joiada rajaaw Jonatán. Re' Jonatán rajaaw Joisda. 12Eh noq xwihik chi k'amal kib'eeh aj tiij i Joiacim, re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij kik'amwik kib'eeh i ju'jun chi paat: Re' Meraias ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Seraías, re' Hananías, ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Jeremías. 13Re' Mesulam ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Esdras. Re' Johanán ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Amarías. 14Re' Jonatán ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Melicú. Re' José ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Sebanías. 15Re' Adna ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Harim. Re' Helcai ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Meraiot. 16Re' Zacarías ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Ido. Re' Mesulam ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Ginetón. 17Re' Zicri ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Abías. Re' Piltai ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Minianim, i riih rumaam i Moadías. 18Re' Samúa ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Bilga. Re' Jonatán ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Semaías. 19Re' Matenai k'amwik kib'eeh i riih rumaam i Joiarib. Re' Uzi ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Jedaías. 20Re' Salai ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Calai. Re' Eber ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Amoc. 21Re' Hasabías, ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Hilcías, re' Natanael ink'amwik kib'eeh i riih rumaam i Jedaías. 22Eh noq xi wihik Eliasib, i Joiada, i Johanán, i Jadúa, xureq i q'iij noq xokik chi reyil i Dario i aj Persia, xtz'ihb'jik i kib'ihnaal i aj Levíta, kib'ihnaal i k'amal kib'eeh aj tiij reh chi xi kahnik chi k'amal kib'eeh i ju'jun chi patineel. 23Re' taqe i Levíta kik'amwik kib'eeh i ju'jun chi patineel tz'ihb'amaj i kib'ihnaal chupaam i huuj tz'ihb'amaj wii' rehtaliil chib'ih i k'uluuj chaloq korehtaal xureq i q'iij noq xokik chi k'amal kib'eeh aj tiij i Johanán, riih Eliasib. 24Eh re' i k'amal kib'eeh i aj Levíta je' wili kib'ihnaal: Hasabías, Serebías, Jesúa, rak'uun Cadmiel. Eh re' taqe i kuch kamanoom peet b'eeh reje chikiwach chi loq'inik chi t'iosinik. Eh junokiik taqe chi tz'uuy noq i rureq i ru orahiil i kokiik chi kamanik, je' rukab' i ruq'orom kahnoq i reey David raj kamanoom i Dios. 25Eh re' taqe i xicha'jinik reh taqe puerta je' wili kib'ihnaal: Matanías, Bacbuquiías, Obadías, Mesulam, Talmón, Acub. 26Re' taqe i wili xi wihik chi kamanik noq xwihik chi kajaaw k'amal kib'eeh aj tiij i Joiacim, rak'uun i Jesúa, riih i Josadac. Re' noq xwihik chi taaq'anik chinaah i tinamit i Nehemías. Re' noq xwihik i Esdras chi k'amal kib'eeh aj tiij. 27Noq xkiq'asaj pan q'ab' i Dios i tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit Jerusaleem, xkitaq'aaj ruk'amariik chu'nchel i aj Levíta wilkeeb' chupaam i ju'jun chi tinamit. Reh chi xi chalik Jerusaleem chi runinq'ijiik i ruq'ahteesjiik pan q'ab' i Dios i koraal tz'aq, ruuk' tz'uuy, ruuk' ruq'ojiik i pulato q'ooj, i arpa, taqe kok' k'ahaam wach q'ooj. 28Eh xkimol wo' kiib' Jerusaleem chu'nchel i aj Levíta, re' taqe i aj tz'uyineel, re' taqe i wilkeeb' chi junsuut, je' wo' hoq i xi chalik pankok' ye'aab' wilkeeb' paruyuq'ul i Netofa. 29Eh wilik i xi chalik paruyuq'ul i Gilgal, je' wo' chupaam taqe i kok' ye'aab' wilkeeb' ar Geba, eh Azmavet, ruum re' taqe i aj tz'uyineel ar kiyejaam kiye'aab' chi junsuut i Jerusaleem. 30Eh re' taqe k'amal kib'eeh aj tiij, taqe aj Levíta xkian je' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal xkisantoheej kiib'. Xkisantoheej i tinamit, je' wo' hoq koraal tz'aq, je' wo' taqe i puerta. 31Eh nuq'or keh i wilkeeb' chi taaq'anik Judá chi xijohtik chinaah i koraal tz'aq, eh xnuyejaa' i kiib' nimaq ch'uq i aj tz'uyineel. Re' peet ch'uq xib'ehik reje naah tz'aq pansak'aaj xiooj chi korkiil i puerta ki-ik'ik wii' i q'eb'el sohk'. 32Eh chi riij i junch'uq chi aj tz'uyineel xam reje i Osaías, ruch'ihil taqe i yejaal keh i wilkeeb' chi taaq'anik Judá. 33Re' haa' Azarías, i Esdras, i Mesulam. 34Re' haa' i Judá, i Benjamín. Semaías, i Jeremías. 35Eh wilik wo' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij kuch'ihil reje k'ahchi' kixulem reje i kituun, je' wili kib'ihnaal: Re' Zacarías, i rak'uun i Jonatán. Re' reh rak'uun i Semaías. Re' reh rak'uun i Matanías. Re' reh rak'uun i Micaias. Re' reh rak'uun i Zacur. Re' reh rak'uun i Asaf. 36Re' taqe i chaaq'b'ees ojik inki a'n je' wili kib'ihnaal: Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá, Hanani. Re' taqe re' kik'amam reje i kiq'oojb'aal re' ruuk' i ruq'oojb'aal chee reey David. Re' i Esdras i aj tz'ihb' peet b'eeh reje chikiwach. 37Eh chi chii' i puerta wilik wii' i k'achlik haa' xiooj reje chikiwach xijohtik wach i ixkaleria chinaah i tz'aq, korehtaal xi ponik i wilik wii' i ruye'aab' i reey David chinaah i paat xub'an wii' i taaq'anik xi ponik chi chii' i puerta wilik reje parelb'aal q'iij, re' ki-ik'ik wii' i aj b'ehlan ha'. 38Eh re' i ruka' ch'uq i aj tz'uyineel xiooj reje pantz'eet xib'ehik reje naah tz'aq. Re' hin, hin xam reje chikiij wuch'ihil taqe i yejaal i tinamit, ar xoj elik reje ruuk' inajt naah tz'aq wilik wii' horna xoj ponik chinaah i nim wach tz'aq. 39Eh xoj ik'ik chinaah i puerta Efraín, je' wo' chinaah i najtir puerta, chinaah i puerta inkik'ayej wii' i kar. Eh xoj ik'ik i wilik wii' inajt naah tz'aq Hananeel, eh i wilik wii' inajt naah tz'aq Hamea, je' wo' chinaah i puerta ki-ik'ik wii' i tentzun, xoj ponik ma' najt ta ruuk' i tz'ilom. 40Eh re' taqe i ka'ch'uq chi aj tz'uyineel xi ponik chupaam i rupaat i Dios. Eh ximponik wo' hin wuch'ihil taqe i yejaal keh i kitaaq'anik chinaah i tinamit. 41Eh re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij k'ahchi' kixulem i kituun je' wili kib'ihnaal: Eliacim, Maaseías, Miniamín, Micaias, Elioenai, Zacarías, Hananías. 42Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam, Ezer. Re' taqe aj tz'uyineel re' i Izrahías xk'amwik kib'eeh noq xitz'uyinik. 43Eh chupaam i q'iij re' re' ma' k'isa chikop i xq'ahteesjik chi mayiij. Ma' k'isiin ta noq xsuuqb'ik qak'ux chiquncheel ruum re' QaJaaw Dios ma' k'isiin taj i rusuqkiil qak'ux xuyeew. Re' taqe ixoq taqe ha'lak'un ma' k'isiin wo' xsuuqb'ik kik'ux i keh. Re' suq kiil k'uxliis xwihik Jerusaleem x-ib'irjik cho rib'iral chi najt yuuq'. 44Eh chupaam q'iij re' re' wilik taqe winaq xipa'ab'jik chi rilariik i paat i molarik wii' taqe i mayiij ink'amarik cho parupaat i Dios, je' chi tumiin, je' chi peet kiwach i tik, je' wo' hoq i ju'jun inkesaj ruuk' i lajtaq. Re' keh kik'ulwik reh chu'nchel i mayiij inkik'am cho chupaam i ju'jun chi tinamit, je' wo' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal. Eh inkiq'asaj keh i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' keh i aj Levíta, ruum re' taqe i aj Judá suq kik'ux chikiij. 45Re' keh xkian i rukamaj i Dios, eh xkian i kikamaj taqe i aj tz'uyineel i kicha'jinik reh taqe i puerta. Xkian nik' wach i ruq'orom kahnoq i reey David, je' wo' hoq i ruq'orom kahnoq i Salomón i rak'uun. 46Eh najtir chaloq noq xwihik chi reyil i David, noq xwihik cho chi k'amal b'eeh i aj tz'uyineel i Asaf noq inki a'n i loq'inik i t'iosinik reh i Dios, eh xk'uloq ayu' yu'naak. 47Eh noq wilik parajaawriik i Zorobabel, ruch'ihil i Nehemías, chu'nchel i aj Israel iqal iqal inkiq'asaj i k'uxumb'al keh i aj tz'uyineel, je' wo' keh i kicha'jinik reh taqe i puerta, je' wo' keh i aj Levíta. Eh re' taqe aj Levíta xkiyeew wo' kok' taq i chib'ih keh taqe i riih rumaam i Aarón.


Copyright
Learn More

will be added

X\