NEHEMIAS 11

1Re' taqe i k'amal kib'eeh i tinamit, xi okik chi patinik Jerusaleem re' i santo laj tinamit. Eh re' ruqox kox kisik' chik chi riij i xelik cho chi kixilak i lajtaq chi patineel reh chi xi chalik chi patinik ar. Eh re' chik taqe i b'elejeeb' chi patineel xi kahnik chupaam i ju'jun ch'uq' chi tinamit. 2Eh re' taqe tinamit xkit'iosej keh i ju'jun chi patineel xa pankik'ux xchalik chi xi kahnik chi patinik Jerusaleem. 3Re' taqe i k'amal b'eeh xi patinik Jerusaleem. Eh re' taqe i xi okik chi patinik chupaam i ju'jun chi tinamit wilkeeb' ar Judá pan kiye'aab' wo' xi okik chi patinik. Re' taqe i aj Israel, taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe aj Levíta, taqe i kikamanik parupaat i Dios, re' taqe i kiih kimaam rumoso i reey Salomón. 4Re' taqe i xi kahnik chi patinik Jerusaleem re' ruuk' taqe i riih rumaam i Judá, re' ruuk' riih rumaam Benjamín. Re' taqe i riih rumaam i Judá je' wili kib'ihnaal Ataías, rak'uun i Uzías. Re' reh rak'uun i Amarías, re' reh rak'uun i Safatias. Re' reh rak'uun i Mahalaleel. Re' reh i riih rumaam Fares. 5Re' i Maasías rak'uun i Baruc. Re' Baruc, rak'uun Colhoze. Re' reh rak'uun i Hazaías. Re' reh rak'uun i Adaías. Re' reh rak'uun i Joiarib. Re' Joiarib rak'uun i Zacarías, re' i rak'uun Siloni. 6Chu'nchel i riih rumaam i Fares xi kahnik chi patinik Jerusaleem kijib' siento ruuk' waxaqlaj ru kajwinaq taqe, eh kow kiib' chi q'aq'inik. 7Re' taqe i riih rumaam Benjamín je' wili kib'ihnaal: Re' i Mesulam. Re' reh rak'uun i Joed. Re' reh rak'uun i Pedaías. Re' reh rak'uun i Colaias. Re' reh rak'uun i Maasías. Re' reh rak'uun Itiel. Re' reh rak'uun i Jesaías. 8Re' i Gabai, re' i Salai chu'nchel i re' b'elejeeb' siento ruuk' waxiqiib' ru ka'winaq chi kiib'. 9Re' Joel rak'uun i Zicri k'amal kib'eeh i tinamit, re' rukab' k'amal kib'eeh re' i Judá rak'uun i Senúa. 10Eh chi kixilak taqe i k'amal kib'eeh aj tiij wilik Jedaías, rak'uun i Joiarib, eh re' Jaquín. 11Eh re' Saraias rak'uun i Hilcías. Re' reh rak'uun i Mesulam. Re' reh rak'uun i Sadoc. Re' reh rak'uun i Meraiot. Re' reh rak'uun i Ahitob, re' ixtinim wach k'amal b'eeh parupaat i Dios. 12Eh re' taqe i ma' tokoom ta kuuk' xib'anik i kamanik parupaat i Dios waxiqiib' siento ruuk' ki-iib' ru ka'winaq taqe. Re' Adaías, re' reh rak'uun i Jeroham. Re' reh rak'uun i Pelalias, re' reh rak'uun i Amsi. Re' reh rak'uun i Zacarías. Re' reh rak'uun i Pasur. Re' reh rak'uun i Malquías. 13Eh re' taqe i ma' tokoom ta kuuk' i k'amal kib'eeh i kiib' siento ruuk' kiib' roxk'ahl taqe, je' wili i kib'ihnaal: Amasai, rak'uun Azareel. Re' reh rak'uun i Azai. Re' reh rak'uun i Mesilemot. Re' reh rak'uun i Imer. 14Eh re' taqe i ma' tokoom ta kuuk' re' taqe i winaq q'e' kow kiib' chi q'aq'inik, jinaj siento ruuk' waxiqiib' ru ka'winaq taqe. Re' i k'amal kib'eeh re' i Zabdiel rak'uun i Gedolim. 15Eh chi kixilak i aj Levíta wilkeeb' i je' wili kib'ihnaal: Re' Semaías, rak'uun i Hasub. Re' reh rak'uun i Azricam. Re' reh rak'uun i Hasabías. Re' reh rak'uun i Buni. 16Eh wilkeeb' wo' hoq i Sabetai, Jozabad re' taqe re' i k'amal kib'eeh i aj Levíta, kib'anik i kamanik chi riij i rupaat i Dios. 17Re' Matanías rak'uun i Micaía. Re' reh rak'uun i Zabdi. Re' reh rak'uun i Asaf. Re' i Asaf ink'amwik kib'eeh i kib'anik i tz'uuy t'iosb'al reh i Dios paru orahiil noq imb'aan i tiij. Eh wilik wo' hoq i Bacbuquías, re' intowik reh i Matanías wilik wo' hoq i Abda, rak'uun i Samúa. Re' reh rak'uun i Galal. Re' reh rak'uun i Jedutún. 18Eh chu'nchel i aj Levíta xi kahnik chi patinik chupaam i santo laj tinamit kiib' siento ruuk' kajwinaq ruuk' kijib' taqe. 19Re' taqe i kicha'jinik reh taqe i puerta je' wili kib'ihnaal: Acub, i Talmón, kuch'ihil taqe i ma' tokoom ta kuuk', jinaj siento ruuk' kab'laj ru kajwinaq taqe. 20Eh re' taqe i ruqox aj Israel, taqe k'amal kib'eeh aj tiij, taqe aj Levíta, ar xiooj chi patinik chupaam taqe i tinamit wilkeeb' ar i Judá. Eh pan kiye'aab' xiooj wih-oq. 21Re' taqe i kikamanik parupaat i Dios, ar xi kahnik chi patinik chupaam i ye'aab' Ofel. Eh re' i Zihá, re' Gispa xwihik chi k'amal kib'eeh. 22Eh re' i Uzi rak'uun i Bani xwihik chi k'amal kib'eeh i aj Levíta xi kahnik Jerusaleem. Re' Bani rak'uun i Hasabías. Re' reh rak'uun i Matanías. Re' reh rak'uun i Micaias, riih rumaam i Asaf. Re' taqe keh kitz'uyinik noq imb'aan i loq'inik parupaat i Dios. 23Eh re' reey ruq'orom chi naa ruye'ariik keh i aj tz'uyineel re' re' chib'ih naakik'sam wii' i ju'jun chi q'iij. 24Re' noq inkaaj kiyejaam i xa chib'ih jariik i aj Israel ruuk' i reey, re' i Petaías inq'orik chikiij. Re' Petaías re' re' rak'uun i Mesezabeel riih rumaam i Zera rak'uun Judá. 25Re' taqe i wili i tinamit xi kahnik wii' chi patinik taqe i riih rumaam i Judá: Re' Quiriat-arba, Dibón, Jecabseel. Wilik taqe i xi kahnik chupaam i kok' ye'aab', wilkeeb' chi junsuut taqe tinamit re' re'. 26Eh wilik wo' i xiooj chi patinik chupaam taqe tinamit je' wili kib'ihnaal: Jesúa, Molada, Bet-pelet, 27Hazar-sual, Beerseba, 28Siclag, Mecona, 29En-rimón, Zora, Jarmut. 30Eh wilik wo' taqe i xi kahnik chi patinik chupaam taqe i tinamit Zanoa, Adulam, Laquis, Azeca, je' wo' chupaam taqe i kok' ye'aab' wilik chi kijunsuut reje i Beerseba xi ponik kowach k'ixkaab' Hinom. 31Re' taqe i riih rumaam i Benjamín ar xi okik chi patinik chupaam taqe i tinamit Geba, Micma, Aia, Bet-el, je' wo' chupaam taqe i kok' ye'aab' wilkeeb' chi junsuut. 32Eh wilik wo' hoq i xi okik chi patinik chupaam taqe tinamit Anatot, Nob, Ananías. 33Eh ar wo' Hazor, Ramá, Gitaim. 34Eh je' wo' ar Hadid, Seboim, Nebalat. 35Eh je' wo' ar Lod, Ono, eh wach k'ixkaab' wilkeeb' wii' taqe ch'eyel ch'ihch'. 36Eh wilik taqe i aj Levíta xiooj chi patinik Judá, eh wilik i xiooj chi patinik ar Benjamín.


Copyright
Learn More

will be added

X\