MIQUEAS 7

1Re' hin q'e' ketel nuwach, ruum je' rukab' i winaq i rusik' i wach i rutik paruq'ijil, ma' xta chik wach noq xponik, rusik' naq chik i wach i ru-uuva sik'ooj chik noq xponik. Eh re' naq i peet wach i rutik xraaj ruk'uxum xama' xureq ta wo' hoq 2Re' hin je' re' i k'ahchi' nuk'ulum, ruum ma' xta ketelinik wachiis wach ak'al ruum ma' jino'q chik i korik wach ruk'ux. Xak'ul inkikansaj kiib' chikiwach, k'ul inkikoj xirob' pankib'eeh. 3Eh inkik'uhtaaj i yiib' wach na'ojb'al, re' taqe ajaab'ees inkaaj chi wilik i naa ruye'ariik keh chi riij inki a'n Eh re' taqe i q'atal q'orik inkik'ul i tumiin chi riij i chukuj q'orik. Re' taqe wilik kajaawriik, inki a'n i chib'ih inkaaj i keh, eh inkiq'or chi re' re' i korik. 4Re' i chihooj runa'ojb'al chi kixilak je' rukab' i k'iix. Eh re' i korik wach kik'ux je' rukab' i koraal k'iix, eh ponik reh q'iij chi naa kiye'ariik panti' k'axik, re' i naa kiq'orom rib'iral aj cha'joom. Ar aj re' ma' naa ta chik kireqem chi riij chib'ih i naa kianam. 5Eh ma' nimaj i ruq'or awamigo. Eh ma' naa ta ach'ikaam ak'ux kuuk' i k'amal b'eeh, eh atoob' ta ruuk' awehk'een neena a'n ak'utaaj chawik'raaj awiib' ruuk' i naa aq'orom. 6Re' taqe ak'uunb'ees naakixowaam wach i kajaaw, re' taqe ixq'uunb'ees ma' naa ta chik kinimam i kituut. Eh re' taqe i ilib'jeel naakixowaam wach i rutuut i kib'ahiil, re' i naa rixowaniik kiwach i ju'jun, re' taqe i awach keh pankipaat. 7Eh re' hin naawuy-eem i rotob'il i QaJaaw Dios, ruuk' i reh naa nuch'ikaam i nuk'ux, ruum weht'al chi re' reh naa ruko'liniik weh, eh naa kiin rib'iram. 8Re' taq i hat i ti ixowinik taq qawach, ma' nsuuqb'ik taq ak'ux ruuk' i k'ahchi' qak'ulum. Atoob' ta xqaq'eb' q'iib', naa wo' chik qik'raam q'iib'. Atoob' ta panq'equm wilkooj naa wo' chik kooj rusihq'eem, i QaJaaw Dios. 9Eh korik chi xoj mahkunik chuwach i QaJaaw Dios, ruum aj re' xanaa chik qakuyum i rujosq'iil, korehtaal i ruq'at i q'orik chi qanaah re' rub'ehel naa rub'anam quuk'. Eh naakooj risam panq'equm, ar naa qilom chi re' reh re' i rukorkiil i rub'an quuk'. 10Re' i ki-ixowinik qawach naakilom i keh, ruum i re' naa ruchaliik kik'ixiik, re' i kiq'orik qeh chi je' wili: ¿Aha' wilik i ki Dios inkiq'or? inki taqe. Eh naakilom chi naa rehtesjiik i kajaawriik, naa rub'aan keh je' rukab' noq inye'q'arik paam i ch'uwa' pantaq b'eeh. 11Re' taq i hat i aj Jerusaleem naa ruponiik i q'iij chi naa wo' chik ruyejeb'jiik i tz'aq chi riij taq aatinamiit, eh naa wo' chik ruk'ihaaxb'iik taq aa ye'aab'. 12Eh chupaam taqe i q'iij re' re', wilik taqe i re' ruuk' taq aatinamiit naa kichaliik Asiria, naa kichaliik Egipto, naa kichaliik chi chii' i nim haa' Nilo, naa kichaliik chi chii' i ha' Éufrates. Eh wilik naa kichaliik chi chii' taqe palaw, naa kichaliik chinaah taqe i yuuq'. 13Re' i aj Israel xkahnik chi ma' xta chik i wilik chupaam i kitinamiit, ruum i kimahk xkian. Re' re' i xuk'am chaloq i kiyiib' wach na'ojb'al. 14QaJaaw Dios chawil tii aatinamiit, ruuk' awajaawriik, je' rukab' i rub'an cha'jen tentzun i ruyeew taqe i rutentzuun wilik wii' i ch'ahn inkik'ux. Eh chayeew wo' chik taqe aatinamiit chupaam i ye'aab' Basán, chupaam i ye'aab' Galaad. Chayeew wo' chik keh i suq laj wihik, je' rukab' noq xi wihik cho ar pampeet. 15Chak'uhtaaj tii chikiwach i ma' ilooj taj je' rukab' i xak'uhtaaj chikiwach i qamaam qati't, noq xawesaj taqe chaloq Egipto. 16Eh noq neenkilow taqe i wilkeeb' pan taq nimaq tinamit chi je' re', neenchalik kik'ixiik. Eh neenkikahyeej i ju' kiq'ab', nee kikahnik meem, eh neenkahnik chi tz'aplik i kixikin 17Eh nee kikahnik chi xa je' chik rukab' taqe i aaq' noq inkitolej kiib' pampooq, oon je' kikab' taqe i xa chib'ih chik chopkaal noq xakib'arb'otik chik ruum kiyo'jiik noq nee tikisik', ruum xa re' wo' hat, hat qaDios. 18¿Mi wilik chik jino'q Dios chi je' rukab' i hat? ma' xtaj, ruum re' hat insahchik panak'ux chi ma' xat kinimaj taj i ruqox aatinamiit wili. Eh i nakuy kimahk, eh xti korik noq inak'uhtaaj qeh aak'axb'al ma' juneliik ta i nayeew aajosq'iil chi qanaah. 19QaJaaw Dios, chaketelaaj wo' chik qawach, sahchoq panak'ux i qayiib' wach na'ojb'al. Eh chawesaj reje chi qawach chi jumpech taqe i qamahk, chakut qohoq ko paruchamiil i palaw. 20QaJaaw Dios, eliik chayeew qeh awotob'il, i ketelinik wachiis, je' rukab' aq'orom cho keh i qamaam qati't najtir q'iij, re' i Abraham, i Jacob


Copyright
Learn More

will be added

X\