MIQUEAS 4

1Eh naa ruponiik i q'iij chi re' xti manlik i rupaat i QaJaaw Dios wilik chinaah i yuuq', re' re' q'e' naa ruwihiik runimaal wach chikiwach chu'nchel i yuuq' najt kinaah, eh ma' k'isiin i tinamit wilkeeb' sut i wach ak'al naa kojiik chi rilariik. 2Eh re' i tinamit, je' wili i naa kiq'orom: Kim taq qojohtoq chinaah i yuuq' i wilik wii' i rupaat i QaJaaw re' i ruDios i Jacob, reh chi nee ruk'uhtaaj qeh i rub'eeh, eh neenqak'am naah i nee ruq'or qeh, inko'q taqe. Ruum ar Sión naa reliik chaloq i ruk'uhb'aal i Dios, eh Jerusaleem naa reliik chaloq i ruq'oral. 3Re' i QaJaaw Dios naa ruq'atwiik i q'orik chikinaah i tinamit, eh naa ruq'ilim taqe i nimaq tinamit kow kiib', i wilkeeb' chi najt yuuq'. Eh re' kich'ihch' k'ul q'as naakisutem chi reh arado, re' i kich'ihch' q'as ju' macheet chik naakisutem wii'. Eh ma' jino'q chik i tinamit naakikansam kiib' ruuk' ch'ihch', ma' naa ta chik kitijiik reh i q'aq'inik. 4Re' i ju'jun chi patineel naa kik'achariik pansuqkiil k'uxliis naa ruwihiik kitik re' ruuk' i uuva, re' ruuk' i higo. Eh ma' awach ta chik naa ruyohb'isaniik keh, ruum je' re' i xuq'or i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 5Atoob' ta re' taqe i tokoom tinamit re' taqe i kitiyoox neenkinimaj, Eh re' hoj xama' naa ta wo' qakanaam runimjiik i k'achlik Dios re' i QaJaaw. 6Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin naa ruponiik i q'iij noq naa numolom kiwach i nutinamiit, re' taqe i xnuq'eb' naq taqe chi riij nuk'ux, i xnutukej kiwach, eh xnutib'isaj kik'ux. 7Re' i xkitukej kiib' re' re' je' rukab' noq inkitukej kiib' taqe i tentzun, naa numolom kiwach, naa nukanaam taqe chi jinaj tinamit wilik kajaawriik. Eh re' i Dios nim rajaawriik naa ruwihiik chi reyil chikinaah chi juneliik chinaah i yuuq' Sión. 8Re' i hat i Jerusaleem, hat naa acha'jiniik keh, naa aye'em rukowiil kik'ux i wilkeeb' nah yuuq' Sión je' rukab' i rub'an reh i rutentzuun i aj cha'jen tentzun. Re' hat naa akahniik chi chopen naah taqe i tinamit, eh naa wo' chik ruwihiik runimaal wach je' rukab' i pampeet. 9Eh yu'naak ¿Chib'ih reet noq inak'er taq aachii', je' rukab' ixoq noq ink'ulik ruk'ux? ¿Mi ruum re' chi xsacharik kiwach taqe aareey? ¿Mi ruum re' chi xsacharik kiwach taqe i kikojwik taq ana'ojb'al? 10Ti oq'oq taq, cha k'er taq aachii' i wilkaat taq Sión, je' rukab' noq inoq'ik ixoq noq ink'ulik ruk'ux. Cha yot' taq ak'ux ruum naa taq awehteesjiik reje pana tinamit, naa taq awojiik chi patinik panab'iix, korehtaal taq ti ponik Babilonia. Eh re' hin naa nuko'liniik taq aweh, naa wesaniik taq aweh pan kiq'ab' i ki-ixowanik taq awach. 11Yu'naak ma' k'isiin i tinamit xkimol kiib' chi naa taq kaat kipletoheem, je' wili inkiq'or: Yu'naak naa qasacham kiwach taqe i aj Jerusaleem ma' xta chik i neenkahnik, inki taqe. 12Re' i tinamit re' re' ma' keht'al taj chib'ih i nukapaaj i hin, chib'ih i nuyejaam wach, ma' keht'al taj chi re' hin naa numolwiik kiwach reh kiye'ariik panti' k'axik naa nub'anam keh je' rukab' noq imb'ak'arik paam i trigo reh i rupotz'ariik. 13Eh re' taq i hat aj Sión cha yejaa' taq awiib', ruum re' hin naa taq nuye'em akowiil, naa taq nuye'em awansil chi je' jino'q imas wakax, je' naa nanukojom taq aawuk'aa' chi ch'ihch' je' naa nukojom taq awixk'aq chi q'an ch'ihch', reh chi ma' k'isiin i tinamit taq naa asacham kiwach. Eh naa taq aq'uchum i chib'ih keh, weh hin taq chik naa aye'em, inki i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\