MIQUEAS 2

1Q'e' ti' i naakik'ulum i xa re' i yiib' wach na'ojb'al inkiyejaa' wach, pan kiyokaab'. Eh noq imponik i q'iij inki a'n wo' hoq, ruum inkiq'or chi wilik kajaawriik. 2Eh inkik'ax wach aak'al, i paat tokoom ehchan reh, korehtaal inkiq'uch. Eh chi je' ajaab'ees, chi je' ak'uunb'ees inkelq'aaj i chib'ih reh. 3Ruum aj re', re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin wilik i ti' k'axik nuyejaam wach taq cha weh ma' naa ta rik'iik taq chawiij. Eh ma' naa ta chik taq animb'isam awach, ruum chupaam taqe i q'iij re' re' jinaj runimaal ti' k'axik naa ruchaliik taq cha naah. 4Eh je' wili i naa kiq'orom taq chawiij i ki-ixowinik taq awach: Yu'naak q'e' ti' i k'ahchi' kik'ulum, ruum xq'ucharik wo' chik keh i xkiq'uch i keh, tokoom chik ehchan reh. Eh ma' jino'q chik naa ruyej-anik reh i ye'aab' xkehchaaj naq xkich'aq wo' chik chikiwach taqe i xiq'uchwik reh, inko'q taqe. 5Ruum aj re', re' taq i hat ma' naa ta taq awehtriik haa' chi kixilak i rutinamiit i QaJaaw Dios, noq naa wo' chik ruch'aqariik keh i kiye'aab'. 6Re' i tinamit je' wili ix kiq'or: Maa q'or qeh taqe i q'orik i ruq'or i jalal ruq'oral i Dios, ruum re' i Dios ma' nee ta ruk'ul cho qeh i k'ixb'ilaal laj na'ojb'al inqa a'n, 7¿Minakapaaj re' hat chi nee qoh ruq'eb' chi riij ruk'ux i hoj, hoj aj Israel? ¿Mi neerub'an re' i je' re' i Dios intoob'inik qeh i hoj rutinamiit? ¿Mi ma' nee taqe rutoob'eej re' i korik wach kik'ux noq inaq'or i hat? inki taqe. 8Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat xawixowaaj taq wach i nutinamiit, inaq'uch taq i kiso' k'ih taq tz'aaq i kisutinik cho panq'aq'inik, inakapaaj taq chi ako'leem taq chik awiib'. 9Re' ixoq chi xilak i nutinamiit inawesaj taq reje pankipaat, aha' suq naq wilkeeb' wii', re' i kikok' ha'lak'uun inakanaa' taq chi ma' xta ilil keh. Eh ma' nayeew ta taq q'ab' chi kinkiloq'ej. 10Re' taq i hat eleen taq reje chupaam i ye'aab' wili, ruum ayu' ma' naa ta taq ahi'liik chuk'ulariik i ti' k'axik, ruum yohb'aal wach i yiib' wach na'ojb'al imb'aan ruum i re' naa rusachariik wach. 11Wila' xk'uloq jino'q i chukul q'orik nee ruq'or chi je' wili: chi hoj wach i vino, i k'ahlaj ha' naa ruwihiik, inko'q ra'j re' re' manlik aj k'uhb'alineel chi keh i tinamit, inki Dios. 12Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Re' hin naa wo' chik numolom kiwach i Israel nik' chik k'ihaal i xi kahnik, je' rukab' noq i molarik kiwach i tentzun ar Bosra. Eh naa wo' chik nuye'em taqe chupaam i ye'aab' nuye'em keh pampeet, eh korehtaal wo' chik kik'ihaaxb'iik ar inki. 13Eh re' i QaJaaw Dios naa rutehwiik reje kib'eeh, eh re' keh naakitahqeem reje, korehtaal kielik reje chi kixilak i tinamit i nixowanik kiwach. Eh re' i kireey i QaJaaw naa ruk'amwiik reje kib'eeh chi kunchelaal.


Copyright
Learn More

will be added

X\