MIQUEAS 1

1Re' i ruk'uhb'aal i Dios wili xq'orarik reh i Miqueas aj Moreset. Eh parusaq wiriik xk'uhtjik reh chib'ih i naakik'ulum i aj Samaria, i aj Jerusaleem, re' noq xi wihik cho chi reyil Judá i Jotam, i Acaz, i Ezequías. 2Eh re' Miqueas je' wili i xuq'or: Chab'iraj taq i hat chawunchelaal i wilkaat taq chupaam i ye'aab' wili, Chakoj taq rehtaal chi re' i QaJaaw Dios, ko chupaam i rusantolaj paat naa ruq'orom chaloq chi wilik taq amahk. 3Re' i QaJaaw Dios ko paruye'aab' naa reliik chaloq naah taq yuuq' naa ruk'uliik iloq noq naa ruye'em i ti' k'axik taq cha naah. 4Re' noq naa rub'anam taqe re', je' na naa ruhaab'iik taqe i yuuq' k'ixkaab' chuwach, xa je' chik rukab' i nelik chaloq i kowlaj rooq ha' i nelik chaloq wataq yuuq'. 5Ruum taqe kimahk ruum ma' nkinimaj taj i Dios, taqe i riih rumaam i Jacob. ¿Awach aj uum ma' kin nimanik taj i aj Israel? ¿Mi ma' kuum re' i aj Samaria? ¿Awach aj uum inkinloq'ej i tiyoox i aj Judá mi ma' kuum re' i aj Jerusaleem? 6Eh re' Dios je' wili xuq'or: Re' hin naa nusacham wach i chib'ih keh i aj Samaria. Re' i kiye'aab' xa tikb'al chik uuva naa rukahniik wii' eh re' tz'aq kotimaj wii' riij naa rukutariik wach ak'al. 7Eh naakixereb'iik taqe i kitiyoox, naakik'ahtiik taqe i inki a'n wii' i loq'inik ruch'ihil taqe i kimayiij ar, ruum re' taqe i re' ruuk' kitumiin i k'oyoom laj ixoq korjinaq taqe, naa wo' chik nukanaam chi je' kitumiin k'oyoom laj ixoq, inki. 8Re' i Miqueas je' wili xuq'or: Eh ruum taqe naa ruk'ulariik, naa wesam i nuxijab' noq naa nub'eeh, naawisam i nuso' chi wiij. Eh naa nuk'erem nuchii' chi oq'ik, je' rukab' noq i ruk'er chii' i xojb', oon i tuhkur. 9Re' hin naa rutib'iik nuk'ux ruum i kiyiib' wach na'ojb'al i aj Samaria je' rukab' i yok'eel. Eh xponik chi kixilak i aj Judá, inki a'n xponik kuuk' i aj Jerusaleem, re' taqe i nutinamiit. 10Eh ma' naa ta taq aq'orom rib'iral ar Gat, ma' naa ta taq awoq'iim, xanaa la' taq atolem awiib' panak'al ar Bet-le-afra. 11Re' taq i hat aj Safir, naa taq ruk'uhtjiik ak'ixb'ilaal, t'usulkaat taq noq naa ak'amariik reje pan tokoom tinamit. Eh re' taq i hat aj Zaanán ma' naa ta chik taq aweliik reje pana ye'aab'. Eh re' taq i hat aj Betesel naa taq awoq'iim ruum ma' awach ta naa rutoob'iniik taq aweh. 12Re' taqe i aj Marot, ma' k'isa ti' k'axik i naakik'ulum, xanaa naq chik kaajwaam elik chupaam, xama' naa ta wo' keliik, ruum re' i QaJaaw Dios naruye'wiik chikinaah. Eh korehtaal naa ruponiik Jerusaleem. 13Re' taq i hat aj Laquis chach'ilaa' taq aakareta chikiij i kawáyu, reh i runik'ib'jiik elik chuwach i ti' k'axik. Ruum re' taq i hat xat k'amwik kib'eeh i aj Jerusaleem chub'anariik i yiib' wach na'ojb'al, je' wo' noq xkikanaa' runimjiik i Dios i aj Israel. 14Re' taq i hat cha kanaa' taq chi jumpech i ye'aab' Moreset-gat, re' tinamit Aczib naa rukahniik chi je' jinaj xirob' chi keh i kireey i aj Israel. 15Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' taq i hat aj Maresá wilik chik i chopol naah taq aaye'aab' naa nu taq'aam reje, eh re' taqe i k'amal taq ab'eeh sik'ooj kiwach i hat taq aj Israel, naa rojiik kikeb'aam kiib' paruhopil ab'aj wilik ar Adulam. 16Re' taq i hat aj Sión chajohyaaj taq i rismaal aanaah naa rukahniik chi je' rukab' i wach naah i k'uch rehtaliil chi ti' taq ak'ux chikiij aatinamiit q'e' taqe inak'ax. Ruum re' taq i hat naa taq ak'amariik reje pan tokoom tinamit, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\