MALAQUIAS 3

1Re' i QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or: Re' hin naa nutaq'aam reje chi peet i waj taqareel, reh chi naa ruyejaam aab'eeh chuk'ulariik i Qajaaw. Re' taq awajaaw k'ahchi' taq asik'im xailook' taq inawil chi naa rokiik chupaam i rupaat. Re' i aj taqareel re' re' naa ruq'oriik rib'iral i ak' k'uhb'aal nuyejaam cho wach, re' i xanawaaj taq chik anab'eem ilook' ink'uloq, inki. 2¿Awach neenkuywik reh i rujosq'iil i QaJaaw Dios noq naa rureqem i ruq'ijil i ruk'uliik? ¿Mi wilik i ma' neetanyo'jik chuwach? Ruum re' reh je' rukab' i q'aaq' insaqb'isanik wach i oro na' k'oloq chaloq, je' rukab' i xab'oon insaqb'isanik wach i itz'ihy. 3Re' i QaJaaw Dios naa ruyejaam riib' chusaqb'eesjiik wach i kánima i k'amal kib'eeh aj tiij, re' taqe i riih rumaam i Leví, je' rukab' noq insaqb'eesjik wach i oro i plata pan xaq q'aaq'. Reh chi neenkiq'asaj parub'ehel i mayiij chuwach i QaJaaw Dios. 4Chi je' re' naa rusuuqb'iik ruk'ux i QaJaaw Dios chi riij i kimayiij i aj Judá, i kimayiij i aj Jerusaleem. Je' rukab' noq xsuuqb'ik cho ruk'ux i QaJaaw najtir q'iij noq inkiyeew chaloq i kimayiij. 5Re' hin naa nuq'atam i q'orik cha naah taq i hat re' hin naa nuq'oriik chi wilik kimahk i aj q'iij, i nkich'uwa'reej wach i kikaxaro, i kiq'orik i nub'ihnaal ruuk' i chukuj q'orik, i ma' nkitoj taj i kimoso i kib'anik ti' k'axik keh ixoq kamnaq kib'ahiil, i kib'anik ti' k'axik keh i ma' xta kituut kajaaw. Eh je' wo' i kib'anik ti' k'axik keh i tokoom tinamit, taqe i ma' nkiyohleej ta nuwach, inki i Dios nim rajaawriik 6Re' hin, hin Ajaab'ees Dios ma' nujalam ta wach i nuyejaam cho wach, ruum aj re' ma' sahchinaq ta taq awach i hat, i hat taq riih rumaam i Jacob. 7Re' taq i hat xaq'eb' taq i nuk'uhb'aal ma' xamol ta taq, je' rukab' i xkian taq aamaam awati't. Tisutinoq wo' chik taq cho wuuk' re' hin nee wo' chik kinsutinik taq awuuk', kinki i hin Dios nim wajaawriik. Eh re' taq i hat je' taq wili inaq'or: ¿Chib'ih reet noq inaq'or qeh chi naa wo' chik qasutinik awuuk'? tiki taq. 8Eh re' hin i nuq'or: ¿Mi ruk'ul re' chi nee relq'aaj i chib'ih weh jino'q i winaq? Re' taq i hat kinawelq'aaj taq. Eh konapech'uj taq chi je' wili: ¿Chib'ih jariik i xqelq'aaj aweh? tiki taq. Kinawelq'aaj taq ruum ma' naaq'asaj ta taq weh i ru lajeeb' sentabohiil i jinaj ketzal, ruch'ihil taq alemóxna. 9Xti korik i nuq'or chi chawunchelaal taq hat, eh chi kunchelaal tinamit k'ahchi' taq kiin awelq'aam, ruum aj re' naa nuye'em i ti' k'axik taq cha naah. 10Chak'am taq chaloq i ru lajeeb' sentabohiil i jinaj ketzal chupaam i ye'aab' reh, reh chi neen wihik k'uxumb'al chupaam i nupaat. Kinanik'eej taq ruuk' i re' yu'naak, nee aj taq inawil re' mi ma' neenuteh chaloq taqe i ru puertahiil i taxaaj, eh nee taq inawil mi ma' nee nuchihkaaj taq cho cha naah i wotob'il chi ma' xata pajooj. 11Eh ma' nee ta nuyeew q'ab' keh i chikop chi neenkik'ux taq i wach atik, naa taq atikim pana ye'aab', eh naa nuye'em q'ab' chi re' taq aa-uuva ma' k'isiin ta naa kiwachiniik. 12Eh chu'nchel i nimaq tinamit, atoob' inchi keh i re' inko'q taqe chawiij, ruum naakilom chi xa k'axb'al chik wach i suq atoob' naa reliik taq pana ye'aab', inki i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 13Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' taq i hat i ma' holohik ta taq ti q'orik chi wiij. Eh ko kinapech'uj taq chi je' wili: ¿Chib'ih jariik i ma' holohik taj qaq'orom chawiij? tiki taq. 14Eh je' wili taq inaq'or: Chi neenqanimaj i Dios xama' xta neerutiq qeh ¿Chib'ih i neen qak'ax ruuk' chi neenqanimaj i ruk'uhb'aal, eh chi xa eliik neenqakoj i qaq'eq' so' ruum i ruti'kiil qak'ux chuwach i Dios nim rajaawriik inkiq'or? 15Re' hoj inqakoj rehtaal taqe i nimaq kiwach chi xa eliik suq kik'ux, eh chi re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al, chu'nchel inki a'n i nelik korik chikiwach. Eh inkiyeew rujosq'iil i Dios, xama' xta wo' inkik'ul tiki taq, inki Dios. 16Eh re' taqe inkiyohleej i QaJaaw Dios je' wili xkiq'or chikiwach: Re' Dios xuyeew ruk'ux chi rib'irjiik i xkiq'or. Eh chuwach i QaJaaw xtz'ihb'jik panhuuj, i xkian i kiye'wik runimaal wach, i kiyohlinik wach i Dios. 17Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin pan jinaj q'iij naa wo' chik nuk'amam taqe chi nutinamiit q'e' looq'. Eh naa wo' chik nukuyum kimahk, je' rukab' noq i rukuy ru mahk i rak'uun i ajaab'ees, noq naa nuketelaam kiwach taqe i re'. 18Ruuk' i re' naa taq akojom rehtaal i hat chib'ih i naa nub'anam kuuk' i holohik kina'ojb'al, kuuk' i yiib' wach kina'ojb'al. Eh chib'ih i naa nub'anam kuuk' i kiye'wik nuloq'il, kuuk' i ma' kiye'wik ta nuloq'il, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\