MALAQUIAS 2

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' nuk'uhb'aal wili, aweh taq i hat, k'amal kib'eeh aj tiij naa nuq'orom. 2Eh wila' ma' xinab'iraj taq, wila' ma' xayeew taq nuloq'il chu'nchel taq ak'ux re' hin naa nuye'em i ti' k'axik taq cha naah. Eh ti' k'axik chik naa nusutem wii' taq atoob'jiik i nub'an. Eh naa taq kaat nuq'eb'em chi riij nuk'ux, ruum ma' xayeew ta taq ak'ux chub'anariik i xnuq'or taq aweh, inki i QaJaaw Dios nim rajaawriik 3Re' hin naa taq wesam i runimaal awach i hat taq k'amal kib'eeh aj tiij, naa nukutum taq panaq'awach i kisaa' chikop, inkiyeew chi kimayiij i tinamit. Re' taq i hat naa taq awehteesjiik cho rij paat, je' rukab' noq inehteesjik cho rij paat i kisaa' i chikop. 4Re' i nuk'uhb'aal wili xnuq'or taq aweh reh chi nee taq i nanaab'eej chi koruman chi naa rub'aan i nuyejaam cho wach ruuk' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij Leví rub'ihnaal, inki i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 5Re' reh je' wili i xuq'or: Re' i xnuyejaa' wach ruuk' i Leví, re' chi naa ruk'achariik parukorkiil, pansuqkiil k'uxliis, re' inwaaj i hin chi xuyohleej nuwach, eh chi xirunimaj. Eh re' reh xirunimaj, xuyohleej nuwach. 6Re' Leví re' wo' hoq i korik xuk'uhtaaj chaloq. Eh ma' xtaj i yiib' wach q'orik xuq'or. Eh pansuqkiil k'uxliis xwihik wuuk' noq xk'acharik. Eh ma' k'isiin wo' taqe i xukoj kina'ojb'al, reh chi xkikanaa' i yiib' wach chi b'anarik. 7Re' i kikamaj taqe i k'amal kib'eeh aj tiij re' chi naa kiq'orom chi naa runimjiik i k'uhb'aal. Eh reh wo' hoq chi kuuk' i keh naa rojiik kipahqaam kina'ojb'al chu'nchel i tinamit, ruum re' keh waj kamanoom taqe, inki i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 8Re' taq i hat xakanaa' taq i korik laj b'eeh, ruuk' taq i tijinik i nak'uhtaaj ma' k'isiin i tinamit xaq'eb' taq panmahk. Ruuk' i re' xayoj taq wach i qayejaam cho wach ruuk' i Leví chi naa naq rub'aan. 9Ruum aj re', re' hin naa nuk'uhtaam taq ak'ixb'ilaal, ma' suq ta taq awilariik naa kianam i tinamit, ruum ma' na a'n ta taq inwaaj i hin. Eh ruum chi konasik' taq wach i na a'n taq otob'il reh noq i na a'n taq i q'ataj q'orik, inki i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 10¿Mi ma' aweht'al taq re' hat chi xa jinaj wo' i QaJaaw Dios, eh chi re' reh xtz'uhkrisanik cho qeh? ¿Chib'ih reet noq k'ul inqajot' qiib' chi qawach, ruuk' i re' inqayeew chi re' chi ma' re' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios ruyejaam cho wach kuuk' taqe i qamaam qati't? 11Re' taqe i aj Judá k'ahchi' keeb' chi yiib' wach na'ojb'al ar Jerusaleem, ar Israel. Eh k'ahchi' kich'uwarisam paam i santo laj rupaat i Dios, re' i q'e' ruk'ax i reh, ruum xkik'am chi kehk'een i kiloq'inik reh taqe i tiyoox. 12Re' i QaJaaw Dios neenesanik reh chi qaxilak, i re' ruuk' taqe i riih rumaam i Jacob kib'anik reh taqe re', atoob' ta aj tijoom, atoob' ta aj tiij, atoob' ta ruk'am wo' naq chaloq i rumayiij chuwach i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 13Re' taq i hat ma' toob' ta taq i na a'n, ruum xa konak'er wo' taq aachii' chi oq'ik, i nat'aqsaj taq naah i artaal ruuk' i riis naq'awach. Je' taq re' i na a'n ruum re' i QaJaaw Dios ma' ruk'ul ta taq chik aweh aamayiij i nak'am taq cho chuwach. 14Eh re' taq i hat ¿Chib'ih reet? tiki taq. Ruum re' i QaJaaw Dios reht'al chi ma' korik ta taq wach ak'ux ruuk' awehk'een xa a'n taq cho wii' kaxáro pan awak'uniil, eh ma' xa a'n ta taq i xayejaa' taq cho wach kuuk'. Atoob' ta re' wo' naq i re' taq awehk'een. 15¿Mi ma' re', re' i QaJaaw Dios xkananik keh chi xa jinaj chik i ki'ib'? ¿Chib'ih reet noq je' re' i xub'an? re' xraaj chi naa ruwihiik taq awak'uun awixq'uun reh chi naa kiq'asam kiib' reh. Re' taq i hat cha yejaa' taq ak'achariik cha a'n taq i xayejaa' taq cho wach ruuk' awehk'een, xa a'n taq cho wii' kaxáro pan awak'uniil. 16Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik qaDios i hoj, hoj aj Israel je' wili xuq'or: Chawik'raaj taq awiib' cha kanaa' taq i yiib' wach na'ojb'al, ruum re' hin ma' imponik ta chi nuwach noq inkich'aq kiib' ruuk' i kehk'een i winaq, inki. Re' taq i hat maa ch'uwa'reej taq chik wach aakaxáro. 17Re' i QaJaaw Dios xq'uhtik chik chi rib'irjiik taq inaq'or. Eh re' taq i hat inapech'uj taq chi je' wili: ¿Chib'ih xqaq'uhtisaj wii'? tiki taq. K'oloq taq panak'ux chi naq'or taq chimponik chuwach chi suuqb'ik ruk'ux i QaJaaw Dios ruuk' i ma' holohik ta laj na'ojb'al taq i na a'n. Eh ma' nanimaj ta taq chi re' Dios korik wach ruk'ux chi q'ataj q'orik.


Copyright
Learn More

will be added

X\