MALAQUIAS 1

1Re' i k'uhb'aal wili xuq'or i QaJaaw Dios keh i aj Israel, ruuk' chii' i jalal ruq'oral Malaquías rub'ihnaal. 2Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' taq i hat aj Israel q'e' taq ti nuk'ax, xa re' la' je' taq wili inaq'or: ¿Nik' wach noq neenqanab'eej chi qohruk'ax? tiki taq. ¿Mi ma' aweht'al taq re' chi re' i Esaú ruchaaq' i Jacob, eh re' i Jacob reh q'e' xnuk'ax? 3Eh re' i Esaú reh ma' xponik ta chi nuwach i xub'an, re' taqe yuuq' rax chee' wach xnusutej chi chiq yuuq'. Re' taqe i ruye'aab' xnukanaa' chi xa kiye'aab' chik josq'laj chikop, inki. 4Eh wila' re' taqe i aj Edom i riih rumaam i Esaú xkiq'or chi je' wili: Re' qatinamiit xsacharik wach, naa wo' chik qayejaam, inko'q taqe. Re' i QaJaaw Dios je' wili i naa ruq'orom keh: Noq naa taq ayejaam aatinamiit, naa wo' chik nusacham wach. Re' taq aatinamiit b'anal reh i yiib' wach na'ojb'al naa ruye'em i rujosq'iil i Dios chinaah naa rubíhnaam, inki. 5Re' taqe re' naa taq awilom ruuk' naq'awach, je' taq wili i naa aq'orom: Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik chikinaah chu'nchel, ma' xata chi qanaah i hoj, hoj aj Israel, tiko'q taq. 6Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or keh i k'amal kib'eeh aj tiij: Re' taq i hat inaq'or taq keh i ak'uunb'ees i ixq'uunb'ees chi kik'ax i kituut kajaaw, eh kinimaj i kipatroon taqe i moso. Re' taq i hat naq'or taq chi hin aaWaJaaw, chi hin ehchan taq aweh. ¿Chib'ih reet noq ma' kinak'ax ma' kinayohleej ta taq? eh ma' nawaaj ta taq nuwach. ¿Chib'ih reet noq inaq'or chi ma' inqaaj taa wach? tiki taq weh. 7Re' taq i hat i nak'am taq cho chinaah i nu artaal chi mayiij i ch'uwa' wach kaxlanwi'k. Eh xa konapech'uj wo' taq chi je' wili: ¿Chib'ih inqatiib'saj wii' ruk'ux? tiki taq, i natiib'isaj taq nuk'ux ruum i nak'am taq chaloq chinaah numexa i ma' holohik ta laj mayiij. 8¿Mi holohik re' chi nee taq i nak'am cho chi mayiij chi nuwach i chikop sahchinaq inaq'wach, i chikop chelej riib' kib'ehik, oon wilik kiyab'ilaal? Chasiij taq cho keh taqe i q'atal q'orik mi nee pa' inkik'ul taq cha weh chi suq kik'ux, inki QaJaaw Dios nim rajaawriik. 9Re' taq i hat k'amal b'eeh aj tiij cha pahqaaj taq reh i QaJaaw Dios chi konee ta naq i ruketelaaj qawach. Eh wila' ma' xamay taq ruye'ariik taqe i ma' holohik ta laj mayiij re' re' maa kapaaj taq i hat chi nee ruketelaaj taq chawach i Dios nim rajaawriik, ruum re' reh je' wili i ruq'or: 10Awach ta naq taq aweh i neentz'apwik i ru puertahiil i nupaat, reh naq chi ma' awach ta neenluk'wik i q'aaq' chuwach i nu artaal. Re' hin ma' suq ta chik nuk'ux taq awuuk', eh ma' naa ta chik nuk'ulum taq ayiib' wach mayiij i nak'am taq chaloq. 11Re' hin chi junsuut i wach ak'al inye'arik runimaal wach i nub'ihnaal, xa aha' yuuq' inkik'at insensia chi kimayiij ye'b'al nuloq'il. Eh inkik'am chaloq i holohaq mayiij re' ruuk' taqe imponik chi nuwach i hin. 12Re' taq i hat i natiib'isaj taq nuk'ux inakapaaj taq i hat chi re' i nu artaal, re' i mexa inkamanik chupaam i nupaat xama' xta kamaj. Eh inaq'or taq keh i tinamit chi neerub'an chi neenkik'am cho ar i ch'uwa' wach wi'k ha'. 13Re' taq i hat je' taq wili inaq'or: Xoj q'uhtik chik chi rib'irjiik i ruq'or, tiki taq. Ma' nawaaj ta taq nuwach, ruum inakapaaj taq chi nsuuqb'ik nuk'ux, noq inkik'am cho chi kimayiij wach artaal i chikop xa elq'amaj chaloq, i wakax chelej riib' imb'ehik, oon wilik ruyab'ilaal. ¿Mi nee nuk'ul taq aweh re' i mayiij re' re'? 14Xuq'eb' riib' awach i xa b'amb'al i rub'an weh, ruum i ruq'or chi holohik laj chikop i ruyeew chi rumayiij. Eh re' i ruk'at chi rumayiij chi nuwach i wilik ruyab'ilaal, eh reht'al wo' naq chi re' hin reey nim nuwach, ma' k'isiin ta inkiyohleej nuwach chu'nchel i tinamit wilkeeb' wach ak'al, inki i QaJaaw Dios nim rajaawriik.


Copyright
Learn More

will be added

X\