LAMENTACIONES 3

1Re' i hin i winaq xnuk'ul i runimaal ti' k'axik xuyeew chi nunaah i Dios ruum i rujosq'iil. 2Xiruk'am panq'equm, eh ma' kiruk'am ta chik pansaqum. 3Chi q'iij chi aq'ab' i ruyeew q'ab' chi nunaah reh i ruye'ariik chee ti' k'axik chi nunaah. 4Eh xirurijb'isaj, xutoqib'eej i nub'aqil noq i xwik'raaj. 5Eh xukotej wiij chi ti' k'axik, eh chi ruti'kiil k'uxliis. 6Eh xiruyeew panq'equm, je' rukab' i q'equm wilkeeb' wii' i kamnaq najtir kikimik. 7Xukotej wiij ma' xnub'an ta chik elik chupaam, xub'ak' nuwach chi karena. 8Eh xnuk'er nuchii' chupahqaljiik i nutoob'jiik reh i QaJaaw xama' xrib'iraj ta wo' cho weh i nutiij. 9Re' reh tusuj ab'aj i xukoj panub'eeh, reh chi ma' xinelik ta korik ruuk' i k'ahchi' nukapaam. 10Re' reh xa je' chik rukab' i kaq b'ahlam, xa je' chik rukab' i oso xaraaj chi rukutum riib' chi nunaah 11Eh xiresaj chupaam i nub'eeh, xiruxereb'eej, eh xirukanaa' chi wutkeel. 12Re' xub'an weh re' re', je' naa xu yub' i kutb'al reh i ru flecha. 13Je' naa xik'saj chupaam i nuti'jolal i ru flecha. 14Eh re' i nutinamiit xa kinkikaqse'laaj chik, xa hin chik tz'ajb'al paam kichii' rajlaal i q'iij. 15Xa re' chik i ruti'kiil nuk'ux xuyeew, je' naa xi ruxohk'risaj ruuk' i k'ah laj ha'. 16Eh je' naa xirukut wach ak'al, je' naa xutoqib'eej wach i weeh, xirutolej pan pooq. 17Eh xama' suq ta chik i wihik xnub'an, xama' xnureq ta chik rusuqkiil nuk'ux. 18Eh xnukapaaj chi xsahchik chik wach i nuch'ikaam naq reje wii' nuk'ux ruuk' i QaJaaw Dios. 19Re' hin ink'ulik panuk'ux i ruti'kiil nuk'ux, i rutz'irkiil nuwach, i ti' k'axik xnuk'ul. 20Noq i nutoq'aa' nukapaam riij chu'nchel i re' i rub'an kiib' nuk'ux ruum. 21Xa re' la' jinaj inwaaj chi ma' nee ta nsahchik panuk'ux, reh chi ar nee nuch'ikaa' nuk'ux. 22Re' chi re' i QaJaaw Dios ma' jaruuj i rukanaa' ruketeljiik qawach, eh ma' sahchinaq ta wach i rotob'il. 23Iqal i iqal la' kirutob'eej ruum xiik' naah i rotob'il ruyeew chi nunaah. 24Re' hin xnuq'or, re' i QaJaaw Dios neentoob'inik weh ruuk' i reh i nuyeew nuk'ux. 25Re' i QaJaaw Dios q'e' atoob' kuuk' taqe inkiyeew kik'ux ruuk', kisik'wik reh. 26Q'e' chihooj chi neenquy-eej ruuk' q'unil chi qoh ruko'leej i QaJaaw Dios. 27Re' i winaq q'e' chihooj chi noq neeruq'asaj riib' chi ri'sil i rajaawriik i Dios parak'uniil. 28Q'e' chihooj chi ma' xta neeruq'or, chi nee rukuy ruuk' q'unil i ti' k'axik, ruum re' wo' Dios xye'wik chinaah. 29Nee la' ruloch' riib' chi nee rutz'ub' aak'al, eh koneeruy-eej i rotob'il i Dios. 30Eh nee ruyeew chi sak'arik i pan wach keh i nixowanik wach, neerukuy ransil i b'ajarik. 31Ruum re' i QaJaaw Dios ma' jaruuj nee qoh rukanaa' chi jumpech. 32Atoob' ta neerutib'isaj qak'ux, nee wo' chik i ruketelaaj qawach, ruum ma' kisiin i k'axooj ruuk'. 33Re' reh ma' awach taj i neerutib'isaj ruk'ux, i nee ruyeew panti' k'axik chi ma' xta rub'ehel. 34Eh ma' imponik ta chuwach chi neenyeq'arik panak'al i wilkeeb' chi ri'sil i kajaawriik i tokoom tinamit. 35Eh ma' imponik ta chuwach chi neenq'ucharik i chib'ih reh i tokoom. 36Ma' imponik ta chuwach i QaJaaw noq ma' parub'ehel ta inq'atarik i q'orik. 37¿Mi nee ruyeew riib' chi neen q'orarik chi re' taqe ink'ularik ma' reht'al taj i QaJaaw Dios? 38¿Mi ma' re' wo' re' i QaJaaw Dios inyej-anik wach taqe i holohik, taqe i ma' holohik taj ink'ularik? 39Mi ma' ruum wo' re' i ru mahk i winaq inchalik i ti' k'axik chinaah ¿Chib'ih reet noq intib'ik ruk'ux? 40Re' hoj qakapaam riij i qana'ojb'al neerub'an chi nee wo' chik inqanimaj i QaJaaw Dios. 41Eh qajosaj johtoq i qaq'ab' i qanima chuwach i QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj, je' wili i neenqaq'or: 42QaJaaw Dios re' hoj xoj mahkunik chawach ma' xat qanimaj taj, eh ma' xakuy taj i qamahk. 43Eh ruum aajosq'iil xayeew i ti' k'axik chi qanaah xakansaj taqe i qatinamiit ma' xta qamahk. 44Je' naa jinaj suutz' q'atwik reh i qatiij ruum i re' ma' xoj ab'iraj taj. 45Eh xoj akanaa' chi hoj manlik kise'lb'aal, chu'nchel i tinamit. 46Chu'nchel i ki-ixowanik qawach ma' holohik ta kiq'orik chiqiij. 47Q'e' ti' i xqak'ul xsacharik wach i qatinamiit, runimaal yo'jik wilkooj wii'. 48Xa je' chik raasb'al ha' i riis naq'nuwach ruum oq'ik i nub'an ruum xsacharik wach i nutinamiit. 49Re' hin ma' kinhi'lik ta chi oq'ik ruum ma' qoh elik ta chupaam i ti' k'axik. 50Xa kore' wo' neenumay wila' xaketelaaj cho qawach i QaJaaw kopan taxaaj. 51Xanyot'ik chik i wánima i rub'an i xkik'ul taqe ixoq wilkeeb' panutinamiit. 52Re' i ki-ixowanik nuwach xinkichop chi ma' xta numahk, je' rukab' noq inchoparik pan xirob' i k'isa tz'ikin. 53Eh k'achlik nuwach noq xinkikut pan chaamlaj jul, xkitz'ap naah chi ab'aj. 54Ar xutz'ap nunaah i ha', eh je' wili i xnuq'or: Ayu' xkuxik wach i nuk'achariik kinki. 55QaJaaw Dios re' hin xnupahqaaj nutoob'jiik aweh noq wilkiin cho paruchamiil i jul. 56Eh xab'iraj wo' i nutiij, noq xnuq'or aweh chi naa kiin ako'leem xina ko'leej wo' hoq. 57Noq xnupahqaaj aweh chi naakiin atoob'eem je' wili i xaq'or: Matyo'jik wilkiin awuuk', ti kiweh. 58QaJaaw Dios kinako'leej ti chupaam i ti' k'axik chako'leej riij i nuk'achariik. 59Re' hat inawilow i ma' holohik taj inki a'n weh kinako'leej tii weh. 60Re' hat i naa wilow chi k'ahchi' kisik'im chi riij, nik' wach noq naa kianam weh i ki-ixowanik nuwach. 61QaJaaw Dios re' hat inab'iraj i nub'ajariik inki a'n je' wo' hoq i k'ahchi' kiyejaam wach chi wiij. 62Re' i ki-ixowanik nuwach ma' holohik ta kiq'orik chi wiij chu'nchel i q'iij, xa re' chik i hin kinkiq'or. 63Eh inawilow wo' chu'nchel inki a'n xa hin chik kise'lb'aal chi jumpech. 64QaJaaw Dios chayeew taqe chutojariik i kimahk, je' rukab' i ruk'ul chi keh. 65Chakowb'isaj i kánima reh chi ma' nee ta nkireq chi riij i korik, chayeew i ti' k'axik chikinaah. 66QaJaaw Dios chayeew aajosq'iil chikinaah, chasach kiwach chinaah i wach ak'al wili.


Copyright
Learn More

will be added

X\