LAMENTACIONES 2

1Re' QaJaaw Dios xuqequmb'risaj paam i Jerusaleem, ruum i rujosq'iil xresaj i ruloq'il qatinamiit Israel, xuyeew panak'al. Eh ruum i rujosq'iil ma' xuketelaaj ta wach i rupaat ye'aab' reh. 2Re' QaJaaw Dios xusach wach i kipaat i riih rumaam i Jacob, je' wo' inajt kinaah tz'aq inkiko'leej wii' kiib' i aj Judá. Xresaj i rajaawriik i reey, je' wo' taqe i kitaaq'anik ruuk'. 3Eh ruum i rujosq'iil xresaj i kajaawriik i aj Israel, ma' xojrutoob'eej ta chik ruuk' i rajaawriik noq xi k'uloq i aj ixowaal chi qanaah. Eh je' q'aaq' i xuqop cho chi kixilak i riih rumaam i Jacob, kuxik ruk'atam taqe. 4Re' i QaJaaw Dios je' rukab' i aj ixowaal wilik ru flecha ruuk' ruum xusach wach chu'nchel i xiik' naq naah holwochiil. Eh chupaam i kiye'aab' taqe i aj Sión yohb'aal wach noq xuyeew rujosq'iil xa je' chik rukab' i xaq q'aaq' insachwik. 5Re' i QaJaaw Dios xub'an je' rukab' i rub'an i aj ixowaal xusach kiwach i aj Israel, je' wo' i paat inki a'n wii' i taaq'anik i reey. Eh xusach wach i paat inkiko'leej wii' kiib', ma' k'isa ti' k'axik xuyeew chikinaah i aj Judá. 6Ma' xuketelaaj ta wach noq xusach wach i rupaat, je' wo' ye'aab' i molarik wii' iib'. Ruuk' i re', re' QaJaaw xusach pankik'ux i tinamit taqe i ninq'ijinik, i rumolariik taqe i hi'limb'al q'iij, ar Sión. Eh ruum i rujosq'iil ma' xponik ta chik chuwach i reey, je' wo' taqe i k'amal b'eeh aj tiij. 7Re' QaJaaw Dios ma' xponik ta chik chuwach ru artaal, i rusantolaj ye'aab', xuyeew pan kiq'ab' i aj ixowaal i koraal tz'aq ko'lb'al reh i tinamit, reh chi xkisach wach i rupaat i reey. Eh xak'erik chik kichii' parupaat i Dios xa je' chik rukab' noq imb'aan ninq'iij ar. 8Eh re' i QaJaaw Dios xuyejaa' cho wach chi naa rusachariik wach i tz'aq kotimaj wii' riij i holohik laj tinamit Sión, xub'an chi jumehq'iil. Xusach kiwach i tz'aq, je' wo' taqe paat najt naah xkuxik ruch'ahaam wach ak'al. 9Re' taqe i ru puertahiil i tinamit xi q'ehb'ik wach ak'al, xitoqib'ik i lutz'b'al reh. Re' kireey, re' taqe i k'amal kib'eeh xi k'amarik reje pan tokoom tinamit aha' ma' xta wii' i k'uhb'aal, eh re' i Dios ma' xta chik i ruk'uhtaaj keh pan kisaq wiriik i jalal ruq'oral. 10Eh re' taqe i mama' winaq aj Sión xkitzunaa' kiib' wach ak'al, xkitukej pooq wach kinaah, xkikoj i q'as wach itz'ihy chikiij ruum i ruti'kiil kik'ux. Eh re' taqe i q'ahxoq aj Jerusaleem i xkik'utzaa' qohoq i kinaah wach ak'al. 11Re' hin ma' k'isiin ooq'ik, xati' chik inwik'raaj xan yot'ik chik i wánima xub'an noq xwilow chi xsacharik wach i nutinamiit. Eh ruum chi xwilow taqe i kok' ha'lak'un chi xikimik pantaq b'eeh ruum kiwa' kihaa'. 12Eh je' wili inkiq'or reh i kituut: Inqaaj naq qawa' qahaa', inki taqe. Eh ruum i kinuhmiik kikimik wach kitileb' i kituut xa je' chik rukab' noq kikimik pamb'eeh i kikanteesjik panq'aq'inik. 13¿Awach aj uuk' neetinupaj, neetinujalwachej i hat Jerusaleem? ¿Nik' wach noq neenuyeew rusuqkiil ak'ux i hat, hat holohik laj Sión? Ruum tiyohb'aal wach i ti' xak'ul ma' xata je' chamiil paam i palaw. ¿Mi wilik i neenesanik aweh chupaam noq inaq'or? 14Re' xkilow pan kisaq wiriik i kijalwik ruq'oral i Dios re' xkiq'or xa jot'b'al taq aweh. Re' keh ma' xkiq'or ta taq aweh chi naa taq ayot'om ak'ux chi riij taq amahk, xachukuj q'orik taq i xkian aweh. 15Eh noq inik'ik kilow i xuk'ul taq aatinamiit Jerusaleem, xan kikaqse'laaj, xan kipohq'aaj chik paam i kiq'ab', inkik'uyu'saj i kinaah inkixub'ej i koq je' wili inkiq'or: ¿Mi ma' re' naq re' i tinamit wili xiik' naah holwochiil suq naq wilik chikiwach i tinamit wach ak'al? inki taqe. 16Eh chu'nchel i ki-ixowanik awach ma' holohik ta kiq'orik taq chawiij, tikikaqse'laaj tikixub'eej taq, je' wili inkiq'or: Qasach chik wach i kitinamiit, re' i q'iij wili xanqaaj naq chik chi naa ruponiik, eh yu'naak xqasach chik wach, inki taqe. 17Xa re' la' re' i QaJaaw Dios xub'an taq wuuk' i ruyejaam cho wach, i ruq'orom cho pampeet. Xusach wach taq aatinamiit ma' xuketelaaj ta kiwach. Eh xuyeew kajaawriik i aj ixowaal reh chi xkian taq aweh. 18Re' taq i hat i holohik laj aj Sión cha pahqaaj taq atoob'jiik reh i QaJaaw, maa kanaa' taq chik oq'ik chi q'iij chi aq'ab' maa hi'lisaj taq i naq'awach reh oq'ik maakanaa' taq ruchihkiljiik i riis naq'awach. 19Chak'er taq aachii' chi oq'ik chi q'iij chi aq'ab', chuwach i QaJaaw, b'eh-oq taq i riis naq'awach chi je' rooq ha'. Eh cha pahqaaj taq reh i Dios chu'nchel ak'ux chajosaj taq aq'ab' chuwach chupahqaljiik reh i kik'achariik taq awak'uun awixq'uun ruum re' keh k'achi' kikimiik ruum kiwa' kihaa' chi tz'uk taq b'eeh. 20QaJaaw Dios, noq inqaq'or i hoj ma' jino'q i a'nam reh chi je' re'. ¿Mi naa aye'em q'ab' reh chi re' taqe i tuutb'ees naa kik'uxum i kiha'lak'uun? ¿chi re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij chi re' taqe i kijalwik aq'oral naa kikanteesjiik chupaam i santo laj ye'aab'? 21Yu'naak xa aha' tuch'lik i kiti'jolal i kamnaq chi nimaq chi kok' taq, chi je' taqe i k'ijolaq, chi je' taqe q'ahxoq xikimik ruum q'aq'inik. Xakansaj taqe ruum aajosq'iil, ma' xaketelaaj ta kiwach. 22Aha' ta chik ma' xak'am chaloq taqe i aj ixowaal, xa je' chik kik'uloq aj ninq'iijineel. QaJaaw Dios noq xayeew aajosq'iil ma' awach taj i xkiko'leej kiib', re' taqe i xnuk'isaj, ixnutijej xkuxik kikanteesjiik kuum i aj ixowaal.


Copyright
Learn More

will be added

X\