LAMENTACIONES 1

1Re' tinamit Jerusaleem q'e' ti' xukul ruum xk'ahnik chi rutkeel. Eh re' naq i reh xti nim wach, chikinaah i k'ihset chi tinamit, eh yu'naak xkahnik chi je' rukab' i ixoq kamnaq rub'ahiil, ruum xk'amarik reje pankowlaj kamanik i rutinamiit. 2Xa suq chik inoq'ik rajlaal aq'ab', xantz'urik chik i riis inaq'wach. Eh re' taqe ink'axwik naq reh ma' jino'q chik i ye'wik rusuqkiil ruk'ux. Eh re' taqe i naah ramigo xjot'arik kuum, xi sutinik chi ixowan wach. 3Re' taqe i aj Judá xi k'amarik reje pa ti' k'axik pankowlaj kamanik, pan tokoom tinamit, ar chik k'acharik inki a'n ponoq yu'naak, xa ma' kihilik ta chik. Eh ma' inki a'n ta chik eliik chikiwach inixowanik kiwach. 4Eh xan tz'irik chik paam taqe i b'eeh inooj Sión ruum ma' awach ta chik ink'ulik chi ninq'ijinik. Eh re' taqe i ookb'al reh i tinamit xan tz'irik chik. Re' taqe i k'amal kib'eeh i aj tiij xasuq chik kioq'ik. Eh re' taqe i q'ahxoq, eh chu'nchel i aj Jerusaleem xati' chik kik'ux. 5Re' inixowan wach xi elik korik re' chik i keh imb'anik i taaq'anik chinaah, ruum re' i QaJaaw Dios xtib'isanik ruk'ux ruum ma' k'isiin i mahk xub'an chuwach. Eh re' taqe i rak'uun rixq'uun xi k'amarik reje pan tokoom tinamit chikiwach inixowanik kiwach. 6Eh xsahchik wach i ruholwochiil i tinamit Sión. Re' taqe i k'amal kib'eeh xak'ul chik kiooj xa je' chik kikab' i keej ma' nkireq ta kiwa'. Re' keh xama' xta chik kaansil noq xi elik naq chikiwach i aj ixowaal. 7Re' taqe i aj Jerusaleem noq wilkeeb' panti' k'axik, kuum i aj ixowaal ma' awach ta xtoob'inik keh. Eh noq ti' wilkeeb' xk'ulik pankik'ux chi ma' xinimanik taj, xk'ulik pankik'ux kib'ehomal. Eh xk'ulik pankik'ux noq xchoparik kinaah kuum i aj ixowaal, eh xikaqse'ljiik kuum. 8Re' taqe i aj Jerusaleem ma' k'isiin i mahk xkian, ruum i re' xi ehteesjik reje pan kiye'aab'. Eh re' naq taqe inye'wik kiloq'il, ma' x-ajawjik ta chik kiwach kuum, ruum pank'ixb'ilaal chik wilkeeb'. Eh xasuq chik kioq'ik, xan kikeb'aa' chik i kiwach. 9Re' keh xruxlab'ej i kiso' i ruch'uwa'iil kiwach, eh ma' nkikapaaj taj chib'ih i naakik'ulum. Eh noq xkik'ul i ti' k'axik ma' awach ta xye'wik rusuqkiil kik'ux, je' naq chik wili i xkiq'or: QaJaaw Dios chawilow xkesaj i qajaawriik i aj ixowaal, inki taqe. 10Re' taqe i aj ixowaal xkichop naah i kib'ehomal i aj Jerusaleem. Re' i tinamit xkilow noq yohb'aal wach i kijosq'iil i tokoom tinamit chupaam i santo laj ye'aab', re' i aq'orom i hat QaJaaw Dios chi ma' naa ta kokiik awuuk' ar. 11Chu'nchel i rutinamiit xioq'ik, xak'ul chik kiooj chi rusik'ariik kiwa', reh chi ma' xikimik taj, xkiyeew i kib'ehomal chi riij, je' wili i xkiq'or: QaJaaw Dios chawilow i ti' k'axik inqak'ul, inki taqe. 12Eh je' wili xkiq'or reh i ki ik'ik ar. ¿Mi ma' intib'ik taq ak'ux ruum i ti' k'axik k'ahchi' qak'ulum? ¿Mi wilik ink'ulwik reh i ti' wili? Re' hoj qeht'al noq re' i QaJaaw Dios xtaaq'anik cho reh i ti k'axik wili ruum xqop wach i rujosq'iil. 13Eh je' q'aaq' xuqasaj cho pan taxaaj chi qanaah, xponik kochuwach taqe i qab'aqil. Je' xirob' i xuyeew panqab'eeh reh chi xesaj qajaawriik, eh xoj rukanaa' chi qutkeel chuk'ulariik i ti' k'axik rajlaal i q'iij. 14Ruum chixiik'naah i qamahk, re' QaJaaw Dios xoj ruyeew panti' k'axik ahl laj ihq i xuyeew chi qanaah. Eh xama' xta chik qansil inqik'raaj xoj ruyeew pan kiq'ab' i ki-ixowanik qawach, xama' qakuy ta chik pan kiq'ab'. 15Re' QaJaaw Dios xusach kiwach i qa soldado q'e' kow kiib'. Eh xuk'am taqe chaloq i tokoom tinamit chusachariik kiwach i qak'ijool. Eh xuyeew i ti' k'axik chikinaah i aj Judá je' rukab' noq inyeq'arik paam i uuva chupaam i yitz'b'al reh. 16Re' i k'ahchi' qak'ulum wili qoh oq'ik ruum, ma' awach ta inye'wik rusuqkiil qak'ux, rukowiil qak'ux. Xsahchik kiwach i qak'uun qixq'uun, ruum re' taqe i ki-ixowanik qawach ma' xqakuy ta pan kiq'ab'. 17Re' taqe i aj Sión xkisik' naq kitoob'jiik, xama' awach ta wo' xye'wik rusuqkiil kik'ux. Re' QaJaaw Dios xuyeew q'ab' chi re' taqe i riih rumaam i Jacob naa rixowjiik kiwach ruum i kika'jaah. Eh chi re' taqe i aj Jerusaleem naa rixowjiik kiwach. 18Re' QaJaaw Dios rub'ehel i xub'an qeh, ruum re' hoj ma' xqanimaj taj i ruq'oral. Re' taq i hat tinamit chakoj taq rehtaal i ti' k'axik k'ahchi' qak'ulum, re' taqe i qak'ijolaaq, taqe i qaq'ahxoqaaq xi k'amarik reje pan tokoom tinamit. 19Eh xqapahqaaj naq qatoob'jiik keh i kik'axwik qeh, ma' xkaaj taj. Re' taqe i k'amal b'eeh i aj tiij, taqe i nimaq wach kina'ojb'al xkuxik kikimiik panqatinamiit. Eh xak'ul naq chik kiooj chusik'ariik i kiwa' reh naq chi ma' naa ta kikimiik. 20QaJaaw Dios chaketelaaj ti qawach ruuk' i ti' k'axik wili, xanaa chik ruk'eriik i chi' qak'ux noq inqik'raaj, eh xan yot'ik chik i qanima, noq ink'ulik cho pan qak'ux chi ma' xoj nimanik taj. Pantaq b'eeh q'aq'inik inkansanik keh i qak'uun qixq'uun, eh panqapaat yab'ilaal inkasanik keh. 21Eh inkib'iraj wo' naq qoq'iim, xama' awach ta wo' xye'wik rusuqkiil qak'ux. Re' i ki-ixowanik qawach keht'al chi k'ahchi' qak'ulum i ti' k'axik insuuqb'ik kik'ux chi riij i xa a'n qeh. Chayeew chikinaah aaq'orom cho rib'iral, reh chi neen kik'ul kekeh i ti' k'axik wili. 22Xponik chik awuuk' taqe i kiyiib' wach na'ojb'al, chayeew taqe chutojariik i kimahk je' rukab' i xa a'n quuk' i hoj ruum ma' xat qanimaj taj. Re' hoj ma' k'isiin taj oq'ik inqa a'n ruum, re' qanima xiik' naah ti'kiil wilik, inki taqe.


Copyright
Learn More

will be added

X\